avalehele       KUUD    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Uudised

23.03.2017
3.04.2017-28.04.2017

Immuniseerimisalane täiendusõppekursus (8-tunnine jätkukoolitus)


Eriala: allergoloogia-immunoloogia, peremeditsiin, õendus, tervishoid
Juhendaja: dotsent Marje Oona
Sihtgrupp: immuniseerimisi läbi viivad arstid, õed, ämmaemandad, kes on läbinud immuniseerimise baaskursuse ja soovivad täiendada immuniseerimisalaseid teadmisi
Toimumise koht: e-kursus
                               
Annotatsioon:
 Kursuse eesmärgiks on täiendada immuniseerimisalase baaskoolituse juba läbinud tervishoiutöötajate (arstid, õed, ämmaemandad) immuniseerimise alaseid teadmisi ja oskusi. Kursus vastab sotsiaalministri määruses „Immuniseerimise korraldamise nõuded“ toodud 8-tunnise immuniseerimisalane täiendusõppekursuse nõuetele, mida immuniseerimisi läbi viivad tervishoiutöötajad peavad läbima iga 5 aasta järel. Antud koolitus toimub täielikult e-koolitusena Moodle e-õppe keskkonnas, mis võimaldab osalejal valida õppimiseks sobiva aja ja koha. Kõik õpiülesannete täitmiseks on aega 4 nädalat ajavahemikus 3. aprillist kuni 28. aprillini 2017. aastal. E-koolitusel osalejal tuleb läbida põhimoodul ning lisaks valida ja läbida etteantud valikmoodulite hulgast enda huvidele ja vajadustele vastavad moodulid, kokku mahus vähemalt 8 tundi. Kursusel osaleja saab ligipääsu kõigi valikmoodulite materjalidele.
• Põhimoodul: Riiklik immuniseerimiskava ja selle täitmisega seotud praktilised aspektid.
• Valikmoodulid (nende hulgast saab valida endale huvipakkuvad):
- inimese papilloomiviiruse vastane vaktsineerimine,
- vaktsineerimine raseduse ja imetamise ajal,
- pneumokokkvaktsiin,
- meningokokkvaktsiin,
- puukentsefaliidi vaktsiin,
- gripivaktsiin,
- tuulerõugevaktsiin,
- immuunpuudulikkusega patsientide vaktsineerimine,
- reisimine ja vaktsineerimine
    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

22.03.2017
31.03.2017

Proktoloogiline haige

Kursus toimub TallinnasNarva

Eriala: peremeditsiin, interdistsiplinaarne, kirurgia, gastroenteroloogia, sisehaigused
Juhendaja: dotsent Margot Peetsalu
Sihtgrupp: perearstid, üldarstid, residendid (perearsti, kirurgia, gastroenteroloogia , sisehaigused) ja kõik huvilised
Toimumise koht: Tallinn
                               
Annotatsioon:
 Pärasoole beniigsete haiguste kaasaegne diagnostika, esmane käsitlus ja ravi: hemorroidid, fissuur, paraproktiit, fistulid, fekaalinkontinents, anorektaalne valu, pilonidaalsiinus, takistatud defekatsioon.    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

22.03.2017
5.04.2017

Geneetika meditsiinis

Kursus ei toimu. Kõigil inimese ja meditsiinigeneetika huvilistel võimalus osaleda tasuta kursusel MVBS.04.001, “Geneetika roll tänase tõenduspõhise meditsiini kontekstis” (inglise keeles, välislektor Don F. Conrad) MVBS.04.001 toimub 10-21.aprillil, 15-17.00 A. Linkbergi auditoriums (L. Puusepa 8, Tartu)

Eriala: interdistsiplinaarne, geneetika
Juhendaja: professor Maris Laan
Sihtgrupp: Kõigi erialade arstid ja meditsiinipersonal, kes tunneb vajadust ajakohtastada oma teadmisi geneetikas, selle tänases ja perspektiivses rollis meditsiinis
Toimumise koht: Tartu
                                taiendus@med.ut.ee
Annotatsioon:
 Õppepäeva üldisem eesmärk on täiendada oma arusaama geneetika tänasest ja perspektiivsest kohast meditsiinis. Kitsamad eesmärgid on meditsiinigeneetika baasteadmiste ajakohastamine ja värskendamine; selles valdkonna parema orienteerituseni jõudmine, et olla võimeline eraldama kasvavas infohulgas ‘terad sõkaldest’. Kursus annab ülevaate tänastest geneetika rakendustest diagnostikas, prognostikas, farmakogeneeetikas ja ravimarenduses; käsitleme uusi tehnoloogilisi arenguid ja nende rakendatavust meditsiinis (kellele? miks? milline kasu? eetilised küsimused jne). Kursusele on kaasatud välisõppejõuna dots Don Conrad (Washington University, School of Medicine), kes õpetab nii tulevasi kui praktiseerivaid meedikuid enda koduülikoolis ning sellega seotud kliinikus. Õpiväljundid: - Täiendada enda teadmisi meditsiinigeneetika alustõdede tundmises - Parandada võimet orienteeruda geneetika terminites, mida kohtab erialade üleselt meditsiinikirjanduses, kliinilistel või teaduskonverentsidel, pakutavates rakendustes (e.g. Diagnostilised testid), ravimifirmade esitlustel jne. - Omandada laiemat pilti geneetika kohast tänases meditsiinis ja selle perspektiivsetes arengutest. - Täiendatud teadmiste alusel parandada võimet võtta aktiivsemat ja teadlikku seisukohta täna ja perspektiivis pakutavate geneetika rakenduste ja arenduste suhtes. Kursuse teemad ja õppejõud: - Meditsiinigeneetika ‘A & B’ - alustõdede kordamine (Maris Laan) - Geneetika teadmiste rakendusvõimalused mediitsiinis (Maris Laan) - Tänased geneetilised testid ja teadmiste rakendamine kliinikus Ameerika Ühendriikides (külalisloeng: dots Don Conrad) - Geneetika testide ja teadmiste rakendused Eestis täna ja perspektiivis, mõnede erialade näitel (pediaatriline geneetika, dots Tiia Reimand; geneetika reproduktiivmeditsiinis, dots Kristiina Rull ja dots Margus Punab; geneetika onkoloogias, TBA) - Grupitööna arutelud ja seisukohad teemal “Kas üldse ja millised on arenguruumid geneetika valdkonna teadmiste ja rakenduste kasutamisele Eesti meditsiinis lähema 10 aasta jooksul” (kõik osalejad).     
Hind 90 EUR   

22.03.2017
18.05.2017-19.05.2017

Ravimite kliinilised uuringud ja kliiniliste uuringute head tavad (GCP - Good Clinical Practice)

TOIMUMISAJA MUUTUS 11-12.05

Eriala: interdistsiplinaarne
Juhendaja: med dr Alar Irs, Eve Moor
Sihtgrupp: eelkõige uuringutega tegelevad arstid ja muu meditsiinipersonal (õed, apteekrid jt)
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Kliinilised uuringud on arenev teadusvaldkond, kuhu ka Eesti oma senise hea töökvaliteedi tõttu on järjest rohkem kaasatud. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel käsitletakse ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme. Kvalifitseeritud uuringupersonal on uuringu eduka läbiviimise aluseks. Kursusel käsitletakse ravimite kliiniliste uuringute põhimõtteid ja Eesti ning Euroopa Liidu õigusakte, mis puudutavad kliiniliste uuringute läbiviimist. Antakse ülevaade kliiniliste ravimiuuringute faasidest. Tutvustatakse nõudeid arstile ja uuringupersonalile kliiniliste ravimuuringute läbiviimisel ning dokumentatsiooni, mis on vajalik loa saamiseks Ravimiametilt ja eetikakomiteelt ravimiuuringu läbiviimiseks, samuti dokumentatsiooni, mida täidetakse uuringu toimumise ajal. Tutvustatakse kliinilistes uuringutes kogutavate andmete kvaliteedi kontrolli ja selle tagamise süsteeme.     
Hind 150 EUR    Registreerumine

16.03.2017
6.11.2017-7.11.2017

Erakorraline kirurgiline haige

Kursuse aja muutus! 20-21.11

Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi, kirurgia
Juhendaja: professor Joel Starkopf, professor Peep Talving
Sihtgrupp: erakorralise meditsiini arstid, kirurgid, anestesioloogid ja intensiivraviarstid, residendid
Toimumise koht: Tallinn
                               
Annotatsioon:
 Käsitletakse enamlevinud erakorraliste kirurgiliste haiguste käsitlust alates erakorralise meditsiini osakonnast kuni operatsioonitoa ja intensiivravi osakonnani. Vaatluse all levinuimate ägedate kirurgiliste haiguste diferentsiaaldiagnostika, kirurgilise ravi näidustused ja põhimõtted, infusioon-ja transfusioonravi, antibakteriaalne ravi ning teised postoperatiivse ravi aspektid. Haigusjuhtude arutelu. Kursuse eesmärgiks on lähendada erinevate erialade arusaamu ning tuua ühtsed standardid erakorraliste kirurgiliste haiguste käsitlemiseks Eesti haiglates.     
Hind 150 EUR    Registreerumine

15.03.2017
6.04.2017-7.04.2017

Rasedusaegsete terviseprobleemide käsitlus


Eriala: peremeditsiin, õendus, sünnitusabi ja günekoloogia, interdistsiplinaarne
Juhendaja: dotsent Kristiina Rull
Sihtgrupp: perearstid, pereõed, naistearstid, kõik rasedatega tegelevad arstid
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Kahepäevasel kursusel käsitletakse raseduspuhuseid muutusi naise organismis ja neist tingitud vaevusi ning nende leevendamise võimalusi. Tuuakse välja kaasaegsed seisukohad raseduse jälgimise eripäradest mitmete sisehaiguste ja seisundite korral: kilpnäärme haigused, autoimmuunhaigused, maksahaigused, diabeet, maovähendusjärgne seisund, kokkupuude loodet ohustavate infektsioonidega. Käsitletakse ravimite kasutamist ning tromboosi riski hindamist raseduse ajal ning antakse ülevaade rasedat puudutavatest seadusandlikest aktidest. Kursuse läbimise järgselt õppija *teab, millised on rasedusest tingitud muutused naise organismis. *teab, millised on sagedasimad rasedusaegsed vaevused ning oskab soovitada vaevuste leevendamiseks medikamentoosseid ja mittemedikamentosseid meetodeid. *teab rasedusest tulenevaid eripärasid ekstragenitaalsete haiguste käsitluses *oskab leida informatsiooni ravimite kasutamise kohta raseduse ajal, teab raseduse ajal vastunäidustatud ravimeid *omab ülevaadet sünnitusjärgsel perioodil toimuvatest muutustest ema organismis, rasedustüsistuste seosest ema terviseprobleemidega hilisemas elus.    KAVA
Hind 150 EUR    Registreerumine

14.03.2017
28.03.2017-19.05.2017

Geriaatriline seisundi hindamine

65 tundi

Eriala: interdistsiplinaarne, sisehaigused, geriaatria, peremeditsiin, taastusravi, õendus
Juhendaja: dotsent Kai Saks
Sihtgrupp: arstid, õed, sotsiaaltöötajad, taastusspetsialistid - soovitav ühest asutusest vähemalt kolm geriaatriameeskonna tuumikliiget (arst, õde, sotsiaaltöötaja)
Toimumise koht: e-kursus, Tartu
                               
Annotatsioon:
 Kursus on kombineeritud: auditoorne ja veebipõhine. Auditoorselt toimub neli seminari Tartus TÜ Sisekliinikus: 28.03 (T) kell 12-17; 7.04 (R) kell 12-16; 27.04 (N) kell 12-16; 18.05 (N) kell 12-16. Kursuse eesmärgiks on parandada teadmisi ja oskusi geriaatrilise haige vajaduste hindamisel ning edasise tegevuse (ravi/hoolduse) planeerimisel. Tutvutakse haige geriaatrilise käsitluse eripärade, igakülgse geriaatrilise hindamise metoodika ja hindamisinstrumentidega, praktiseeritakse interRAI vahendite kasutamist ja geriaatriameeskonna otsuste tegemist. Kursusel osalejad peavad läbi töötama õppematerjalid (videoloengud, lugemismaterjalid), osalema aktiivselt arutelufoorumitel, hindama kuuel haigel seisundit interRAI vahenditega ning osalema kahes rühmatöös.    KAVA
Hind 360 EUR    Registreerumine

13.03.2017
6.04.2017-7.04.2017

Olulisemad seedetrakti haigused ja funktsionaalsed häired lastel

Kursus ei toimu

Eriala: peremeditsiin, pediaatria
Juhendaja: dotsent Oivi Uibo
Sihtgrupp: perearstid, lastearstid, residendid
Toimumise koht: Tallinn
                                taiendus@med.ut.ee
Annotatsioon:
 Kursuse läbinu tunneb laste seedetrakti olulisemate ja sagedasemate vaevuste ja sümptomite erinevaid põhjusi, eristab seedetrakti funktsionaalsete häirete ja haiguste vaevusi ja sümptoome, teab laste erinevate seedetrakti probleemide diagnoosimis- ja ravivõimalusi.    KAVA
Hind 150 EUR   

13.03.2017
8.05.2017-10.05.2017

C.E.E.A. kursus nr 3. Intensiivravi ja kriitilised seisundid. Transfusioonravi.


Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Joel Starkopf
Sihtgrupp: anestesioloogid ja intensiivraviarstid, residendid
Toimumise koht: Tartu, TÜ Tehnoloogia instituut
                               
Annotatsioon:
 European Education in Anesthesiology, European Society of Anaesthesiology). Käesoleval kursusel käsitletakse järgnevaid alateemasid: vee ja elektrolüütide ainevahetus ja selle häired, endokriinhaigustega patsiendi anesteesia ja intensiivravi, ägeda neerupuudulikkuse käsitlus, sepsis ja septiline šokk, veretoodete kasutamine kirurgias ja intensiivravis. Kursust toetab Eesti Anestesioloogide Selts.    KAVA
Hind 200 EUR    Registreerumine

10.03.2017
25.05.2017

Krooniline neeruhaigus - diagnoosimine ja käsitlus uue ravijuhendi valguses

NB! Uus aeg 7.05

Eriala: sisehaigused, nefroloogia, peremeditsiin
Juhendaja: professor Mai Rosenberg
Sihtgrupp: pere- ja sisearstid
Toimumise koht: Tallinn
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse ägeda neerukahjustuse ja kroonilise neeruhaigetega seotud probleeme. Tänapäeval esineb üha sagedamini haigusjuhte, kus ägeda neerukahjustuse korral ilmneb kroonilise neeruhaiguse olemasolu arstile üllatuslikult, kuigi kliinilisi sümptoome on olnud varem. Teisest küljest, paljud ägeda neerukahjustuse läbipõdenud haiged vajavad hiljem dialüüsi, sest jäävad tähelepanuta peale ägeda neerukahjustuse episoodi.     
Hind 90 EUR    Registreerumine

7.02.2017
20.04.2017-21.04.2017

Sagedased probleemid anestesioloogias, intensiivravis ja erakorralises meditsiinis
(eesti, inglise ja vene keeles)

Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi
Juhendaja: professor Joel Starkopf
Sihtgrupp: anestesioloogid, intensiivravi arstid, erakorralise meditsiini arstid
Toimumise koht: Ida-Viru, Toila
                               
Annotatsioon:
 Tartu Ülikooli kliinilise meditsiini instituudi täienduskeskuse ja St. Petersburgi Meditsiiniakadeemia ühine täienduskursus. Kursusel käsitletakse anestesioloogias, intensiivravis ja erakorralises meditsiinis sageli ette tulevaid kriitilisi olukordi ja sündroome (raske hingamistee, kõrge riskiga kirurgiline haige, anafülaksia, metaboolne atsidoos, rabdomüelüüs, hüpotensioon, hüpertensiivne kriis, südame rütmihäired, jääkrelaksatsioon, jt), nende äratundmist ja raviprintsiipe.    KAVA
Hind 150 EUR    Registreerumine

25.01.2017
16.11.2017

Dementsused
(vene keeles)
Uus!

Eriala: interdistsiplinaarne, neuroloogia
Juhendaja: professor Pille Taba, dr Ülle Krikmann
Sihtgrupp: kõik arstid
Toimumise koht: Narva
                               
Annotatsioon:
 Täienduskursusel leiavad käsitlust erinevad dementsusega kulgevad haigused: Alzheimeri tõbi, vaskulaarne dementsus, parkinsonismiga kulgevad dementsused. Ülevaade antakse uuest Alzheimeri tõve käsitlus- ja ravijuhendist ning patsiendijuhendist, ja dementsuste diferentsiaaldiagnoosist. Loenguid illustreeritakse haigusjuhtudega, sealhulgas ravitavatest dementsustest    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

 
7.04.2017

Proktoloogiline haige
(vene keeleses)
Kursus toimub NarvasTallinn

Eriala: peremeditsiin, interdistsiplinaarne, kirurgia, gastroenteroloogia, sisehaigused
Juhendaja: dotsent Margot Peetsalu
Sihtgrupp: perearstid, üldarstid, residendid (perearsti, kirurgia, gastroenteroloogia , sisehaigused) ja kõik huvilised
Toimumise koht: Narva
                               
Annotatsioon:
 Pärasoole beniigsete haiguste kaasaegne diagnostika, esmane käsitlus ja ravi: hemorroidid, fissuur, paraproktiit, fistulid, fekaalinkontinents, anorektaalne valu, pilonidaalsiinus, takistatud defekatsioon.    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

 
19.05.2017

Alalõualiigese haigused
(eesti ja vene keeles)
NB! Uus aeg 5.05.17

Eriala: stomatoloogia, peremeditsiin, interdistsiplinaarne, kõrva-nina-kurguhaigused, taastusravi
Juhendaja: dotsent Ülle Voog-Oras
Sihtgrupp: hambaarstid, perearstid, üldarstid, kõrva-nina-kurguarstid, taastusraviarstid, füsioterapeudid
Toimumise koht: Kohtla-Järve, SA Ida-Viru Keskhaigla
                               
Annotatsioon:
 Antakse ülevaade alalõualiigese anatoomiast ja füsioloogiast. Käsitletakse alalõualiigese vigastuste, erineva etioloogiaga põletike nt anküloos jt haiguste diagnostikat ja ravi nii esmas- kui ka spetsialisti tasandil. Tähelepanu osutatakse erinevatele radioloogilistele uuringutele nii diagnostikas kui ravis. Käsitletakse kaasaegseid seisukohti mälumislihaste ja alalõualiigese valu ravis kui ka taastusravis. Tähelepanu pööratakse laste ravi võimalustele. Kursus osaliselt vene keeles. Õpiväljundid: Kursusel osaleja peab aru saama mälumissüsteemi seotusest lokaalselt hammaskonnaga ja üldiselt kogu terve organismiga. Peab mõistma mälumissüsteemi füsioloogilisi funktsioone ja patofüsioloogilisi mehhanisme. Peab olema võimeline teostama patsiendi mälumissüsteemi kliinilist eksamineerimist (hambumuse hindamine, röntgenogrammide interpreteerimine jne), diagnoosima ja esmatasandil ravima mälumissüsteemi häireid (alalõualiigese ja lihaspatoloogiaid) ning vajadusel oskama patsienti edasi suunata teiste erialade (ortodont, näo-lõualuude kirurg jt) spetsialistide poole. Lektorid: prof emer Edvitar Leibur ja dotsent Ülle Voog-Oras     
Hind 90 EUR    Registreerumine

 
31.10.2017

Endokriinhaigusega patsient

NB! Uus aeg 4.04.

Eriala: sisehaigused, endokrinoloogia
Juhendaja: endokrinoloog Maire Lubi
Sihtgrupp: sisearstid, haiglaarstid
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse erinevaid endokriinhäireid ja nende käsitlemist eriolukorras, haigla tingimustes, perioperatiivselt jm. Antakse praktilisi juhiseid ja tuuakse näiteid haigusjuhtude abil. Eesmärk: osata diagnoosida ja ravida erinevaid peamiselt haiglas ettetulevaid situatsioone endokriinhaigusega patsiendil. Teemad, mida käsitletakse: Addisoni kriis. Hüpofüüsi tuumoriga patsient. Neerupealiste tuumorite perioperatiivne käsitlus. Ketoatsidoos ja hüperosmolaarne hüperglükeemilise seisund. Hüpo- ja hüperkaltseemia jne.     
Hind 90 EUR    Registreerumine