Dr Vello IlmojaVello Ilmoja on sündinud 11. juulil 1930. a.

1954. a lõpetas ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ravi erialal. Dr Ilmoja töötas Valga Linna Haiglas arstina 1954.-1956. a, sisehaiguste osakonna juhatajana 1956.-1959. a ja peaarstina 1959.-1962. a, Tallinna Pelgulinna Haigla peaarstina 1962.-1990. a, EV tervishoiuministri esimese asetäitjana 1990.-1993. a, EV Sotsiaalministeeriumi ravi- ja hoolekande osakonna juhatajana ning ministri nõunikuna 1993.-1994. a.

Alates 1994. a on Vello Ilmoja Tallinna Pelgulinna Haigla peaarst.

Dr Ilmoja on kõrgema kategooria nefroloog ja administratiivarst. Temalt on ilmunud üle 30 teadusliku publikatsiooni tervishoiukorraldusest, sisehaigustest ja nefroloogiast. Väljapaistev on olnud tema töö haiguste sekundaarse profülaktika alal. Dr Ilmoja kuulub Eesti Arstiteaduskonna Nõukogusse, ajakirja "Eesti Arst" kolleegiumi, Eesti Sisearstide Seltsi, Eesti Nefroloogide Seltsi, Balti-Saksa Eesti Arstide Seltsi (juhatuse liige). Ta on kuulunud Eesti Arstide Liidu volikokku ja organisatsiooni aktiivse liikmena omab suuri teeneid EAL arengus selle taasasutamisest 1988. a kuni tänaseni.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=