silvia russakEmeriitdotsent Silvia Russak on töötanud Tartu ülikoolis alates 1958. aastast. 1969. aastal kaitses ta meditsiiniteaduste kandidaadi kraadi, dotsendi kutse kinnitati 1977. Aastatel 1975–1985 oli Silvia Russak Tartu (Riikliku) ülikooli stomatoloogia osakonna juhataja. Ta on suu- ja hambahaiguste õpetajaks üliõpilastele ja kolleegidele tänaseni. 1978–1997 oli Silvia Russak Eesti Stomatoloogia Seltsi presidendiks, jäädes aktiivseks kaasamõtlejaks ka peale valimisperioodi lõppu. 2007. aastal nimetati Silvia Russak emeriitdotsendiks. Ülikooli õppejõu ja aktiivse erialaseltsi liikmena on ta juhtinud mitmeid suutervishoiu-alaseid projekte. Ta on olnud viie Eesti Teadusfondi grandi hoidjaks. Tema teadusliku töö põhitemaatika on hambahaiguste levimus, hammaste struktuuri häired, fluoroos, põhjuslikud tegurid, hambahaiguste preventsioon, millest on avaldatud hulgaliselt teaduslikke artikleid.

 

Silvia Russak on olnud erinevatel perioodidel sotsiaalministeeriumi erialanõunikuks ja Eesti Haigekassa konsultandiks. Tema tegevus on pälvinud tunnustust nii kodu- kui ka välismaal. Tema initsiatiivil võeti Eesti Stomatoloogia Selts 1995. aastal Ülemaailmse Hambaarstide Föderatsiooni liikmeks. Ühiskondlikus tegevuses on ta kuulunud Eesti Akadeemiliste Naiste Ühenduse juhatusse ja Tartu volikogu kultuurikomisjoni. Silvia Russak on olnud ka Tartu linnavolikogu liige aastatel 1993–1999, 2003–2006.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=