Üldinfo

Tartu Ülikooli Kliinikumis (TÜK) surnud patsiendi surmast teatab omastele raviarst või õde (vastavalt kokkuleppele) viivitamata, kuid mitte hiljem kui 72 tunni jooksul surma fakti tuvastamisest (Surma põhjuste tuvastamise seadus RTI 2005, 24, 179). Kui surm saabub öösel, teatatakse omastele surmast esimeste hommikutundide jooksul või kokkuleppel omastega ka öösel.

Kliinikumis surnud patsiendid viiakse TÜK Patoloogiateenistuse külmkambrisse. Lahkunu hoidmine külmkambris on tasuta esimesed 24 tundi, laupäeval, pühapäeval ja riiklikul pühal. Edasine hoidmine ja lahkunu korrastus toimub lepingupartneri (OÜ Võru Matusetalitus) hinnakirja alusel.

Lahkunuid on võimalik hoida külmkambris kuni matusepäevani. Lisaks võib tellida surnu transportimise matusepaika Eestis või välisriigis. Vajadusel abistatakse kõikides haua- ja tuhastamismatusega seonduvates toimingutes.

TÜK Patoloogiateenistuse külmkamber ja kabel
Ravila 19, TÜ Biomeedikum, Tartu
E–R kell 09.00–16.00
Telefon tööajal 737 4299 ja ööpäevaringselt 518 7039, 16669

 

Patoanatoomilised lahangud
Patoanatoomiline lahang on haiguste surmajärgne diagnostika, mille eesmärgiks on surma põhjuse (vigastuse/haiguse) selgitamine ja kõigi patsiendil esinenud haiguste määramine ehk diagnoosimine. Patoanatoomilisi lahanguid teostab TÜK Patoloogiateenistus. Lahanguline tegevus on EV-s reguleeritud Surma põhjuste tuvastamise seadusega.
Patoanatoomilisele lahangule suunamist teostab arst ja seda lahkunu omaste või seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku alusel. Lahangu viib läbi eriarst ehk patoloog, kes vormistab ka lahangu protokolli ning arstliku surmateatise. Patoanatoomilise lahangu protokoll väljastatakse arstile, kes surnu patoanatoomilisele lahangule suunas. Lahkunu omastel või tema seaduslikul esindajal on õigus tutvuda lahangu protokolli väljavõttega ning saada sellest oma kulul ärakirju.

 

Nõuandeid asjaajamiseks

 1. Võtke haigla osakonnast kaasa lahkunu isiklikud asjad ja dokumendid.
 2. Küsige haiglast surmatõend. Surmatõendi väljastab
  • E−R 08.00−16.00 L.Puusepa 8, kantselei, E−111, telefon 731 8131,
  • nädalavahetustel ja riiklikel pühadel osakonna arst.
   Surmatõend väljastatakse, kui surma tuvastanud arst on edastanud surmateatise tervise infosüsteemi kaudu rahvastikuregistrisse.
   Surmatõend väljastatakse lahkunu omakse isikut tõendava dokumendi alusel.
 3. Võtke ühendust kliinikumi lepingupartneri (OÜ Võru Matusetalitus) töötajaga (tööajal telefonil 737 4299 ja ööpäevaringselt 518 7039, 16669) surnu kättesaamiseks külmkambrist või avaldage soovi lahkunu edaspidiseks korrastamiseks ja hooldamiseks.

Matusetoetus

Matusetoetust maksab kohalik omavalitsus oma kehtestatud tingimustel ja korras. Matusetoetuse saamiseks pöörduge selle omavalitsuse poole, kuhu lahkunu oli rahvastikuregistri andmetel viimati sisse kirjutatud.

 

 

TÜK Patoloogiateenistuse külmkamber ja kabel, Ravila 19
E–R kell 9–16. Telefonid: 737 4299, 518 7039 (24h), 16669 (24h)

OÜ Võru Matusetalituse Lõuna-Eesti Matusebüroo, Riia 5, Ravila 19
E–R kell 9–16. Telefonid: 518 7039 (24h), 16669 (24h)
http://lounaeestimatusebyroo.ee

Tartu Krematoorium, Jaama 122
Avatud E–L 9–16. Telefonid: 748 7108 (24h), 5860 6000
http://www.krematoorium.ee/tartu

Puiestee Kalmistu, Puiestee 3
Kontor avatud: E–R 9–15. Telefon: 746 1025

Raadi Kalmistu, Kalmistu 22
Kontor avatud: E–R 9–16.Telefon: 736 1525

Rahumäe Kalmistu, Jaama 122
Kontor avatud: E–R 9–15. Telefon: 735 1415

Pauluse Kalmistu, Võru 75a
Kontor on avatud: E–R 9–16. Telefon: 736 1530

Tuigo Kalmistu, Haaslava vald, Tartumaa
Kontor avatud: E–R 9–16. Telefonid: 736 1530, 506 5795

 

 

Muudetud 07/2019

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=