prof Vello SalupereAlates 1992. aastast juhatab professor Vello Salupere TÜ sisekliinikut ja sisehaiguste õppetooli ning on ka käesolevast aastast Tartu Ülikooli Kliinikumi sisekliiniku juhataja. Prof Salupere peamised uurimisvaldkonnad on seotud seedeelundkonna haigustega. 1963. aastal kaitses ta meditsiinikandidaadi väitekirja teemal "Resetseeritud mao köndi limaskesta morfoloogilistest muutustest gastrobiopsia andmetel ja nende seos kliinilise leiuga". 1969. aastal kaitstud doktoriväitekirja teemaks oli "Krooniline gastriit haavandtõve korral (kroonilise gastriidi patogeneetilised iseärasused)". Viimase viie aasta jooksul on professor Vello Salupere juhendamisel või kaasjuhendamisel väitekirja kaitsnud viis kliinilise eriala doktoranti. Sisehaiguste õppetooli juures on tema kaasjuhendamisel valminud kaks magistritööd. Alates 1987. aastast tänaseni on Vello Salupere Eesti Gastroenteroloogide Seltsi esimees. Professor Salupere on ka OMGE (Maailma Gastroenteroloogia Organisatsiooni) teadus- ja nominatsioonikomiteede liige. Tema algatusel organiseeritud gastroenteroloogia osakond töötab tänaseni TÜ Kliinikumi sisekliiniku koosseisus. Professor Salupere on töötanud ka arstiteaduskonnas nii õppe- kui teadusprodekaanina, olnud praeguse Sihtasutuse Tartu Ülikooli Kliinikum eellase Tartu Ülikooli Kliinikumi juhatuse liige (1992-1997) ja ka juhatuse esimees (1996. a.). Professor Salupere on töötanud sotsiaalministeeriumi juures peagastroenteroloogina ja aastail 1994-1997 gastroenteroloogia nõunikuna.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=