Avaleht Kliinikutes-teenistustes
Kliinikutes-teenistustes
C-hepatiit vajab valvelolekut Prindi
Esmaspäev, 23 Märts 2015 12:50

Salupere Riina NilsonC-hepatiidi viirus on üks peamisi kroonilise maksahaiguse – hepatiidi ja tsirroosi – põhjuseid Eestis. Kuna C-hepatiidi ja C-tsirroosi patsiente on palju, siis hepatiidiõe vastuvõtt nii viirusevastase ravi eelseks nõustamiseks kui ravi aegseks jälgimiseks on igapäevatöös oluline.

 

Kellel uurida C-hepatiiti?
Esmatähtis on C-hepatiidi vältimise edendamine ning riskirühma kuulujate sihiteadlik uurimine. C-hepatiidi testimine on kui väravaavaus haiguse õigeaegseks avastamiseks, viirusevastaseks raviks ja tervistumiseks.

C-hepatiidi sõeluuring on näidustatud näiteks maksaanalüüside ALAT ja ASAT aktiivsuse tõusuga patsientidel, vere- ja verekomponentide ülekandeid enne 1994. aastat saanuil, kõigil oma töö tõttu C-viirust sisaldava vere kokkupuuteohuga või tööalase juhusliku nõelatorke ohuga. Kliinikumi infektsioonikontrolli teenistuse juhend vere ja teiste kehavedelikega levivate infektsioonide vältimisest peab olema meie kõigi töölaual.

 

Kuidas uurida C-hepatiiti?
C-hepatiidi diagnoosimine ei ole keerukas juhul, kui selle võimalikkusele mõeldakse. Esimeseks uuringuks on C-hepatiidi viiruse vastaste antikehade (HCVAb) määramine seerumis, analüüs tehakse ühendlaboris tööpäevadel. Kui antikehad on olemas (positiivsed), siis määratakse C-hepatiidi viiruse RNA (HCV RNA), vastuse saab ühendlaborist nädala jooksul. Kui HCV RNA osutub positiivseks, siis vajab patsient gastroenteroloogi või infektsionisti konsultatsiooni ja täiendavaid uuringuid – viiruskoguse ja viiruse genotüübi määramist, maksakoe fibroosiastme määramist kas maksabiopsias või elastograafial otsustamaks viirusevastase ravi alustamist.

 

Kas C-hepatiidi ravi on võimalik?
Standardraviks on olnud kuni viimase ajani 24–48 nädalane immuunstimuleeriva toimega alfapeginterferooni süstimine nahaalusi kord nädalas kombinatsioonis ribaviriini tablettidega.

C-hepatiidi ravi paradigma muutus aga 2011. aastal, kui avaldati olulised ja seniseid ravipõhimõtteid mõjutavad artiklid otsese viirusevastase toimega ravimite kliiniliste uuringute kohta. Esimesed otsese viirusevastase toimega ravimid botsepreviir ja telapreviir on ka Eestis soodusravimite loetelus 100% soodusmääraga gastroenteroloogi ja infektsionisti väljakirjutamisõigusega. Uute viirusevastaste ravimite loetelu täieneb kiiresti. Eestis ootame veel sellel aastal simepreviiri lisandumist soodusravimite loetellu.

 

Riina Salupere
gastroenteroloog, endokrinoloogia-gastroenteroloogia osakonna juhataja, sisekliinik

 

Hepatiidiõe Irina Sulkovskaja vastuvtust saab lugeda siit: http://www.kliinikum.ee/leht/oendus/1299-kliinikumis-alustas-vastuvottu-hepatiidiode

 
Tänuavaldusi Prindi
Esmaspäev, 23 Märts 2015 12:36

Märts 2015, anestesioloogia ja intensiivravi kliinik
Tänan kõiki EMO traumakabineti arste, õdesid, hooldajaid kõrgetasemelise ja operatiivse abi eest 24. jaanuaril 2015.

 

Märts 2015, kirurgiakliinik
Suurimad tänud dr Marko Murrustele, kes oma imetlusväärsele tööle teostas minu maooperatsiooni. Intensiivpalati personal on tasemel, lahked, abivalmis, sõbralikud.
Suured tänud Teile ja soovin Teile ikka seda kannatlikkust ja naeratust näole. Teete oma tööd südamega, seda on näha ja tunda.

 

Märts 2015, südamekliinik
Kallid arstid Märt Elmet, Ilmar Särg, Hendrik Laja, kõik õed ja meie tervise eest hoolitsejad ja aitajad. Eriti Inge, Helgi, Irina ja Maria. Mu süda jätab teile suured tänud!

 

Märts 2015, kirurgiakliinik
Tahan väga tänada kirurg Ceith Nikkolot, kes eemaldas minul kilpnäärme- Kõik oli ülikena ja lõppes väga hästi. Tunnen ennast väga hästi ja kiidan ka ülejäänud personali.

 

Märts 2015, spordimeditsiini ja taastusravi kliinik, ambulatoorse taastusravi osakond
Olen väga rahul füsioterapeut Johanna Rello tööga.

 

Märts 2015, kõrvakliinik
Tänan kogu südamest oma raviarsti Indrek Ausi tema inimlikkuse, lahkuse ja kannatlikkuse eest minu ravimisel, kui ma nina verejooksi tõttu tugevates valudes vaevlesin. Samuti tänan kogu teenindavat personali, kes minu paranemisele igati kaasa aitasid. Eriti tänan medõde Oksanat lahkuse eest.

 

Märts 2015, traumatoloogia-ortopeedia kliinik
Tänan hea ja südamliku ning professionaalse teeninduse eest Aliide Lutsu abi. Tänan väga dr Silver Auni ja dr Eiki Straussi asjaliku, rahuliku ja professionaalse tegutsemise eest operatsiooni ajal ja väga asjaliku ja oma ala väga hästi tundvat anestesioloogi Kerli Vijarit.


Märts 2015, hematoloogia-onkoloogia kliinik
Tahan väljendada oma südamlikku tänu õele Elvi Ots, kes tegutses keemiatilgutitega ja valveõdedele Mai Ilves ja Maire Laanesoo ja hooldajale Helja Kallas nende tähelepanelikkuse, südamlikkuse ja abi eest. Nad aitasid mind kõiges. Olin väga liigutatud nende käitumisest ja abist. Soovin neile palju tervist ja jõudu, õnne. On väga tore, et meie meditsiinis töötavad sellised inimesed.

 
Uued võimalused ajukasvajate kirurgias Prindi
Esmaspäev, 23 Veebruar 2015 08:52

lk5 prof Toomas Asser TammeaidMaliigsed glioomid on difuusselt ja infiltreerivalt kasvavad agressiivse kuluga ajukasvajad, mille korral puudub tervistav ravi. Parim võimalik ravi on maksimaalne tsütoreduktiivne kirurgia koos järgneva radioteraapiaga ning adjuvantne kemoteraapia temozolomidiga. Üks oluline prognostiline faktor on seejuures tuumori esmase resektsiooni ulatus. Seda teades on viimaste aastatega neurokirurgias kasutusele võetud mitmeid uusi võimalusi tuumori kirurgiliseks eemaldamiseks ilma seejuures täiendavat neuroloogilist defitsiiti tekitamata. Funktsionaalselt oluliste ajuosade läheduses paiknevate tuumorite korral nagu kõnega seotud alad, ajukoore motoorne piirkond, basaalganglionid või tuumori kasvu korral poolkerasid ühendavasse mõhnkehasse on glioomide kirurgiline eemaldamine siiski võimalik vaid piiratud mahus. Nendest uutest võimalustest on tänaseks enamus kasutusel ka Tartu Ülikooli Kliinikumis.


Kasutusele on võetud operatsiooniaegne ultraheli, mille eeliseks on võimalus reaalajas korduvalt täpsustada tuumori eemaldamise ulatust. Kümnekonna aasta jooksul on neurokirurgias kasutusel operatsioonieelsete visualiseerimisuuringute põhine kirurgia e neuronavigatsioon (image guided surgery or neuronavigation). See võimaldab enne operatsiooni tehtud visualiseerimisuuringute (kompuutertomograafia, magnetresonants tomograafia koos juhteteede ja kõnepiirkonna visualiseerimisega) alusel planeerida optimaalse juurdepääsu tuumorile ning ühtlasi ka orienteeruda koljusiseses ruumis, vältides oluliste ajustruktuuride traumat. Navigatsioonimeetod on leidnud aasta jooksul kliinikumis laiemat kasutust vaatamata mõningatele piirangutele. Piiravaks on asjaolu, et kolju avamise ja kasvaja osalise eemaldamise tulemusena ajustruktuurid nihkuvad, millest tekib ruumiline viga, mida tuleb metoodika kasutamisel silmas pidada.

 

Uudse meetodina on käesoleva aasta algusest alates võimalik maliigsete glioomide opereerimisel kasutada 5-aminolevuliinhapet (5-ALA). Seejuures tekib fluorestseerivate porfüriinide süntees ja akumulatsioon maliigse glioomi koes ning porfüriini fluorestsents on nähtav neurokirurgilise mikroskoobi abil, kus residuaalne tuumor visualiseerib erkroosana ning on hästi eristatav ajukoest.

 
Professor Karl Kull – niisugust arsti soovib iga haige Prindi
Esmaspäev, 23 Veebruar 2015 08:50

lk10 prof Everaus TammeaidHaigusi ei oota meist keegi. Ometi on inimesed ikka ja jälle silmitsi ootamatustega, ka väga raske haigusega nagu seda on vähk. Professor Kull on alati haigele haigusest tõtt rääkinud. Ja seejärel asunud tegutsema. Talle on harvad situatsioonid, kus inimest pole võimalik aidata – selle eelduseks on tõeline professionaalsus. Niisugust kirurgilist võimekust sooviks igaüks kolleegidest. Selleks on vaja erilist võimekust, aga ka palju tööd. Professor Kull on enamuse tööelust tegutsenud situatsioonides, kus kõik tuli n-ö ise välja mõelda ja operatsioonilaual tegelikkuseks teha. See ei olnud aeg, kus piisab vaid soovide esitamisest erinevate instrumentide ja aparaatide soetamiseks (nagu see praegu on), vaid tuli ise palju otsida.


Meil räägitakse palju innovatsioonist, innovatiivsusest. Professor Kull on uuenduste, uute meetodite kasutuselevõtmise suurepärane eeskuju ja seda ilma suurte sõnadeta. Ta lihtsalt on teinud, mida vaja ja andnud haigetele uued võimalused. Mäletan hästi aega, kui luuüdi siirdamisega alustasin. Professor Kull oli üks vähestest toetajatest ja koos kasutasime uut võimalust ka professori patsiendi ravimisel.
Professionaalsus tähendab lisaks suurepärastele arstimisoskustele ka haigetele pühendumist. Professor Kullil ei olnud päevi, sageli ka tunde ilma haigeteta. Tema tahtis alati kindel olla patsiendi käekäigus, ka nädalavahetused möödusid haigetega tegutsedes. Sellist arsti soovib endale iga haige.


Ja aastaid leidis ta tahet ning jõudu igal nädalal pühenduda Ida-Viru Keskhaiglas haigete konsulteerimiseks. Need olid ikka keskmiselt kaheteisttunnised tööpäevad, aga muidugi olid õnnelikud patsiendid, kes abi said.
Oma suure töökoormuse kõrval leidis professor Kull aega ka teaduse tarvis, mõistes, et ilma analüüsiva teadustööta ei saa ülikooli kliinikus töötada ja õpetada. Ja kogu elu on professor pidanud vajalikuks oma teadmisi ja oskusi täiendada, ka see on oluline professionaalsuse garanteerimisel.


Mina tunnen professor Karl Kulli suurepärase kolleegina, kes kunagi ei ütle „ei", kui abi palutakse. Kuidas küll sooviks, et professor Kulli eeskuju kujundaks tänaste kolleegide igapäevast tegevust ja tulevikku vaatamist.
Aitäh, professor Karl Kull! Mul on suur õnn Teiega koos tegutseda. Olen Teilt väga palju õppinud.


Professor Hele Everaus

 
Palju õnne prof.emer. Karl Kull! Prindi
Esmaspäev, 23 Veebruar 2015 08:49

lk10 Kull Karl preemia3. märtsil tähistab oma 85. sünnipäeva kliinikumi mainekas onkoloogiakirurg prof.emer. Karl Kull. Trükikojast on värskelt välja tulnud ja poelettidele ilmunud ka legendaarse kirurgi elulugu tutvustav raamat. Kliinikumi Leht uuris tagamaid dr Vello Padrikult, raamatu autorilt.


Emeriitprofessor Karl Kull on olnud silmapaistev ja tunnustatud kirurg juba aastakümneid. Miks te otsustasite temast raamatu kirjutada just nüüd?
Enne 2012. aasta septembrit ei kujutanud ma ette, et üldse mingit raamatut koostama hakkan. Alustasin Räpina kirurgiaosakonna ajaloo kirjapanekuga. Siis tegi aga Räpina vallavanem Teet Helm ettepaneku koostada kogu Räpina arstiabi ajalugu. „Arstiabist Räpinas läbi kolme sajandi" osutus menukaks ning see sai ka järje II osa näol.
Sealt edasi tegi dr Ragnar Heido mulle ettepaneku koostada raamat professor Karl Kullist. Kuna olin olnud professor Kulli õpilane ja kolleeg, tundus teema mulle tuttav olevat ja pöördusin professor Karl Kulli poole nõusoleku saamiseks. Professor oli nõus, toimetajaks oli nõus hakkama Aili Norberg, raamatu kujundajaks Kunstiakadeemia emeriitprofessor Enno Ootsing, konsultandiks Tartu ülikooli ajaloo emeriitprofessor Jüri Ant, küljendajaks Eneken Moorlat.


Milline oli materjali kogumise protsess – kui valmis oli peategelane ennast avama?
Professoril oli juba valmis kirjutatud oma elulugu, mida selles raamatus publitseeritakse. Lisaks palusin, et temast kirjutaksid tema pere liikmed, sõbrad, õpilased ja kolleegid ning mõned tänulikud patsiendid. Professor oli aldis koostööd tegema.


Te olete ka ise töötanud emeriitprofessor Karl Kulliga koos – milline oli ta kolleegina?
Suure ande, aga veel suurema töövõimega. Sirge ja otsekohese ütlemisega. Avatus kõigele uuele oli ja on Karlil säilinud ka praegu. Kui kirjanduses avaldati mõni uus meetod, võttis Karl selle ilma kõhkluseta kohe kasutusele.


Kui palju uut informatsiooni te ise raamatut kirjutades peategelase kohta teada saite?
Võrdlemisi palju. Üldsus tunneb teda kui onkoloogiakirurgi. Aga väga vähesed teavad, et ta tegi 1974. aastal esimesed aortokoronaarse šuntimise operatsioonid südamel, olles nii koos dr Toomas Sullinguga üks koronaarkirurgia rajajatest Eestis.


Kus saavad huvilised emeriitprofessor Karl Kulli raamatuga tutvuda ja seda osta?
Raamatu esitlus on 27. veebruaril kell 14.00 A. Linkbergi auditooriumis, aadressil L. Puusepa 8. Osta saab raamatut nii esitlusel kui ka Rahva Raamatu ja Apollo kauplustes üle Eesti.


Mis edasi, kas plaanite veel kirjutada?
Koostatud on raamatu „Arstiabist Helme kihelkonnas läbi sajandite" käsikiri, mis praegu on küljendamisel ja mille esitlemine on plaanis 21. märtsil Tõrva Kirik-Kammersaalis. Kuna raamatu trükkimiseks ei ole veel kogu raha koos, kuulutame välja raamatu eelmüügi. Raamatu hind on 15 eurot ning selle saab üle kanda SEB Panka Vello Padrik'u kontole EE371010102030732003. Raamatud saab kätte raamatu esitlusel 21. märtsil Tõrvas või Tartus L. Puusepa 8 kabinetis H202.

 
<< Algus < Eelmine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Järgmine > Lõpp >>

Lehekülg 3 / 44