Karl Kull2005. aastal pälvis kliinikumi preemia teenekas
onkokirurg prof. emer. Karl Kull.

Karl Kull on sündinud 3. märtsil 1930. Ta lõpetas
Pärnu 1. keskkooli 1949. aastal ning ülikooli arstiteaduskonna kiitusega 1955. aastal.

Karl Kulli arstikarjäär algas Hiiumaal kirurgi ja günekoloogina, jätkus 1957. aastast Tapa haigla kirurgiaosakonna juhatajana, kus ta ka alustas intensiivselt suuremahuliste kirurgiliste operatsioonide läbiviimist.

1962. aastal lahkus ta Tapalt ning jätkas tööd Tartu linnahaigla kirurgiakliinikus Toomel, alates 1965. aastast vastloodud veresoontekirurgia osakonna juhatajana.

1967-1971 oli Karl Kull Tartu linnahaigla peaarsti asetäitja ravi alal.

1968. aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi väitekirja veresoontekirurgia alal ning sai meditsiinikandidaadi kraadi.

1971. aastal, kui Toome kirurgiakliinik kolis üle Maarjamõisa haiglasse, sai Karl Kullist seal II kirurgiaosakonna juhataja. Erilist huvi tundis ta onkoloogiliste operatsioonide vastu, tehes enamiku suurematest onkoloogilistest operatsioonidest Maarjamõisa haiglas.

1973. aastal asus Karl Kull tööle Tartu onkoloogia dispanseri kirurgiaosakonna juhatajana, hakates eriti aktiivselt ning intensiivselt onkoloogilisi haigeid opereerima ja ravima, tehes hulgaliselt väga radikaalseid onkoloogilisi operatsioone.

1975. aastal asus Karl Kull lisaks Tartu ülikooli dotsendi ametikohale, lugedes onkoloogia ja ka onkogünekoloogia kursust, dotsendi kutse omistati talle 1980. aastal.

1992. aastal valiti Karl Kull TÜ radioloogia ja onkoloogia kliiniku kliinilise onkoloogia õppetooli juhatajaks - korraliseks professoriks, alates 1996. aastast on ta emeriitprofessor.

Kuni 1999. aasta lõpuni oli Karl Kull Tartu ülikooli kliinikumi onkoloogiahaigla kirurgiaosakonna juhataja, jätkates endises mahus laia ampluaaga ulatuslike onkoloogiliste operatsioonide teostamist.

Karl Kull hakkas esimesena Eestis tegema radikaalseid operatsioone kõhunäärmevähi puhul, juurutas esimesena kliinilisse praktikasse mitmeid radikaalseid operatsioone onkogünekoloogia (nt vaagnaorganite eksenteratsioon) ja onkouroloogia (nt radikaalne prostatektoomia eesnäärmevähi puhul ja radikaalne tsüstektoomia kontinentse reservuaari moodustamisega kusepõievähi puhul) alal.

Karl Kull on avaldanud 134 teaduslikku publikatsiooni, neist välismaa väljaannetes 34. Ta on olnud Tartu Kirurgide Seltsi juhatuse liige, Eesti Onkoloogide Seltsi juhatuse liige ja Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni juhatuse liige.

1987. aastal omistati Kullile ENSV teenelise arsti tiitel. Professor Karl Kull on Tartu linna aukodanik.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=