Avaleht
Teadustöö „Üle-eestiline vastsündinute laiendatud sõeltestimine“ pälvis kliinikumi teadustöö preemia Prindi
Esmaspäev, 26 Oktoober 2015 11:58

lk1 Karit Reinson9. oktoobril andis Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige Mart Einasto arstiteaduskonna aastapäeva raames peetud dekaani vastuvõtul üle 2015. aasta kliinikumi teadustöö preemia. Parimaks teadustöö laureaadiks nimetati seekord „Üle-eestiline vastsündinute laiendatud sõeltestimine". Autoriteks Karit Reinson, Kadi Künnapas, Annika Kriisa, Mari-Anne Vals, Kai Muru, Katrin Õunap, kes esindavad Tartu Ülikooli lastekliinikut ja Tartu Ülikooli Kliinikumi ühendlabori geneetikakeskust.

 

Dr Karit Reinsoni sõnul oli kliinikumi teadustööpreemia saamine nende töögrupile väga meeldiv üllatus. „Kindlasti on see väga suur tunnustus, mis motiveerib edasi tegutsema ja uusi väljakutseid vastu võtma. Ma usun, et see preemia on paljuski peegeldus töö kasulikkusest ja vajalikkusest ning seda enamatele kui vaid väike huvigrupp."

 

Preemia pälvinud teadustöö tööprotsess sai alguse 2013. aasta sügisel, kui Tartu Ülikooli Kliinikum ostis tandem mass-spektromeetria ning juba mõned kuud hiljem – 1. jaanuaril 2014 alustati pilootprojektiga. „Võimaluse avanedes ei tahtnud me aega raisata! Kuid tunnistan, et algus oli keeruline ja pisut hirmutavgi. Tõenäoliselt on meil kõigil, tunnustuse pälvinuil, selle projekti raames olnud magamata öid, kuna esialgu puudus kogemus ja enamik teadmisi pärines loetud kirjandusest. Kindlasti ei teinud protsessi kergemaks ka teadmine, et iga analüüsitud verepleki taga on vastsündinu koos oma perekonnaga. Nii et pilootprojekti esimestel kuudel sai väga agaralt vastsündinuid vastuvõtule kutsutud, et teostada korduvad analüüsid veeniverest. Ajaga tuli kogemus! Nüüdseks oleme korduvalt üle arvutanud/kohandanud Eestis sündinud vastsündinutel uuritavate metaboliitide referentsväärtused ning kasutusele võtnud ka Mayo Clinic'u poolt ellu kutsutud programmi – Region 4 Stork – andmebaasi. Sellesse andmebaasi on kogutud üle 30 miljoni vastsündinu (nii tervete kui ka haigete) testkaardi tulemused ning meil on võimalus kõrvutada Eestis sündinud laste sõeltesti tulemusi andmebaasi tulemustega," kirjeldab tööprotsessi dr Reinson. Tema sõnul on oluline jätkuvalt ka täiustada vastsündinute sõeltestimist Eestis, et võimalikult vähe peredele asjatut ebamugavust tekitada, kuid seejuures üles leid abivajavad lapsed.

 

Küsimuse peale, miks antud töö teiste seast esile kerkis, arvas dr Reinson: „Vastsündinute laiendatud sõeltestimisega anname me esiteks päriliku haigusega lapsele võimaluse eakohaselt areneda ja kasvada ning teiseks kaardistame enamesinevate ravitavate pärilike ainevahetushaiguste esinemissageduse Eestis. Lisaks on mitmed uuringud kinnitanud, et ka riigil on kulutõhus neid haigusi sõeltestida. Seega, vaadates olulisust nii üksikisiku kui ühiskonna vaatenurgast, siis hetkel tundub vastsündinute sõeltestimine ainuõige ja hädavajalik."


lk1 kliinikumi teadustooTeadustöö preemia komisjoni kuulusid komisjoni esimees Mart Einasto, professor Riina Kallikorm ning dr Kristiina Rull. Komisjoni arvates väärib autorite kollektiiv igati kliinikumi preemiat, kuna tööl on kliiniline rakendus kõigis etappides (diagnostika, ravi ning nõustamine). „Töö on teostatud kliinikumis. Kollektiiv on välja töötanud testi, mis võimaldab varakult avastada 19 ainevahetushaigust ning rakendada õigeaegset ravi ainevahetushäirega laste füüsilise ja vaimse arengu ning elukvaliteedi oluliseks parendamiseks. Testiga on praegu hõlmatud üle 99% kõigist Eestis sündinud vastsündinutest, teenust osutatakse kõikidele raviasutustele üle Eesti (aastas üle 14000 testi). Lisaks testi teostamisele pakub ühendlabori geneetikakeskus kompleksteenust alates diagnoosi kinnitamisest ja perede nõustamisest kuni ravi korraldamise ja tegevusjuhenditele raviarstidele, kes diagnoosi saanud lastega kokku puutuvad. Tunnustamist väärib ka sõeltesti pidev täiustamine, et veelgi vähendada valepositiivsete tulemuste hulka, kuigi ka juba praegu on vastav näitaja madal."

 

Kliinikumi Leht

 
Laste ja noorukite vaimse tervise keskus avab uksed Prindi
Neljapäev, 24 September 2015 08:39

lk1 vaimse tervise keskus1. oktoobril kell 12.00 avatakse Raja 31 asuvas psühhiaatriakliinikus laste ja noorukite vaimse tervise keskuses noorukitepsühhiaatria osakond. Kuigi struktuuriüksusena on laste ja noorukite vaimse tervise keskus eksisteerinud juba aasta algusest, ootab avamist renoveeritud palatiplokk noorukitele.


Pärast psühhiaatriakliiniku lasteosakonna renoveerimist 2006. aastal oli peagi selge, et vajadus statsionaarsete kohtade järgi on suurem, kui olemasolevad võimalused lubasid. Vastuvõttude arv kasvas väga kiiresti – 10 aastaga on pöördumiste arv peaaegu kahekordistunud. Hetkel on tavaline ooteaja pikkus haiglauuringuteks ligikaudu 6 kuud ning pidevalt on järjekorras 60–70 last. „Alates 2008. aastast on olnud plaanis eraldada noorukite osa lasteosakonnast, kuna lapsed ja noorukid vajavad erinevaid olmetingimusi ning tänu kliinikumile on see tänaseks ka teoks saanud," selgitas dr Inna Lindre.


Noorukite jaoks renoveeritud osakond mahutab 12 voodikohta, lisaks töökabinetid, sh ambulatoorseks vastuvõtuks. Osakonnas on kaks palatiplokki, kus vajadusel saab poiss- ja tütarlapsed eraldada. Kuna psühhiaatriakliinikus viibivad ravil ka tahtest olenemata isikud ja kohtuekspertiisi kaudu määratud patsiendid, on turvanõuetest tulenevalt noorukite õueala piiratud aiaga. Kokku saab olema laste ja noorukite vaimse tervise keskuses 25 voodikohta, millest 12 on noorukitele ja 13 lastele, sh 3 voodikohta söömishäiretega patsientidele. Statsionaaris lisandub seega juurde 9 voodikohta, mis võimaldab võtta vastu rohkem haigeid või pikendada vajadusel ravipäevade pikkust.


Paralleelselt noorukite osakonna projekteerimisega alustati Norra programmi „Rahvatervis" projekti elluviimisega. „Lõuna-Eesti laste ja noorukite vaimse tervise keskuse loomine" projekti eesmärk oli laste vaimse tervise teenuste arendamine ning abi kättesaadavuse parandamine. Lapse ravi kõrval on oluline töö lapse pere ja võrgustikuga, abi peab olema koordineeritud ning võimalikult elukohajärgselt kättesaadav. Dr Inna Lindre sõnul oli projektimeeskonna visioon koolitada välja professionaalne meeskond, avada maakondlikud ambulatoorsed laste ja noorukite vaimse tervise kabinetid, arendada võrgustikutööd ning parendada statsionaarse abi võimalusi. „Ilma maakonna keskusteta ei ole tegelikult abi väljapoolt Tartust kättesaadav nii nagu peaks. Nüüd toetavad kliinikumi psühhiaatriakliiniku vastuvõtte ka kabinetid Võrus, Valgas ja Põlvas. Lisaks on meil ka vastuvõtt Ida-Viru Keskhaiglas ning ka Narva haiglas tegutseb vaimse tervise kabinet, mille tööd koordineerime koostööd Põhja-Tallinna Regionaalhaiglaga."


Ainult kabinettidest ja rohkematest voodikohtadest ei ole aga abi, kui ei ole professionaalset meeskonda erialaste teadmistega. Nii on laste ja noorukite vaimse tervise keskuse meeskond läbinud mitmeid erialaseid koolitusi ning omandanud täiendavalt kogemusi Norras, Rootsis ja Soomes. „Meie visiooni on läbi aastate toetanud nii meie enda kliiniku kui ka kogu kliinikumi juhtkond, oleme selle eest väga tänulikud. Tagasidena meie tööle on hea tõdeda, et psühhiaatriakliiniku laste ja noorukite vaimse tervise keskuse lasteosakond läbis 6.05.2015 ka kvaliteedihindamise QNIC. Välishindamise tulemusel saime oma tööle head tagasisidet ja parendusettepanekud on kõik juba uue noorukite palatiploki töösse kaasatud," rõõmustasid dr Inna Lindre ja Ruth Tohvre.

 

Kliinikumi Leht

 

 
„Kliinikum“ kliinikumi elust Prindi
Esmaspäev, 24 August 2015 09:03

lk1 doktor Karin Varik laseriga20-osaline dokumentaalsari „Kliinikum" jõuab Kanal2 eetrisse sel sügisel. Iga osa võib vaadata ka kui väikest iseseisvat dokumentaalfilmi.

 

Kui filme tegema harjunud dokumentalist hakkab televisiooni jaoks 20-osalist saatesarja tegema, võib karta, et see võtab aega palju rohkem, kui esialgu planeeritud. Sest ta näeb igas osas mitte lihtsalt telesaadet, vaid pigem väikest filmi. Ta laseb ajal minna, sest dokumentalistikas võib aja kulg loodavale lisaväärtust anda. Mis telesaadet ja õnnestunud filmi eristab? Ei muud, kui eluiga ja süvenemisaste. Film jääb elama ja saab ajas väärtust juurde. Telesaade sureb enamasti eetrisoleku järel.


Ometigi hakkab juba 2014. aasta kevadel võteteni jõudnud doksari kliinikumi elust ja inimeste tööst lõpuks valmima ja selle aasta hilissügisel on seda Kanal2 eetrisse oodata. Täpset eetriaega ei oska Kanal2 programmiplaneerijad veel öelda, sest sügisest saatekava alles planeeritakse ja kõik pole veel paigas. Vähemalt kaks kolmandikku doksarja materjalist on filmitud ja kogu materjal on ka läbi töötatud ja valmis lugudeks tehtud. Muidugi ka esimene ports valmis osasid eetrisseminekut ootamas.


Igasse sarja kahekümnest osast mahub neli-viis lugu. Jagan lugusid mõttes tinglikult karmimateks ja pehmemateks. Võiks ju ka öelda verisemateks ja vähem veristeks. Kui ETV-s aastaid jooksnud lavastuslikus haiglasarjas võis pea igas osas näha patsiendi sisikonnast kirurgidele näkku pritsivaid (kunst)verejugasid ja hüsteeriliselt karjuvaid meedikuid, siis tegelikus meditsiinis ei purska eriti verd ja mida kriitilisem on olukord ja keerulisem lõikus, seda vähem keegi häält tõstab. Seepärast ei paku ka valmiv sari vaatamiseks purskavaid verejugasid ja ringi jooksvaid meedikuid, vaid sissevaadet kirurgide ja nende meeskondade pingelisse töösse. Professor Toomas Asser ja doktor Tõnu Rätsep teadvusel oleva Parkinsoni-patsiendi ajusse elektroode paigaldamas. Doktor Priit Kasenõmm väikese lapse kuulmeluud vabastamas. Doktor Maris Rebane eakatel patsientidel hallkaed eemaldamas ja kunstläätse paigaldamas. Doktor Terje Arak vähi tagajärjel rinnad kaotanud noorele naise rindade taastamise lõikust tegemas. Doktor Karin Varik laserravi abil laste hemangioomi eemaldamas. Doktor Anneli Põld väikelapse söögitoru laiendamas. Doktorid Toomas Hermlin ja Arno Ruusalepp ahenenud aordiklappi asendamas. Ja veel oi kui palju muid lugusid. Ka n-ö pehmemaid – alates tublidest haiglaklounidest ja lõpetades unekabineti uneõdede tööga norskamisprobleemiga, kümnete andurite abil arvutiga ühendatud unepatsiendi magamapanekul.


„Kliinikum" kliinikumi inimestest ja elust tuleb. Ootame ära.

 

Vahur Laiapea

 
Kliinikum avab innovatiivse rütmihäirete labori Prindi
Reede, 26 Juuni 2015 08:07

lk1 esikaasSüdamekliiniku rütmihäirete osakonnas avatakse uudne invasiivse elektrofüsioloogia ja rütmihäirete labor, kus on kasutusele võetud innovaatiline positsioneerimise süsteem MediGuide. Aparatuur on ainulaadne Eestis, Baltimaades, samuti pole seade veel jõudnud Rootsi ega ka Soome. Kõige lähemal naabritest on süsteem kasutusel Norras.


Seade kasutab kehasiseseks navigeerimiseks sama tehnoloogiat, mis on laiemalt tuntud GPS süsteemina. Protseduuri käigus varem salvestatud röntgen-angiograafilise ülesvõtteseeria foonil on võimalik kateetri positsioneerimine südame erinevates õõntes ilma jätkuvat röntgenikiirgust kasutamata. Kuna labor on kujunenud ka laste rütmihäirete ravikeskuseks Eestis, on madala ioniseeriva kiirguse doos eriti oluline aspekt – läbiv kiirgus on enam ohtlik kiirelt kasvavale organismile.


MediGuide võimaldab protseduurile kuluvat aega lühendada. Videosalvestised erinevatest positsioonidest on arstile pidevalt nähtavad ja kateetri liikumine reaalajas jälgitav. Biplaanne paiknemise jälgimine võimaldab kateetrit suunata vajaliku struktuurini lihtsalt, kuna operaatoril tekib täpne ettekujutus kateetri asukohast ruumis. Varem pidi erinevate vaadete nägemiseks röntgenseadme positsioone pidevalt muutma ja lisakiirgust andma. Nüüd see vajadus puudub ja protseduuri teostav arst võib tegelikult töötada ilma kiirguskaitseta.


Ablatsioonravi efektiivsus sõltub olulisel määral kateetri ja ravitava struktuuri kontakti tugevusest ablatsiooni ajal. Vähese kontakti korral ei saavutata vajalikku lesiooni, mis tagaks rütmihäire eduka ravi. Selleks on integreeritud laboris TactiCath seade, mis võimaldab mõõta kateetri aktiivse tipu ja koe vahelise kontakti tugevust.


lk1 laborMediGuide annab olulise eelise resünkroniseeriva kardiostimulatsiooni operatsioonil. Senise konventsionaalse meetodi puhul olid opereeriv arst ja patsient otseses röntgenikiirte voos, nüüd toimub vajaliku lisaelektroodi paigaldus videosalvestuse foonil. Konventsionaalsel resünkroniseeriva kardiostimulaatori paigaldamisel annab põhilise kiirguskoormuse just vasaku vatsakese elektroodi paigaldamise jälgimine.


Labori aparatuur on ühendatud haigla infosüsteemiga, mis võimaldab erinevate uuringute andmeid protseduuride ajal kasutada, suurendamaks patsiendi ohutust ja ravi efektiivsust.
Labori käigushoidmine eeldab põhjalikku erialast ja tehnilist ettevalmistust, mille on läbinud rütmihäirete osakonna arstid ja ka õed käesoleva aasta alguses.


Esimene kardiostimulaator implanteeriti Eestis 1977. aastal Tartus. Esimene eksperimentaalne ablatsioon Eestis teostati dr Igor Gussaki poolt 1985. aastal alalisvooluenergiaga. Plaanipärane raadiosageduslik ablatsioon käivitati Eestis 1996. aastal dr Rein Kolk ja dr Rain Paju poolt samuti Tartus.

 

Rain Paju
Südamekliiniku vanemarst-õppejõud

 

Margus Ulst, ülemarst: Uued väheinvasiivse kardiokirurgia meetodid ja arvutisimuleeritud kolmemõõtmelise navigatsiooni tehnoloogiad on oluliselt muutnud kardioloogia nägu. Tuleb tunnistada, et rütmihäirete ravi kliinikumis vajas juba ammu „facelift'i", et püsida turukonkurentsis. Selles vallas on väga oluline raviinstrumendi toopilise lokaliseerimise täpsus. Põhja-Eesti Regionaalhaigla kolleegid on veidi varem teinud panuse magnetnavigatsioonil põhinevasse aparatuuri. Meie rütmihäirete eksperdid dr Rain Paju ja dr Rein Kolk analüüsisid põhjalikult saadaolevate meetodite plusse ja miinuseid ning tegid kliinikumi juhatusele ettepaneku investeerida perspektiivikamasse tehnoloogiasse. Eks aeg annab arutust, kelle otsus on õigem. Aga juba praegu on selge, et meie oma.

 

 
Kliinikumi preemia laureaat on dr Peeter Mardna Prindi
Reede, 22 Mai 2015 06:05

lk1 P. Mardna Terje LeppDr Peeter Mardna on sündinud 24. oktoobril 1938. aastal arstide perekonnas. Ta on lõpetanud Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna 1966. aastal. Arstina alustas dr Peeter Mardna tegevust 1966. aastal Vabariiklikus Onkoloogia Dispanseris arstradioloogina, jätkates juba 1970. aastal arsti ja juhina Vabariikliku Haigla angiograafia kabineti juhatajana ning aastatel 1974–1987 Tervishoiuministeeriumi pearadioloogina.


Aastatel 1987–2001 juhatas dr Peeter Mardna Vabariiklikku IV Haiglat, Magdaleena Haiglat ning Ida-Tallinna Keskhaiglat, olles ühtlasi 1995–1996 Sotsiaalministeeriumi tervishoiuosakonna juhataja.


Pikaajalise kogemusega nii igapäevapraktikas kui ka Eesti tervishoiu põhiväärtuste edasiviijana on tal hindamatu osakaal Eesti arstkonna maine säilitamisel Tervishoiuametis töötatud aastate jooksul. Dr Peeter Mardna õiglasel juhtimisel on raviprotsesside kvaliteediküsimused saanud alati kaalutletud hinnangu. Samamoodi on ta olnud aastakümneid Eesti olulisemaks tervishoiu arvamusliidriks, hinnatud esinejaks, lektoriks ning nõuandjaks kolleegidele meditsiinis ja ka väljaspool tervishoiu valdkonda.


Dr Peeter Mardna avar maailmavaade, kogemus, pädevus ning isikuomadused on pannud kolleege teda korduvalt tagasi valima arvamusliidriks erialaseltsides ja -ühendustes – nii Arstide Liidus, Tallinna Arstide Liidus kui ka Haiglate liidus.


Dr Peeter Mardnat on riiklikult autasustatud omaaegsete spordisaavutuste eest, ta on tulnud 9 korda Eesti meistriks sõudmises, võitnud Moskva regati kahepaadil ja Nõukogude Liidu karikavõistlused 1969. aastal. Ta on pälvinud Punase Risti IV klassi Teenetemärgi 2002. aastal, teda on valitud Arstide Liidu auliikmeks (2008), Eesti Olümpiakomitee auliikmeks (2010). Tal on oluline roll järeltuleva arstide põlvkonna kasvatamisel – sellega seoses on ta pälvinud 2007. aastal Tartu Ülikooli arstiteaduskonna medali.


Dr Peeter Mardna: „Tänan selle tunnustuse eest! See tunnustus tuletab mulle meelde kahte „peasüüdlast", kelle mõjutuste tõttu sai minust arsti elukutse esindaja, mitte sportlane. Esimene neist oli minu ema. Tema veenis mind ümber, kui olin valitud Nõukogude Liidu sõudmiskoondisesse ning pidin kolima Venemaale. 1961. aasta suvel palus ema mul ümber mõelda ning sportlase tee asemel jätkata arstiõpinguid.


Teine auväärne daam, kes mõjutas veelgi enam minu arstiks saamist, on professor Valve Saarma. 1961. aasta kevadel, kui spordivõistluste tõttu tegin kaks eksamit ette ja täitsin avalduse teha kaks hiljem sügisel, ei jõudnud minu avaldus mingil põhjusel prorektorini. Kui ma sügisel kooli tagasi pöördusin, leidsin eest ootamatu käskkirja minu eksmatrikuleerimiseks. Kui professor Valve Saarma abikaasa professor Jüri Saarma pärast professor Artur Linkbergi dekaaniks sai, kostis prof Valve Saarma minu eest ning mind arvati arstiteadusüliõpilaste sekka tagasi.


Kõik edaspidine on teisejärguline – need kaks naisterahvast määrasid, et selle asemel, et olla Nõukogude Liidu koondises, jäin ma truuks oma õpingutele ja hiljem arstikutsele."

 

Kliinikumi ülemarst Margus Ulst: „Kliinikumi elutöö preemia konkursikomisjonile esitasid ühiskondlikud organisatsioonid tänavu neli võrdselt väärikat kandidaati. Komisjon otsustas preemia anda dr Peeter Mardnale, kelle teeneks hinnati taasiseseisvumise järgsetel aastatel tehtud tublit tööd tervishoiu kõlbeliste väärtuste kujundamisel ja sisuliste muutuste elluviimisel. Vagu, mille ta arstiabi kvaliteedi ekspertkomisjoni pikaaegse juhina on sisse kündnud, on nii piisavalt sügav, et sellest saavad joonduda ka järeltulijad. On paratamatu, et see küntud vagu on ringja kujuga, sest töö tegemisel oli väga tugev külgtuul. Õhus ei ole märke, et tuul ka edaspidi raugeks. Seetõttu peavad meedikud, kes töises elutormis on tihtilugu kergelt haavatavad ja õrna hingega, olema tänulikud, kui keegi kuskil neid nähtamatu käega hoiab maailma kurjuse eest.


Mõistujutu lõpetuseks on mul isiklikult röntgenoloogina hea meel nentida, et preemia jääb tänavu meie alltsunfti sisse."

 
Kliinikum sai Euroopa Vähiinstituutide Organisatsiooni akrediteeringu Prindi
Esmaspäev, 23 Märts 2015 13:33

lk1 OECIAasta on hästi alanud. Omamoodi uuenenud alguseks võib Tartu Ülikooli Kliinikum lugeda kuupäeva 12. veebruar 2015. Just sel päeval andis Euroopa Vähiinstituutide Organisatsioon (Organisation of European Cancer Institutes, OECI) meile tunnistuse akrediteerimise kohta:
"Tartu University Hospital meets the quality standards for cancer care and research and it is therefore designated as: Clinical Cancer Centre."


Akrediteering kehtib 12.02.2015 kuni 12.12.2020. Siinkohal tuleb rõhutada, et see on oluline kõigile kliinikumi kolleegidele, kes onkoloogiliste haigete diagnostikasse või ravisse panustavad.


Kogu protsess on olnud töömahukas, aga ka väga huvitav. Eneseanalüüsi küsimustikule vastamine andis sisemise tervikliku arusaamise kliinikumis toimivast onkoloogiliste haigete käsitlemise süsteemist ja võimalustest edasiminekuks. Meie esitatud andmete põhjal otsustas organisatsioon, et oleme tasemel, mis võimaldas akrediteerimisprotsessiga edasi minna. Mais 2014 külastasid meid eksperdid, et veenduda kohapeal onkoloogiaalaste tegevuste sisus. Suvel saime esimese tagasiside ja septembris lõppraporti, milles kajastatud probleemidele tuli mõelda edaspidised lahendused. Parendusplaan ongi arengu mootor, mis aitab tegevusi süstemaatiliselt planeerida ja läbi viia. Parendusplaani aktsepteerimise järgselt otsustati Tartu Ülikooli Kliinikum akrediteerida kliinilise vähikeskusena.


Usun, et on väga oluline olla Euroopa onkoloogiakliinikute seas arvestataval positsioonil. OECI akrediteerimistegevuse eesmärk on patsiendikeskne – kindlustada vähihaigetele mistahes Euroopa riigis parimal teadmiste ja praktika tasemel diagnoosimine ja ravi. Selle saavutamiseks on oluline ühtsete kvaliteedisüsteemide rakendamine, milleks OECI on standardid seadnud. 70-st OECI liikmest on vaid osa läbinud akrediteerimisprotsessi ja on hea meel olla esimese kolmandiku seas, kus näeme selliseid kuulsaid keskusi nagu Gustave Roussy Instituut Pariisis, Christie Vähikeskus Manchesteris, Helsingi Ülikooli Kliinik jt. Aasta tagasi sai meiega sarnase akrediteeringu Vilniuse Onkoloogiakeskus.


Kuidas edasi? Meil on teada võimalused/vajadused edasiseks tegevuseks. Nüüd on vaja tööd teha, et 2021. aastal oleks Tartu Ülikooli Kliinikum kõikehõlmava vähikeskuse tasemel.

 

Professor Hele Everaus
Hematoloogia-onkoloogia kliiniku juhataja

 
President Toomas Hendrik Ilves tunnustab dotsent Urmas Lepnerit Prindi
Esmaspäev, 23 Veebruar 2015 08:59

lk1 dots Urmas Lepner TammeaidEesti Vabariigi 97. sünnipäeva eel pälvivad 99 inimest Eestile osutatud teenete tunnustamise eesmärgil presidendilt riiklikud autasud. Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgi saab kliinikumi kirurgiakliiniku juhataja dotsent Urmas Lepner.


"Eesti tänab ja tunnustab teenetemärkidega erinevate elualade inimesi nii kodumaal kui ka kaugemal, kelle igapäevane pühendumus oma tööle, oma kutsumusele ning seeläbi Eesti paremaks muutmisele väärib meie riigi kõrgeimat tänu," kirjutab president Ilves Vabariigi Presidenti Kantselei pressiteates.

 

Dotsent Urmas Lepner, kirurgiakliiniku juhataja: „Selline tunnustus tuleb ikka üllatusena. Ma ei võta seda väga isiklikult, pigem on see tunnustus laiemalt Eesti kirurgiale ja kirurgidele. See on ka tunnustus kliinikumi kirurgiakliinikule ja Tartu ülikoolile, kus ma olen kogu oma karjääri jooksul töötanud. Minu kõrval kirurgiakliinikus töötab mitmeid kolleege, kes on varasemalt pälvinud samasuguse tunnustuse, mis näitab, et kirurgiakliiniku panust kirurgia arendamisel on märgatud ja hinnatud."


President annab teenetemärgid üle iseseisvuspäeva eel, 23. veebruaril Rakvere teatris pidulikul üritusel "Eesti tänab".

 

Eesti Punase Risti teenetemärgi on asutanud 1920. aastal Eesti Punase Risti Selts. Eesti Punase Risti teenetemärk antakse Eesti rahva huvides osutatud üldkasulike teenete eest ja elu päästmise eest.


Ceith Nikkolo, üldkirurgia ja plastilise kirurgia osakonna arst-õppejõud: „Dotsent Urmas Lepner on nii tudengite kui kolleegide seas väga tunnustatud oma toetava suhtumise ja hindamatute nõuannete poolest. Olles kursis alati uuemate suundadega eriala arengus, on ta kaastöötajatele suureks eeskujuks. Kuna tegemist on ka suurepärase kirurgiga, võib tema poole alati keeruliste haigusjuhtude lahendamisel kõhklemata pöörduda. Julgelt oma arvamust avaldades ja seega arutelu teket soodustades toob ta positiivseid muutusi kirurgiakliiniku igapäevatöösse. Dotsent Lepneri tasakaalukuse ja kannatlikkuse tõttu on ta residentide hulgas nõutud juhendaja. Ta on kindlasti üks peamisi teadustöö eestvedajaid kirurgiakliinikus motiveerides nii ka noori kirurge teadustööga igapäevaselt tegelema. Soovime palju õnne ja edu edaspidises töös kogu kirurgiakliiniku poolt!"

 

Kliinikumi Leht

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 3 / 10

Kliinikumi leht


Esilehe uudis

Uus ravivõimalus stress-inkontinentsi põdevatele meestele

2016. aasta sügisel külastas kliinikumi uroloogia ja neerusiirdamise osakonda dr Peter Rehder, et viia läbi lingusüsteemi paigaldamise õppelõikused meesterahvastel. Tema operatsioonimeeskonda kuulusid dr Roomet Ots, arst-resident Rauno Okas ning operatsiooniõde Katrin Vaasna. Edaspidi paigaldab kliinikumis kusepõie lingusüsteemi meesterahvastele uroloog Roomet Ots.


Põhjus, miks dr Rehder just nüüd kliinikumi külastas, peitub Eesti Haigekassa uues hinnakirjas, mille järgi rahastatakse 2016. aastast ka meesterahvaste kusepõie lingusüsteemi paigaldamist. AdVance meeste lingusüsteem on mõeldud kerge ja mõõduka stress-uriinipidamatuse raviks. „Dr Peter Rehder on Austria kirurg, kes on olnud ise üks selle sama lingusüsteemi väljatöötajatest. Tal on laiapõhjaline kogemus nii rekonstruktiivse uroloogilise kirurgia osas kui ka uroloogiliste traumade ravimisel, olles aastaid praktiseerinud Lõuna-Aafrikas, kus ka uroloogilisi traumasid esineb oluliselt rohkem kui Euroopas,“ selgitab uroloogia ja neerusiirdamise osakonna juhataja dr Andres Kotsar. Dr Kotsar lisab, et kliinikumis koguneb sellist lõikust vajavaid patsiente aastas kuni 10.

 

Meestel võib tekkida stress-uriinipidamatus eesnäärmevähi raviks sooritatud radikaalse prostatektoomia operatsiooni järgselt. Eesnäärmevähk on meestel Eestis sagedaseim pahaloomuline kasvajavorm, mistõttu kasvab pidevalt ka vajadus eesnäärmekirurgia järele. Samuti võib stress-inkontinents tekkida ka transuretraalse eesnäärme resektsiooni komplikatsioonina prostata healoomulise hüperplaasia kirurgilise ravi korral. Stress-uriinipidamatust ravitakse esmalt konservatiivselt, ent kui aasta jooksul ei anna see tulemust, on näidustatud kirurgiline ravi.

 

Dr Peter Rehderi päevaplaani kuulus viis lõikust, millest esimese tegi ta ise ning iga järgnevaga suurenes dr Roomet Otsa osalus kuni ta viimase ehk viienda lõikuse teostas algusest lõpuni ise.

 

Kliinikumi Leht

 
Professor Jaan Eha valiti akadeemikuks

Eesti Teaduste Akadeemia üldkogu valis 7. detsembril loodusteaduste ja meditsiini valdkonna akadeemikuks Tartu Ülikooli Kliinikumi südamekliiniku juhataja professor Jaan Eha.


Professor Ehal on olnud suur roll invasiivkardioloogia rajajana Eestis – 1982. aastal tegi ta Eesti esimese perkutaanse koronaarinterventsiooni, millest tänaseks on saanud südame isheemiatõve ravi nurgakivi.


Aastal 2002 valiti professor Jaan Eha kļiinikumi kardioloogia kliiniku juhatajaks ning 2004. aastal Tartu ülikooli kardioloogia professoriks. Ta on koolitanud uue põlvkonna kardiolooge, olles tunnustatud õppejõud ning edukas doktoritööde juhendaja. Professor Eha on tänapäevase kardioloogia õppekava ja residentuuri rajaja Eestis.


Kliinikumi Leht

 

Numbriuudis

Üle 300 000

euro kogus Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond 2013. aastal

 
25

 

aastat Tartu Arstide Liitu.

 
63

 

Venemaa sünnitajat naistekliinikus 2012. aastal.

 
3

 

tudengit esimesest sessist.

 
10 aastat

 

õenduskvaliteedi rühma loomisest.

 
1:10532

 

Praderi-Willi sündroomi levimus Eestis.

 
4

 

arvamust streigi kohta.

 

 
2

 

doktoritöö kaitsmist.

 
8

 

abiarsti kliinikumis.

 
11.

 

klass käis kliinikumiga tutvumas.

 
4 x 40

 

tööaastat kliinikumis.

 
685

 

tänuavaldust kliinikumile 2011. aastal.

 
9

 

aastat kaasaegset jäätmekäitlust.

 
2

 

meditsiinitehnika tootjat tutvustavad ennast.

 
5

uut töötajat patoloogiateenistuses.

 
§ 766

 võlaõigusseaduses sätestab, kuidas teavitada patsienti.

 
6.

 

päev arstiks õppimas.

 
1.
Eesti arst valiti Kuningliku Arstide Kolleegiumi liikmeks.
 
10
aastat ettepanekute ja kaebuste süsteemi.