dr Urmo Kööbi2010. aastal pälvis kliinikumi preemia dr Urmo Kööbi.

Urmo Kööbi on sündinud 14. augustil 1939. a Tartus. Ta on lõpetanud Tartu II Keskkooli (praegune Miina Härma gümnaasium) 1957. a. 1964. a. lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna, misjärel asus ta tööle Rõuge jaoskonnahaiglas juhatajana, kus töötas kuni 1967. aastani. Seejärel sai dr Kööbist Võru Maakonnahaigla anestesioloog. 1975. aastal siirdus ta Tartusse, kus asus tööle Maarjamõisa haigla reanimatsiooniosakonna juhatajana. 1988. aastal võttis dr Kööbi vastu Maarjamõisa haigla peaarsti ametikoha, kus töötas kuni aastani 2000. Aastatel 2000-2003 oli dr Urmo Kööbi SA Tartu Ülikooli Kliinikumis kirurgiadivisjoni juht.

Dr Kööbi on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse. Samuti väärib äramärkimist tema oluline roll Tartu Ülikooli Kliinikumi taassünni keerulistel aastatel ning selle edasises arengus. Lisaks arsti- ning juhtimistööle on dr Kööbi aktiivselt osalenud ka ühiskondlikus ja poliitilises elus. Urmo Kööbi oli aastatel 1989-2000 Tartu Linnavolikogu liige. Aastatel 2003-2007. a. kuulus Riigikogu X koosseisu.

Dr Kööbi on osalenud mitme ühiskondliku organisatsiooni asutamises ja töös- Eesti Anestesioloogide Selts, Eesti-Soome-Ungari Arstide Selts. Eesti Punase Risti kongress valis Dr Kööbi 2007. a. oma presidendiks.

Urmo Kööbi on üks 1991. a. ilmunud raamatu ''Reanimatoloogia'' (sarjast ''Scripta Medicorum'') kaasautoritest.

Kolleegide hinnangul on Urmo Kööbi saavutanud oma  tööalased tulemused alati läbi meeskonnatöö ning isikliku empaatia, olles tänagi sellega eeskujuks paljudele tervishoiujuhtidele.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=