Rein Teesalu2006. aastal pälvis kliinikumi preemia kardioloog prof. emer. Rein Teesalu. Emeriitprofessor Rein Teesalu on silmapaistev klinitsist ja teadlane. Alates 1968. aastast on tema professionaalne tegevus olnud seotud Tartu Ülikooli ja Kliinikumiga. Rein Teesalu lõpetas TRÜ arstiteaduskonna 1964. aastal, kaitses meditsiinikandidaadi kraadi 1971. aastal ja meditsiinidoktori kraadi 1981. aastal.

Prof Rein Teesalu panus Eesti tervishoiu arendamisse ei piirdu tema tegevusega Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas ja kliinikumis. Tema kunagised tööaastad endise Tallinna Kiirabihaigla baasil on andnud kaaluka panuse tänapäevase kardioloogia ja intensiivravi arendamisse väljaspool Tartut.

Tema juhendamisel on kaitstud 9 doktoritööd ja lähiajal on tulemas lisa. Prof Teesalu teaduspublikatsioonide üldarv on 339 ja sealhulgas 125 publikatsiooni rahvusvahelise levikuga ajakirjades. Ta on kirjutanud seitse monograafiat, mis on mõeldud õppevahendiks üliõpilastele ja käsiraamatuks praktiseerivatele arstidele.

Prof Rein Teesalu arstlik kogemus, väsimatust eneseharimisest sündinud laiaulatuslikud professionaalsed teadmised ja analüütiline meel on see kvaliteet, mida hindavad kõrgelt tema kolleegid ja õpilased.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=