Sihtrühm

 • Kroonilise kopsuhaigusega (krooniline obstruktiivne kopsuhaigus, kopsufibroos jt) või mõne muu hingamispuudulikkust põhjustava haigusega (degenereeruv lihashaigus, sügav rindkere deformatsioon, ekstreemne rasvumine, vähktõbi, kopsuarteri trombemboolia, sügavalt enneaegselt sündinud) patsiendid, kellel on tekkinud lisahapniku ja hingamisfunktsiooni toetamise vajadus
 • Teenust osutatakse igas vanuses patsientidele

 

Vastuvõtu sisu

 • Regulaarsete ja erakorraliste koduvisiitide tegemine üle Eesti
 • Koduse hapnik- ja ventilaatorravi korraldamine patsiendi kodus või hooldusasutuses
 • Terviseseisundi ja hapnik- ning ventilaatorravi efektiivsuse pikaajaline jälgimine kodus

- Aparatuuri ja tarvikute valimine ning nende kasutamise õpetamine ning korrasoleku jälgimine
- Raviplaani selgitamine (ravimite toimed ja kõrvaltoimed, edasine tegevus)
- Raviga soostumise välja selgitamine (ravimite kasutamine, lisahapniku hingamine, ventilaatori kasutamine, enesejälgimine)
- Erinevate testide ja analüüside tegemine haigusseisundi jälgimiseks (PEF-i mõõtmine, pulssoksümeetria, kopsupõletiku avastamine, veregaaside analüüsimine, lisahapniku vajaduse testimine rahulolekus ja liikumisel, lisahapniku pealevoolu reguleerimine, ventilaatori kliinilise režiimi korrigeerimine)
- Inhaleeritavate ja teiste ravimite kasutamise õpetamine
- Õhupuudushoo korral tegutsemise õpetamine
- Muud õendustegevused (trahheostoomi ja gastrostoomi osas nõustamine jm)
- Haiguspuhuse toitumise nõustamine
- Hingamisharjutuste õpetamine
- Abi- ja tugisüsteemide vajaduse väljaselgitamine

 

Vastuvõtule registreerimine

 • Hapnikravi patsiendi suunab esmasele vastuvõtule kopsuarst. Vajalik on ka haigusloo väljavõte sissekandega veregaaside analüüside vastustest.
 • Ventilaatorravi patsiendi suunab ravile kopsuarst. Vajalik on ka väljavõte haigusloost, sissekandega ventilaatori kliinilise menüü seadistusest.
 • Palume registreeruda telefoni teel: õde Helje Lomp - 53318035 või õde Kristin Palmipuu – 53319085

 

Vastuvõtu toimumise koht ja ajad

 • Koduvisiidid üle Eesti, E-R 8.00-16.00
 • Neljapäeviti, kopsukliinikus, pulmonoloogia- ja torakaalkirurgia ambulatoorses vastuvõtus, Riia 167 I korrus, C korpus ruum 150 . Palume kokku leppida: õde Helje Lomp, telef. 53318035

 

Vastuvõtu/koduvisiidi kestvus

 • hapnikravi patsiendi juurde kuni 60 min
 • ventilaatorravi patsiendi juurde kuni 2 tundi

 

Visiiditasu

 • Ravikindlustusega isikute visiiditasu ja hapnik- ning ventilaatorravi eest maksab Eesti Haigekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi ja ravi eest patsient ise

 

Soovitused vastuvõtule pöördumiseks

 • Korduvale vastuvõtule tulles kopsukliinikusse palume võtta kaasa kasutatav ventilaator koos maskiga. Aparatuuri transportimise ajaks eemaldage niisutist vesi.
 • Palume kaasa võtta või käepäraselt hoida kodus Teile määratud ravimid (kindlasti inhalaatorravimid), erinevad päevikud, nii ravimite tarvitamise (verd vedeldavad ravimid) kui ka haigusseisundi jälgimise (PEF, vererõhu või INR väärtused) kohta
 • Palume vajadusel märkida üles probleemid või küsimused, millele ootate lahendust või vastuseid
 • Soovi või vajaduse korral võite kaasata ravi- ja hooldusprotsessi enda lähedased
 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=