Avaleht Kliinikutes-teenistustes
Kliinikutes-teenistustes
Dr Georgi Nellis kaitses doktoritööd Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 15:02

lk2 Georgi Nellis6. märtsil kaitses Georgi Nellis filosoofiadoktori kraadi (PhD (arstiteadus)) taotlemiseks esitatud väitekirja „The use of excipients in medicines administered to neonates in Europe“ („Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas“).


Töö juhendajateks olid professor Irja Lutsar (TÜ meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetool) ja dotsent/vanemteadur Tuuli Metsvaht (TÜ lastekliinik ja meditsiinilise mikrobioloogia ja viroloogia õppetool). Oponendiks dr Catherine Tuleu (PhD), Reader in Pharmaceutics, Director, Centre for Paediatric Pharmacy Research, UCL School of Pharmacy, London - UK.


Kokkuvõte
Abiainete kasutamine vastsündinutele manustatavates ravimites Euroopas


Abiained on vajalikud erinevate ravimvormide väljatöötamiseks, säilitamiseks, maitseomaduste parandamiseks jne. Arvestades ainevahetuse iseärasusi, on teatud abiainete kasutamisega seotud riskid enam väljendunud vastsündinutel. Enam kui tuhandest kasutusel olevast abiainest on kõrvaltoimeid vastsündinutel kirjeldatud vaid üksikutel – parabeenid, polüsorbaat 80, propüleenglükool, etanool, bensoehape, naatriumbensoaat, bensüülalkohool, sorbitool, naatrium sahhariin ja bensalkooniumkloriid. Nende, potentsiaalse ohtlikkuse seisukohalt enim huvi pakkuvate abiainete (excipients of interest, EOI) kasutuse uurimisele keskendusime käesolevas töös.


Meie töö eesmärkideks oli iseloomustada ravimites olevate EOI kasutamise ulatust Euroopa vastsündinute osakondades, s.h hinnata uuringumetoodika mõju saadud tulemustele, leida EOI manustamisega seotud riskifaktorid ning hinnata ravimite asendamise võimalusi vältimaks EOI manustamist vastsündinutele.


Viisime Euroopa vastsündinute osakondades läbi 3-päevase küsimustik- (service evaluation survey, SES) ja ühepäevase hetklevimusuuringu (point prevalence study, PPS). Kahe uuringu metoodika hea omavaheline korrelatsioon andis võimaluse kasutada kogutud tulemusi teineteist täiendavana.


Kokku osales SES ja PPS uuringus vastavalt 20 ja 21 Euroopa riiki 115 ja 89 osakonnaga. SES registreeriti 313 toimeainet, mida manustati 1065 erineva ravimpreparaadina. PPS 726-le vastsündinule registreeriti 2199 ravimikorraldust. Kolmandik ravimitest sisaldasid vähemalt ühte EOI; kaks kolmandikku vastsündinutest said vähemalt ühte nendest. Uuritavate demograafilistele parameetritele ja aktiivainete struktuurile tasakaalustatud regressioonanalüüsis leidsime erinevused Euroopa regioonide vahel. Siit järeldasime, et on võimalik asendada ühes riigis kasutatava EOI sisaldav ravimpreparaat teises riigis kasutusel oleva EOI-vaba analoogiga. Leidsime, et ainuüksi sageli kasutatavate ravimite asendamine vähendaks kõigi EOI saavate vastsündinute arvu peaaegu poole võrra. Euroopa vastsündinutele manustatakse sageli EOI, kusjuures mitte alati pole see hädavajalik. Olemasolevate asendamisvõimaluste rakendamine säästaks paljud vastsündinud ebavajalikust ekspositsioonist.


Juhendaja Tuuli Metsvaht, vanemarst-õppejõud anestesioloogia erialal: Dr Georgi Nellise doktoritöö käsitleb seni üsna vähe uuritud abiainete valdkonda. Vastsündinutel, kelle ravimite ja ka abiainete metaboliseerimise võime erineb oluliselt täiskasvanutest, on kirjeldatud mitmeid eluohtliku seisundi või ka surmaga lõppenud juhtumeid seoses mürgistustega abiainetest. Antud uurimistöö aitab oluliselt selgitada abiainetega seotud probleemi ulatust pakkudes välja võimaluse nende manustamise oluliseks vähendamiseks ilma kalli keerulise ja aeganõudva ravimite ümbertegemise (reformulation) protsessita. Käsitletud teemad on olulised parandamaks farmakoteraapia kvaliteeti vastsündinutel.

 

 
Neli nädalat Saksamaal Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 15:01

lk7HELIOS Berlin Buch kliinikAjavahemikul 16. jaanuar kuni 10. veebruar 2017 osalesin koolitusel Saksamaal, Berliinis, HELIOS Berlin-Buch kliinikus lastekirurgia osakonnas. Tegemist oli praktilise koolitusega, mis sai teoks tänu Tartu Ülikooli Kliinikumi arendusfondile. 4 nädala jooksul võtsin osa osakonna tavapärasest tööst, samuti osalesin erinevatel lastekirurgilistel operatsioonidel. Professor Klaus Schaarschmidt, kes juhatab seal lastekirurgia osakonda, on suur miniinvasiivse kirurgia entusiast ning maailmas tuntud kui laste ja noorukite rindkere kirurg. Küllalt tavalised olid tema juures rindkere deformatsioonidega patsiendid nii Venemaalt kui ka Lähis-Ida riikidest. Osalemine miniinvasiivsetel operatsioonidel andis suurepärase kogemuse ja teadmised operatsioonide tehnilistest külgedest, mida loodan edaspidi rakendada ka meie töös. Kui üldiselt enamus tööst on sarnane meie igapäevatööle, siis silma jäid mõningad väikesed erinevused korraldusliku poole pealt. Hea mulje jättis reaalajas kasutatav operatsiooniplaan, kus operatsioonbloki seinal olevast monitorist võis jälgida, millises toas on operatsioon juba alanud, millises alustatakse anesteesiaga ning kus on operatsioon juba lõppenud. See eeldas muidugi, et operatsiooniõed sisestasid väga täpselt aja, millal patsient saabus operatsioonituppa ja millal alustati anesteesiaga ning millal operatsiooniga. Teine tähelepanek oli samuti seotud operatsioonidega, kus patsiendi ettevalmistuse ja anesteesiaga alustas teine anesteesia brigaad ettevalmistusruumis ning patsient saabus operatsioonituppa juba täisnarkoosis transporditaval operatsioonilaual. Just suuremahuliste operatsioonide korral tagas see küllalt olulise ajakokkuhoiu, tänu millele sai operatsioonituba kasutada efektiivsemalt. Kuigi meie mõistes on tegemist väga suure meditsiinikeskuse ja heaoluriigiga, jäid kohalike kolleegidega rääkides kõlama mõningad probleemid, milleks on vähehaaval süvenev rahaprobleem ja personalipuudus. Harvad polnud juhud, kui operatsiooniplaani lõpust jäeti mõni operatsioon ära, sest tööpäev lõppedes polnud piisavalt personali, kellega seda läbi viia. Samas oli varasemalt patsiente hoiatatud ja instrueeritud, mistõttu reeglina patsiendid ära jäänud operatsioonist väga suurt numbrit ei teinud.


Läbitud koolitus andis suurepärase kirurgilise kogemuse ning jõudu ja tahtmist jätkata miniinvasiivse kirurgia arendamist lastel Tartu Ülikooli Kliinikumis.

 

Viljo Kübarsepp
Arst-õppejõud lastekirurgia erialal

 
20 aastat uneuuringute algusest psühhiaatriakliinikus ja Eestis Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 14:52

lkxx unehairete ajaluguArvutid olid just ilmumas kliinikumi. Macintoshi arvutid olid üksikute lemmikud. Unemeditsiin maailmas kolis üle laiadele paberlintidele salvestamiselt arvutitesse. Tootjafirma tugi interneti kaudu polnud igapäevane. Arsti töötasu oli 6000 krooni.


Sellisel ajal, märtsis 1997, tegime esimesed polüsomnograafilised uuringud Tartu Ülikooli Kliinikumi psühhiaatriakliinikus. Professor Veiko Vasara huvi unehäirete vastu viis ta uurimistööd tegema Soome 1990ndate algul ning oma juhitavasse kliinikusse uneuuringu aparatuuri hankima. 1996. aasta lõpus pakkus ta residentuuri lõpetavale psühhiaatrile dr Tuuliki Hionile tööd uneuuringutega ning unehäiretega patsientidega.


Tegutseti praeguse nahakliiniku ruumides psühhiaatriakliiniku Raja tänava hoone III korrusel. Video salvestas palatis statiivil seisev kaamera, videokassetti tuli käia vahetamas palatis. Islandil asuva tootjaga suheldi e-posti vahendusel. Tehnikateenistuse jaoks oli see tehnika võõras. Abiks oli psühhiaatriakliiniku IT-mees Madis Ester.   Foto arhiivist: dr Tuuliki Hion, dr Marlit Veldi, dr Margus Luht, õde Monika Faster


1997. aasta algul liitus meeskonnaga dr Marlit Veldi ja õde Monika Faster. Esimene öine uuring tehti dr Marlit Veldil. Koos õpiti ja leiutati, õpetati välja järgmisi õdede põlvkondi, uuringud muutusid regulaarseks ja nende maht kasvas 10–20 uuringuni kuus. Aastatel 2000–2003 tegutsesime eraldiseisva osakonnana, kriisi ajal töö mahud aga vähenesid. See viis dr Veldi lahkumiseni meeskonnast ning edasi loogilise jätkuna unekeskuse rajamiseni kõrvakliinikus koostöös professor Mart Kulliga. Unehäirete meeskond jätkas psühhiaatriakeskuse osana tehes uuringuid ja ambulatoorset tööd. Uneaegsete hingamishäirete diagnostika ning positiivse püsiva õhurõhu ravi alustamine ja jälgimine on tänaseni jätkunud, moodustades suure osa meie osakonna tööst.


Algusaastatest peale tegeldi lisaks ambulatoorsete vastuvõttude uuringutele ka uneaegsete hingamishäirete, unetuse, liigunisuse häirete unega seotud liigutushäirete, parasomniate, uneärkveloleku rütmihäiretega. Enamikul juhtudel on unehäiretele olemas ravi. Kuna häireid on väga erinevaid, on ka ravi erinev. Meie sissepääsuväravaks on mitmekesise väljaõppega unenõustamisest ja häirete triaažist positiivrõhu ravini uneõe vastuvõtul.
Läbi meie ajaloo oleme määranud patsientidele uneaegsete hingamishäirete püsiva positiivrõhu ravi. Alustasime 1997. aastal, käies dr Veldi ja meie esimese patsiendiga Turus professor Olli Polo juures. Eestis läks püsiva positiivrõhu ravi saamine üle kivide ja kändude – alates 2011. aastast võttis Eesti Haigekassa tasumise suures osas üle, pärast tolleks ajaks suurenenud unemeditsiinikogukonna liikmete aastatepikkust taotlemist. Täna kasutab meie kolmest õest koosnev meeskond igapäevases uneapnoe püsiva positiivrõhu ravi alustamisel pilvejälgimist. Peame tähtsaks patsientide toetust selle ravi algusjärgus, mis viib parimate ravi kasutuse näitajateni. Pärast hingamishäire diagnostikat suuname edasi konsultatsiooni kõrva-nina-kurguarstlikku, hambaarstlikku ja ortodontilist ning kopsuarstlikku ravi vajajad.


Meie igapäevatöö hulka kuulub ka rahutute jalgade ravi alustamine, nõustamine ja juhtimine, liigunisuse erinevate häirete diferntsiaaldiagnostika uuringul ja sellejärgne ravi alustamine, nõustamine, une-ärkveleoleku rütmihäirete, uneskäitumise diferentsiaaldiagnostika, nõustamine ja vajadusel ravi.


Unetus on sage kaaslane nii uneapnoe kui ka erinevate psüühika ja kehaliste häirete korral, takistades maski kasutust, lisaks on krooniline unetus visa ja püsiv iseseisev häire. Dr Hioni kognitiivkäitumusliku teraapia õpingute tulemus oli unetuse psühhoteraapia kasutuselevõtt, seejärel õdedele nende tööviiside õpetamine. See on tõenduspõhine kindlate töövõtetega suures osas kindlate käitumise muutuste läbiviimisega tööviis ("samal ajal magama ja samal ajal üles" ei ole sageli efektiivne, see pole unetuse käitumuslik ravi). Aastatel 2009–2016 tegid meie õed ka unetuse kognitiivkäitumusliku teraapia viis seansilist grupiteraapiat – see on unetu eneseabiõpe, mis on tema relvastus unetuse vastu kogu edaspidiseks eluks. Täna kasutame sama patsiendiõpet õdede individuaalsetel seanssidel, mis vastab tänase patsiendi ajalistele võimalustele paremini.


Oleme alati töötanud üle kogu Eesti, meid teatakse igal pool. Viimastel aastatel tegeleme enam ka maja sees: oleme koolitamas psühhiaatritest unearstide meeskonda, diagnoosime ja nõustame enam osakondades ravil olevaid patsiente.


Meie patsiendil on sageli mitu häiret. Lisaks unetusele uneapnoe ja uneaegsed perioodilised jäsemeliigutused. Lisaks liigunisuse häirele uneapnoe. Patsient ei pöördu meie poole häire, vaid kaebusega. Nende eristamine ja igaühe ravi koos heade kolleegidega ja koostöös teiste erialdega – see on meie töö.


Ootame suunamisi kliinikumi kolleegidelt – uneõe vastuvõtule registreerumine telefonil 731 9100.

 

Üldpsühhiaatria keskuse unehäirete meeskonna nimel dr Tuuliki Hion

 
Uusi teadmisi Cochrane Library kohta Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 14:43

Selle aasta alguses viis Carol Lefebvre EAHIL-i kutsel läbi veebinari, kus ta tutvustas oma kuulajatele Cochrane Library neid elemente, millest selle kasutajad ei pruugi teadlikud olla. Carol Lefebvre on üks Cochrane´i asutajaliikmetest ning tegutseb praegu peamiselt süstemaatiliste ülevaadete kirjutamise metoodika valdkonnas. Ta tõi esile järgmised punktid:


• Cochrane Librarys ei ole ainult sekkumiste efektiivsuse ülevaated. Sealt leiab ülevaateid ka diagnostika ja prognoosi kohta, samuti ülevaateid ülevaadetest.
• Cochrane´i süstemaatilised ülevaateid ei põhine ainult publitseeritud allikatel. Lisaks neile sisaldavad ülevaated ka publitseerimata uuringute tulemused (näiteks kasutatakse andmeid uuringuteregistritest nagu ClinicalTrials.gov). Samuti kasutatakse andmeid, mida ravimifirmad esitavad riiklikele ametitele ravimilitsentside saamiseks.
• Cochrane Database of Systematic Review´l on olemas mõjufaktor, aastal 2015 oli see 6.103.

• 2020. aastaks soovitakse anda avatud juurdepääs esmalt kõikidele uutele ja uuendatud ülevaadetele. Hiljem antakse vaba juurdepääs ka rikkalikule arhiivimaterjale.
• Cochrane Library pakub ka i-pad versiooni, kust leiab igakuiselt värskemat infot. Lühendatud formaadis ülevaadetele lisaks pakutakse erinevaid multimeedia lahendusi – podcast’id, videod, slaidid. Lisainfo: http://www.cochranelibrary.com/more-resources/the-cochrane-library-ipad-edition.html
• Valitud ülevaadetest on olemas podcast-versioonid, milles autor teeb lühikokkuvõtte oma ülevaatest. Lisainfo: http://www.cochrane.org/podcasts
• Cochrane Library on aktiivne ka sotsiaalmeedias, mille kaudu jagatakse kõige värskemaid uudiseid. Samuti saab tellida RSS-vooge, et end kõige uuega kursis hoida. Lisainfo: http://www.cochranelibrary.com/about/social-media.html
• Cochrane Journal Clubi iga number keskendub ühele süstemaatilisele ülevaatele, avab selle tagamaid, tutvustab metoodikat ja tulemusi detailsemalt jne. Lisaks on juurdepääs ülevaate täistekstile pdf-formaadis. Praeguseks on avaldatud 62 numbrit, lisainfo nende kohta aadressil: http://www.cochranejournalclub.com/
• 2017. aasta lõpus loodetakse publitseerida uuendatud Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions, kus on täpsustatud süstemaatilise ülevaate kirjutamise ja publitseerimise reegleid. Muuhulgas määratletakse, millistest andmebaasidest tuleks otsida allikmaterjali, nõudeid otsingustrateegia erinevatele elementidele, otsingute dokumenteerimisele jms. Käsiraamatu praegune versioon on kättesaadav aadressilt http://handbook.cochrane.org/.

 


Ivika Rande
meditsiiniinfokeskuse infospetsialist

 
Tänuavaldusi Prindi
Neljapäev, 23 Märts 2017 14:05

Märts 2017, südamekliinik
Soovin südamest tänada hea ja abistava suhtumise eest osakonna töötajaid: dr Toomas Jalakat, kes minu raske haiguse avastas ja uuringud määras, raviarst dr Eve Laanet, õde Ülle Rienerit, Jekaterina Tambergi, praktikant Jana Lepikut, abivalmis ja alati naeratavat põetaja Eda Õuna. Tänan eelnimetatud töötajaid minu elu päästmise ja pikendamise eest.

 

Märts 2017, naistekliinik
Soovin südamest tänada dr Ülle Kadastikku professionaalsuse ja pühendumise eest. Tänan kõiki osakonna töötajaid inimliku ja viisaka suhtumise eest.

 

Märts 2017, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tänan kogu südamest õde Riina Põrki: niivõrd südamlik, abivalmis, kiire. Olen käinud juba 3,5 aastat ravil ja alati on ta tähelepanelik ja rahustav. Väga hea töötaja!

 

Märts 2017, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tahan tänada kõiki osakonna töötajaid väga sõbraliku ja abivalmi suhtumise eest. Eriline tänu füsioterapeut Riin Korjusele, kes on omaala tõeline professionaal. Tänu temale sain jälle kõndima. Suur tänu!

 

Märts 2017, sisekliinik
Südamlik tänu raviarst dr Anne Kallastele nõuannete ja soovituste eest ravi jätkamiseks kodus. Arsti ja õdede oskused väga head ja suhtlemine korrektne. Edu teile raskes töös!

 

Märts 2017, kõrvakliinik
Tänu ja lugupidamine teile, dr Linda Sõber ja kliiniline logopeed Lagle Lehes, mind toetava, sõbraliku, tähelepaneliku ja empaatilise suhtlemise eest!

 

Märts 2017, sisekliinik
Minu raviarstiks oli dr Kristi Rusin, kes oli äärmiselt asjatundlik, oma ala spetsialist ning oskas patsiendiga käituda – ta oli lahke, sõbralik, mõistev ning tal jätkus rahustavaid sõnu kogu haiglasoleku ajal. Kogu osakonna kollektiiv oli väga sõbralik, kuid esile tooksin veel õde Kristina Kuprit, kes tuli alati palatisse naeratus näol ja oli alati väga abivalmis ning jagas rahustavaid sõnu.

 

Märts 2017, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik
Tänan südamest kogu kollektiivi pikaajalise ravimise, hoolduse ja tähelepanu eest. Eriti palju jõudu andis sõbralik ja optimistlik suhtumine kõikide töötajate poolt. Veel eriti tahan tänada füsioterapeut Riin Korjust, põetajaid Tiiu Mändi, Kadri Pillerit ja Terje Rooset.

 

Märts 2017, traumatoloogia ja ortopeedia kliinik, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik, operatsiooniteenistus
Tänan esmalt väga oskusliku tegutsemise ja hea suhtlemise eest dr Reedik Pääsukest ja anestesioloog dr Angel Daniel Lopez Ortizt.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 3 / 70