TÜ KLIINIKUMIS KASUTATAVAD ANTIDOODID

 

Järgnevalt on toodud nimekiri TÜ Kliinikumis kasutatavatest antidoodidest.  Klikkides antidoodi nimele, saate täpsema info selle kasutamise, annustamise, vastunäidustuste ja kõrvaltoimete kohta. 

Materjali on 2017 aastal kokku pannud kliiniline proviisor Jana Lass ja üle vaadanud Dr Silver Sarapuu

 

Antidoodid:

1.   AKTIIVSÜSI
2.   AMÜÜLNITRIT
3.   ATROPIIN
4.   BROMOKRIPTIIN
5.   KALTSIUMNAATRIUMEDETAAT
6.   DANTROLEEN
7.   DEFEROKSAMIIN
8.   DIGIBIND
9.   DIMERKAPROOL
10. ETANOOL
11. FLUMASENIIL
12. FOMEPISOOL
13. GLÜKAGOON
14. HÜDROKSÜKOBALAMIIN
15. IDARUTSISUMAB (Dabigatraani antidoot)
16. KALTSIUM
17. METÜLEENSININE
18. N-ATSETÜÜLTSÜSTEIIN
19. NAATRIUMTIOSULFAAT
20. NALOKSOON
21. NEOSTIGMIIN ja FÜSOSTIGMIIN
22. PRALIDOKSIIM
23. PROTAMIIN
24. PÜRIDOKSIIN
25. RÄSTIKUMÜRGI ANTISEERUMID: European Viper Venous Antiserum; Vipera Tab
26. VITAMIIN K

 

Antitoksiinid ja immuunglobuliinid:
1. Difteeria antitoksiin
2. Botulismi antitoksiin
3. Teetanuse immunglobuliin
4. Varitec
5. Marutõbi

 

Kogu nimekirja koos informatsiooniga on võimalik vaadata ka siit. 

Kokkuvõttev tabel põhilistest antodoodidest ja nende manustamisaegadest on siin.

 

Täpsem info antidoodidest:

Mürgistusteabekeskuse kodulehekülg

Antidootide korraldus riigis

Antidoodikäsiraamat 2012, R. Paasma, K. Põld

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

 

Ravimite info ja tellimine

731 8303

 

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

 

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

 

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

apkemoapteek@kliinikum.ee

 

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust

731 8333

 

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Tellimisvormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotluskaart (VKL-77) - eelistatult täita DHSis!

 

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

 

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

 

Lepinguväliste kaupade taotlus (VAP-06)