Vastuvõttu korraldav kliinik, osakond

Sisekliinik, ambulatoorne osakond

Sihtrühm

Põletikulise soolehaigusega patsiendid

Vastuvõtu sisu kokkuvõtvalt

- Terviseseisundi hindamine ja terviseriskide analüüs
- Haiguse olemuse selgitamine
- Haiguspuhune patsiendiõpetus, elustiilialane nõustamine
- Haiguspuhune toitumisõpetus
- Ravimite manustamise õpetus ning nende koos- ja kõrvalmõjudest teavitamine
- Ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine
- Õendustoimingute tegemine

Suunamine

- Põletikulise soolehaiguse õe vastuvõtule suunab kliinikumi eriarst (gastroenteroloog).

Vastuvõtule registreerimine

- Põletikulise soolehaiguse õe vastuvõtule saab registreerida telefoni teel 7318 646 E–R 8:00–16:00. Vastuvõtule registreerimiseks on vajalik eriarsti saatekiri.

Vastuvõtuaja tühistamine, muutmine

- Kui Teil ei ole võimalik kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, palume sellest kindlasti teatada.
- Vastuvõtuaja tühistamiseks või muutmiseks helistage palun telefonil 7318 646.

Vastuvõtu toimumise koht ja kabineti kontakttelefon

- L. Puusepa 8, J-korpus, I korrus, ruum 16
- Telefon: 7318 646

Vastuvõtuajad nimeliselt

Ingrid Leppik
põletikulise soolehaiguse õde

E 08:00–11:00 T 08:00–11:00 K 08:00–11:00 N 08:00-11:00 R 08:00–11:00

Vastuvõtu kestus ja/või kordade arv

- Esmane vastuvõtt toimub siis, kui gastroenteroloog diagnoosib patsiendil esmakordselt põletikulise soolehaiguse, gastroenteroloog määrab patsiendile bioloogilise ravi, gastroenteroloog suunab põletikulise soolehaiguse diagnoosiga patsiendi esmakordselt õe vastuvõtule.
Vastuvõtu kestus on 30 minutit.
- Korduv vastuvõtt toimub siis, kui patsient vajab täiendavat haiguspuhust nõustamist. Põletikulise soolehaigusega sh bioloogilist ravi saavate patsientide järjepidev ravitõhususe, terviseseisundi ja -näitajate hindamine.
Vastuvõtu kestus on 30 minutit.

Visiiditasu

- Ravikindlustusega isikute visiiditasu maksab Eesti Haigekassa. Ravikindlustuse puudumisel tasub visiidi eest patsient ise.

Soovitused vastuvõtule pöördumisel

- Võtke kaasa Teid suunanud arsti saatekiri.
- Võtke kaasa Teile eelnevalt antud infomaterjalid, et saaks koos arutada selgusetuks jäänud küsimusi. Märkige ära küsimused, millele soovite vastuseid saada.
- Võtke kaasa igapäevaselt tarvitatavad ravimid originaalpakendites või kirjutage üles ravimite (ja toimeainete) nimetused.

 Meditsiinilinnak Lastefond  alt=