Väljavõtteid ja koopiaid ravidokumentidest väljastame isiku enda ja volikirja alusel kolmandate isikute kohta teabenõude alusel.

Teabenõuet saab esitada:

Kohapeal kirjutatud teabenõudele ja digitaalselt allkirjastatud teabenõudele vastame teabenõudes näidatud viisil.

Postiga või elektroonilise vormi kaudu laekunud teabenõude vastuse väljastame kliinikumi kantseleis aadressil L. Puusepa 8 ruum E-111 isikut tõendava dokumendi alusel.

Kui teabenõudjal ei ole võimalik vastusele järgi tulla, väljastame vastuse isikut tõendava dokumendi alusel kolmandale isikule, kellele teabenõudja on andnud andmetele juurdepääsuks lihtkirjaliku nõusoleku (volikirja).


Teabenõudja esitaja

EI JAH


Isiku andmed kelle kohta teavet soovitakse