Sihtrühm Insuldi läbipõdenud patsiendid ja nende omaksed, ning hooldajad
Vastuvõtu sisu

Vastuvõtu käigus tutvub õde patsiendi probleemidega, hindab tema seisundit, kontrollib ravimite kasutamise järgimist ning nõustab vajadusel erinevate probleemide osas
Hoolduspõetus probleemide lahendamine ja ennetamine.
Neelamishäire ulatuse määratlemine.
Neelamisfunktsiooni talitluse selgitamine patsiendile, omastele ning lähtuvalt kahjustuse ulatusest dieedi valiku ja söömise õpetamine.
Põiehäirete määratlemine.
Vastavalt probleemile lahenduste leidmine ning rakendamine.
Sooletegevushäirete määratlemine ja lahendamine.
Sooletegevuse ja –häirete põhjuste selgitamine patsiendile ning omastele.
Õige toitumise selgitamine lähtuvalt haigusest.
Patsiendi omaste nõustamine koduhoolduse toetamisel.
Analüüside võtmine.

Ravimite manustamise õpetamine.
Vastuvõtule registreerimine

Õe vastuvõtule registreerimiseks on vajalik neuroloogi, perearsti või taastusravi arsti saatekiri. Vastuvõtule suunab perearst, taastusravi arst, kliinikumi eriarst (neuroloog, teiste haiglate neuroloogid)Vastuvõtule saab registreeruda 7319 100

Juhul, kui patsiendi seisund ei võimalda vastuvõtule tulla, võib nõu saamiseks vastuvõtule tulla ka tema lähedane või hooldaja.
Vastuvõtuaja tühistamine, muutmine Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti teatada (võimalusel hiljemalt vastuvõtule eelneval päeval) telefonil 7319100
Vastuvõtu toimumise koht Närvikliinik, ambulatoorse neuroloogia osakond
L. Puusepa 8, I korrus, ruum E123
Vastuvõtuajad
NimiE

Kaja Lestsepp
Olga Pantelejeva
Triinu Kurvits

õed
13.00–18.00

Telefonikonsultatsioon E 14.00–15.00, telefon 56228670
Visiiditasu Ravikindlustusega isikute visiiditasu maksab Eesti Haigekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise.
Soovitused vastuvõtule pöördumisel Võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid.
Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada.
 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=