Jüri SamarütelKliinikumi preemia laureaadiks valiti 2007. aastal dotsent Jüri Samarütel. Preemia anti laureaadile üle 10. mail kliinikumi traditsioonilisel aastakonverentsil.

Jüri Samrüteli esitas preemia kandidaadiks Eesti Arstide Liit, Tartu Arstide Liit ning Tartu Ülikooli arstiteaduskond.

Dotsent Jüri Samarütel on tänase Tartu akadeemilise meditsiini üks väärikamaid ja teenekamaid esindajaid, kelle pikaaegne, pühendunud tegevus on mänginud määravat rolli kahe eriala - anestesioloogia ja intensiivravi ning kardiokirurgia - arengus Eestis.
Jüri Samarütel on olnud õpetajaks enamikule Eestis käesoleval ajal praktiseerivatest anestesioloogidest-intensiivraviarstidest, tema kui teadlase panus Eesti meditsiini arengule on märkimisväärne. Dr. Samarüteli aastatepikkune arendus- ja organiseerimistöö on andnud olulise panuse Tartu Ülikooli Kliinikumis antava arstiabi kaasaegsele tasemele.

Jüri Samarütel on tuntud ja tunnustatud arst, teadlane ja õppejõud. Ta on avaldanud 232 teaduspublikatsiooni, mille peamisteks uurimisvaldkondadeks on olnud vee ja elektrolüütide ainevahetus, happe-alustasakaal, kehaväline vereringe, müokardi kaitse südameoperatsioonidel, elektrokardiostimulatsioon; kopsude kunstlik jugaventilatsioon, taaselustamine kliinilisest surmast; regionaalanesteesia, anesteesia ohutus. Dotsent Samarüteli pikaajalise ja mahuka õppetöö hulka on kuulunud loengud ja praktikumid üliõpilastele, üliõpilaste teadustööde juhendamised ning alates 1970.aastast anestesioloogia ja intensiivravi internatuuri, tänaseks residentuuri üldjuhendamine. Suur on olnud tema panus loengukursuste läbiviimisesse arstiteaduskonna täienduskeskuses. Jüri Samarütel on olnud viie kandidaadi- või doktoritöö (kaas)juhendaja.

Jüri Samarütel on mitmekordne Eesti teaduspreemia laureaat: 1970. ja 1992. aastal südamekirurgia juurutamise eest vabariigis, 1998. aastal töö "Oksüdatiivse stressi patogeneetiline aspekt arteriaalse hüpertensiooni, südamepuudulikkuse, sepsise ja ajukahjustuse puhul" eest. 1992. aastal omistati Jüri Samarütelile arstiteaduskonna medal.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=