avalehele       KUUD    I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII


Uudised

12.04.2017
10.11.2017

Parodontoloogia loengupäev

UUS! Kursuse maht 9 täienduspunkti

Eriala: stomatoloogia
Juhendaja: dr Ene-Renate Pähkla
Sihtgrupp: hambaarstid
Toimumise koht: Tartu, Dorpat konverentsikeskus Turu 2
                               
Annotatsioon:
 Praktiseerivale hambaarstile kavandatud loengupäev parodontoloogias esinevatest probleemidest, uuematest arengutest ning seisukohtadest, mis on jätkuks 2014. a. samal teemal toimunud koolitusele. Vastame eelmisel loengupäeval õhku jäänud küsimusele: „Kuidas planeerida ja teostada parodontiidi esmasravi“. Läbi oma kliinilise kogemuse aitavad spetsiifilisemaid probleeme lahendada parodontoloogid. Lektoriteks on kogenud eriarstid: dr Taavo Seedre, dr Kaidi Tamm, dr Teele Paltsar, dr Ragnar Ilp, dr Raul Varul, dr Janne Tiigimäe-Saar, dr Lauri Vahtra, dr Martin Martma, dr Kristen Nigul, dr Karin Keernik ja parodontoloogia residendid Kairit Rosenberg, Anna Kotova, Kerttu Ollema ja Ann Elismäe    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

6.04.2017
17.10.2017-8.11.2017

Motiveeriv intervjueerimine tervishoius (3-päevane koolitus)

NB! UUS AEG 17. ja 18. oktoober ning 8. november 2017, maht: 30 akadeemilist tundi (sellest 24 tundi kontaktõpe ja 6 tundi iseseisev töö)

Eriala: interdistsiplinaarne, tervishoid, õendus, sünnitusabi ja günekoloogia
Juhendaja: professor Ruth Kalda, dotsent Anneli Rätsep
Sihtgrupp: kõikide erialade tervisehoiutöötajad: arstid, õed, ämmaemandad
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Eesmärgid: - omandada põhiteadmisi ja -oskusi patsientide motiveerivast nõustamisest, selle baasmõistetest ja põhioskustest ning nõustamise dokumenteerimisest; - harjutada motiveerivaid oskusi läbi ülesannete, harjutuste ja mängude ning iseseisva töö; - mõista nõustamisprotsessi olulisemaid eetilisi aspekte. Õpiväljundid: kursuse läbinud meditsiinitöötaja - teab MI üldpõhimõtteid - mõistab MI vaimsust ning on teadlik enda hoiakutest - oskab hinnata patsiendi motiveeritust ning seda koos patsiendiga analüüsida - teab motiveeriva intervjueerimise põhioskuseid ning enda arenguvõimalusi - oskab meditsiinilist infot jagada patsienti kaasaval viisil     
Hind 200 EUR    Registreerumine

16.03.2017
6.11.2017-7.11.2017

Erakorraline kirurgiline haige

Kursuse aja muutus! 20-21.11

Eriala: anestesioloogia ja intensiivravi, kirurgia
Juhendaja: professor Joel Starkopf, professor Peep Talving
Sihtgrupp: erakorralise meditsiini arstid, kirurgid, anestesioloogid ja intensiivraviarstid, residendid
Toimumise koht: Tallinn
                               
Annotatsioon:
 Käsitletakse enamlevinud erakorraliste kirurgiliste haiguste käsitlust alates erakorralise meditsiini osakonnast kuni operatsioonitoa ja intensiivravi osakonnani. Vaatluse all levinuimate ägedate kirurgiliste haiguste diferentsiaaldiagnostika, kirurgilise ravi näidustused ja põhimõtted, infusioon-ja transfusioonravi, antibakteriaalne ravi ning teised postoperatiivse ravi aspektid. Haigusjuhtude arutelu. Kursuse eesmärgiks on lähendada erinevate erialade arusaamu ning tuua ühtsed standardid erakorraliste kirurgiliste haiguste käsitlemiseks Eesti haiglates.     
Hind 150 EUR    Registreerumine

25.01.2017
16.11.2017

Dementsused
(vene keeles)
Uus!

Eriala: interdistsiplinaarne, neuroloogia
Juhendaja: professor Pille Taba, dr Ülle Krikmann
Sihtgrupp: kõik arstid
Toimumise koht: Narva
                               
Annotatsioon:
 Täienduskursusel leiavad käsitlust erinevad dementsusega kulgevad haigused: Alzheimeri tõbi, vaskulaarne dementsus, parkinsonismiga kulgevad dementsused. Ülevaade antakse uuest Alzheimeri tõve käsitlus- ja ravijuhendist ning patsiendijuhendist, ja dementsuste diferentsiaaldiagnoosist. Loenguid illustreeritakse haigusjuhtudega, sealhulgas ravitavatest dementsustest    KAVA
Hind 90 EUR    Registreerumine

 
31.10.2017

Endokriinhaigusega patsient

NB! Uus aeg 4.04.

Eriala: sisehaigused, endokrinoloogia
Juhendaja: endokrinoloog Maire Lubi
Sihtgrupp: sisearstid, haiglaarstid
Toimumise koht: Tartu
                               
Annotatsioon:
 Kursusel käsitletakse erinevaid endokriinhäireid ja nende käsitlemist eriolukorras, haigla tingimustes, perioperatiivselt jm. Antakse praktilisi juhiseid ja tuuakse näiteid haigusjuhtude abil. Eesmärk: osata diagnoosida ja ravida erinevaid peamiselt haiglas ettetulevaid situatsioone endokriinhaigusega patsiendil. Teemad, mida käsitletakse: Addisoni kriis. Hüpofüüsi tuumoriga patsient. Neerupealiste tuumorite perioperatiivne käsitlus. Ketoatsidoos ja hüperosmolaarne hüperglükeemilise seisund. Hüpo- ja hüperkaltseemia jne.     
Hind 90 EUR    Registreerumine