Kontakt

 


Medinfo Keskus on avatud tööpäeviti kell 8.30 - 16.30


Medinfo keskuse põhitegevuseks on meditsiinialase informatsiooni kogumine, säilitamine ja meditsiinipersonalile kättesaadavaks tegemine. Korraldame väljaõpet andmebaasidega töötamiseks ja arvutiprogrammide tundmaõppimiseks.

 

telefon: 731 8185

medinfo@kliinikum.ee

Keiu Saarniit medinfo keskuse direktor
Tel 731 8186
keiu.saarniit@kliinikum.ee
Korraldab ja töötab välja medinfo keskuse tegevuse üldsuunad ja kooskõlastab SA TÜ Kliinikumi juhatusega.
Riina Kuik meditsiiniinfo spetsialist
Tel 731 8189
riina.kuik@kliinikum.ee
Ülevaate omamine meditsiinialastest infoallikatest ja nende kasutamise juhendamine. Infopäringutele vastamine. Õppematerjalide valmistamine. Medinfo keskuse kodulehe sisulise poole korrashoid.
Ludmilla Sööt spetsialist
Tel 731 8383
ludmilla.soot@kliinikum.ee
Meditsiinialaste andmebaaside kasutuskoolituse programmide ettevalmistamine ja õpetamine e-kursuse vormis; kliinikumi teadustegevuse andmebaasi täiendamine ja korrashoid. Infopäringutele vastamine.
Piret Truu infospetsialist
Tel 731 8188
piret.truu@kliinikum.ee
Veebiandmebaaside rakenduste loomine, haldamine. Infoallikate tutvustamine klientidele. Õppematerjalide koostamine.
Ivika Rande infospetsialist
Tel 731 8185
ivika.rande@kliinikum.ee
Klientidega suhtlemine, posti korraldamine, arvepidamine teenustööde kohta. Ülevaate omamine erialainformatsiooni infoallikatest ja nende kasutamise õpetamine, pidev meditsiiniinformatsiooni valdkonna uuenduste jälgmine ja vajadusel rakendamine infokeskuse tegevuses.