Toomas-Andres SullingToomas Sulling on sündinud 15. veebruaril 1940. aastal. 1964. a lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Toomas Sulling on töötanud Tartu Ülikooli veresoontekirurgia laboris, mida ta aastail 1969 - 1979 ka juhatas. Seejärel, aastail 1979 - 1987 töötas Tartu Ülikooli ÜMPI juhatajana. Aastail 1987 - 1995 juhatas Toomas Sulling Tartu Ülikooli südamekeskust. Toomas Sulling on töötanud Mustamäe Haiglas alates 1995. aastast, kuni 2001. aastani südame- ja veresoontekirurgia kliiniku juhatajana. Alates 2001. aastast on ta SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla kardiotorakaalkirurgia keskuse juhatajana.

Toomas Sulling kaitses meditsiinikandidaadi väitekirja 1967. aastal, meditsiini doktori väitekirja 1974. aastal, 1991. aastal omistati talle professori kutse.

Toomas Sulling on alates 2001. aastast Euroopa Teaduste- ja Kunstide Akadeemia liige.

Toomas Sullingu teadustöö peamised suunad on olnud seotud südamekirurgiaga - koronarograafia kasutamine südame isheemiatõve diagnostikas, ägeda ja kroonilise koronaarpuudulikkuse kirurgiline ravi, südame isheemilise tõve difuussete vormide kirurgiline ravi ning viimasel ajal aorto-koronaarne shunteerimine töötaval südamel.

Vastavalt statuudile tunnustatakse kliinikumi preemiaga teenekaid eesti arste, kes oma silmapaistva tegevusega on andnud olulise panuse Eesti tervishoiu ja ühiskonnaelu arengusse, on kaasa aidanud eesti tervishoiu üldisele arengule, selle maine tõstmisele üldsuse silmis ning eesti inimese tervise parandamisele.

 

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=