Tartu Ülikooli Kliinikum pakub suitsetamisest loobumiseks tasuta nõustamisteenust.

Suitsetamisest loobumise protsess nõustamise abil kestab 2 kuud või vajadusel kauem (kokku 8-10 nädalat). Nõustamine koosneb vähemalt viiest nõustamisseansist:

  • 3 nõustamist esimese kahe-kolme kuu jooksul,
  • 2 nõustamist loobumisjärgse aasta jooksul (6 ja 12 kuu möödumisel).

Suitsetamisest loobumisel on oluline kliendi/patsiendi oma tahe ning koostöö nõustajaga. Mittesuitsetajaks loetakse klienti/patsienti alles aasta pärast suitsetamisest loobumise päeva.

Nõustamine sisaldab:

  • suitsetaja nikotiinisõltuvuse taseme hindamist,
  • isikliku suitsetamisest loobumise- ja raviplaani koostamist,
  • nõustajapoolset juhendamist ja toetamist,
  • saavutatud tulemuste pidevat hindamist ja tagasisidet.

Kliinikumis saate Te suitsetamisest loobumise nõustamiseks pöörduda nii kopsukliiniku kui ka südamekliiniku kabinettidesse:

 

TÜK Kopsukliinik
Suitsetamisest loobumise nõustamise kabinet
Riia mnt. 167, Tartu
Eelregistreerimine tel:
731 8911, 731 8939

                 

TÜK Südamekliinik
Südamehaiguste ennetamise kabinet

L. Puusepa 1a, Tartu
Eelregistreerimine tel:
731 9359

 

Teenust rahastatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi programmist  “Tervislikke valikuid toetavad meetmed 2013-2014”

 Meditsiinilinnak Lastefond  MediHUB  alt=  liinikumi spetsialistid nõustavad Moldova haiglat