emeriitprofessor Tiit Haviko2011. aastal anti kliinikumi preemia emeriitprofessor Tiit Havikole.

Prof. Tiit Haviko on sündinud 1941. aastal Järvamaal. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna lõpetas ta 1965. aastal.

Aastatel 1992-2007 oli prof. Tiit Haviko Tartu Ülikooli Kliinikumi traumatoloogia ja ortopeedia kliiniku juhataja. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna traumatoloogia ja ortopeedia professoriks sai ta 1991. aastal. Tal on kõrgem kvalifikatsiooni kategooria (1991). Meditsiinikandidaadi kraadi kaitses Tiit Haviko 1977. aastal ja doktoritöö teemal "Alajäseme lühenemise ja deformatsioonide kirurgiline korrektsioon" 1990. aastal.

Professor Tiit Haviko on Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide Seltsi juhatuse liige, Eesti Osteoporoosi Seltsi asutaja ja olnud aastatel 1995-2001 Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni president. Ta kuulub Ülemaailmse Traumatoloogide ja Ortopeedide Seltsi (SICOT) teaduskomiteesse, on valitud Saksa Ortopeedide Seltsi kirjavahetajaliikmeks ja Läti Liigesproteesimise Assotsiatsiooni auliikmeks. Samal ajal on prof. Tiit Haviko mitme erialaseltsi tegevliige.

Tema teadustöö peamisteks uurimisvaldkondadeks on lihas-skeletisüsteemi vigastuste ja haiguste kliiniline ja biomehhaaniline hindamine, luutransplantatsiooni eksperimentaalne ja kliiniline uurimine, luuregeneratsiooni kliiniline ja eksperimentaalne uurimine ning liigeste endoproteesimise sotsiaalsed ja kliinilised aspektid. Professor Havikol on suured teened eriala arendamisel ja eestvedamisel.

Prof. Tiit Haviko on enam kui 150 teaduspublikatsiooni autor ja 3 käsiraamatu/õpiku kaasautor.
Tunnustusena panuse eest Eesti meditsiini arengusse omistas Vabariigi President 2006. aastal Tiit Havikole Eesti Punase Risti II klassi teenetemärgi.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=