Lembit AllikmetsKliinikumi preemia laureaadiks valiti tänavu Tartu Ülikooli emeriitprofessor Lembit Allikmets, kes teeneka arstiteadlasena on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu üldisse arengusse, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

Lembit Allikmets on sündinud 18. juunil 1936. aastal Harjumaal Kernu vallas. 1960. aastal lõpetas ta kiitusega Tartu Riikliku Ülikooli arstiteaduskonna, seejärel oli aastatel 1960-1963 Leningradis aspirantuuris. 1963. aastal kaitses Lembit Allikmets meditsiinikandidaadi väitekirja; doktoriväitekirja kaitses ta aastal 1970. 1971. aastal valiti Lembit Allikmets professoriks.

1963-1970 töötas prof Allikmets TRÜ meditsiini kesklaboratooriumis nooremteaduri, vanemteaduri ning eksperimentaalpatoloogia ja farmakoloogia sektori juhatajana. 1971-2001 oli ta Tartu Ülikooli farmakoloogia kateedri (instituudi) juhataja. Alates 2001. aasta augustist on ta emeriitprofessor ja töötab vanemteadurina.

Lisaks viljakale teadustööle on professor Allikmetsal suured teened eriala ja arstiteaduskonna arendamisel. Aastatel 1973-1975 oli ta arstiteaduskonna õppeprodekaan, 1975-1984 ja 1989-1994 aga arstiteaduskonna dekaan.

Arstiteaduskonna dekaanina pani prof Allikmets 1975. aastal aluse arstiteaduskonna aastapäeva regulaarsele tähistamisele, laiendas oluliselt aspirantuuri ja doktorantuuri, rajas 1978. aastal probleemlaborite baasil Üld- ja Molekulaarbioloogia Instituudi. 1972. aastal alustati kliinilise farmakoloogia kursusega nii üliõpilastele kui ka arstide täiendusteaduskonnas ning viidi läbi palju valikkursusi ning temaatilisi tsükleid arstidele ja proviisoritele.

1970. aastal asutas Lembit Allikmets Eesti Farmakoloogia Seltsi ja oli selle esimees kuni 1993. aastani. 1991. aastal asutas ta Eesti Bioloogilise Psühhiaatria Seltsi, mille esimees ta on tänapäevalgi. 1980-1988 oli prof Allikmets NSVL Meditsiiniakadeemia psühhofarmakoloogia probleemkomisjoni esimees.

Professor Allikmets on juhendanud 20 kandidaadi- ja doktoridissertatsiooni, tema õpilased töötavad mitmetes TÜ arstiteaduskonna instituutides, kliinikutes ja ka väljaspool Ülikooli. Lembit Allikmetsa arendatad Tartu neuro- ja psühhofarmakoloogia koolkond on hästi tuntud kogu maailmas. Praegu töötab arstiteaduskonnas närviteaduste kool laialdase doktoriõppega ajuuringute valdkondades. 1970-2001 on prof Lembit Allikmetsa juhtimisel Tartus ja Tallinnas korraldatud 12 farmakoloogia-, psühhofarmakoloogia- ja bioloogilise psühhiaatria alast rahvusvahelist kongressi ja sümpoosiumi.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=