Endel TünderArstiteaduskond esitas 1999. aastal kliinikumi preemiaga tunnustamiseks emeriitprofessor Endel Tünderi, kes on sündinud 5. mail 1929. a. Viljandimaal Polli vallas. Endel Tünder lõpetas Abja keskkooli 1949. aastal ja TÜ arstiteaduskonna 1955. aastal. Aastatel 1955-1961 oli ta Tartu kliinilise haigla kirurg, alates 1961. aastast töötas ülikoolis, algul assistendina, 1968. aastast dotsendina, 1969. a. professorina. 1970-1992 oli ta TÜ teaduskonnakirurgia kateedri juhataja. Pärast kateedrite reorganiseerimist kirurgiakliinikus töötas ta kliiniku professorina. Alates 1994. aastast on Endel Tünder emeriitprofessor, jätkates kirurgitööd ja nooremate kolleegide nõustamist. Endel Tünder on tudengitele lugenud kirurgiliste haiguste ja veresoontekirurgia kursusi. Tema teadusuuringud on veresoontekirurgia ja üldkirurgia valdkonnast. 1961. a. kaitses ta kandidaaditööd "Ostsillograafia, arteriograafia ja pletüsmograafia kasutamisest alajäsemete tuiksoonte trombolitereeruva haiguse diagnoosimisel" ja 1967. a. doktoritööd "Näidustused alajäsemete arterite taastavateks operatsioonideks oblitereeruva ateroskleroosi puhul". Prof Tünder on avaldanud ligemale 200 publikatsiooni, neist ühe venekeelse monograafia (E. Tünder, L. Roostar "Jäsemete arterite embolid ja äge tromboos", Tln.,1984, 140 lk.). Ta on juhendanud kümme kandidaaditööd.

Veresoontekirurgia arendamise ja juurutamise eest Eestis aastatel 1960-1981 anti prof Tünderile Eesti riiklik teaduspreemia. 1970. aastast on ta teeneline arst, ka kuulub ta seeniorliikmena Ülemaailmsesse Kirurgide Assotsiatsiooni. Prof Tünderi pikaajaline töö kirurgi, õppejõu ja teadlasena on jätkunud kuni tänase päevani, s.o. tema 70. sünnipäevani. Töö on olnud tulemusrikas nii arstide koolitusel kui Eesti meditsiini arendamisel haigete ravi parandamise sihiga.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=