Järgnevalt on toodud nimekiri TÜ Kliinikumis kasutatavatest antidoodidest.  Klikkides antidoodi nimele, saate täpsema info selle kasutamise, annustamise, vastunäidustuste ja kõrvaltoimete kohta. 

Materjali on 2017 aastal kokku pannud kliiniline proviisor Jana Lass ja üle vaadanud Dr Silver Sarapuu

 

Antidoodid:

1.   AKTIIVSÜSI 
2.   AMÜÜLNITRIT
3.   ATROPIIN
4.   BROMOKRIPTIIN
5.   KALTSIUMNAATRIUMEDETAAT
6.   DANTROLEEN
7.   DEFEROKSAMIIN
8.   DIGIBIND
9.   DIMERKAPROOL
10. ETANOOL
11. FLUMASENIIL
12. FOMEPISOOL
13. GLÜKAGOON
14. HÜDROKSÜKOBALAMIIN
15. IDARUTSISUMAB (Dabigatraani antidoot)
16. KALTSIUM
17. METÜLEENSININE
18. N-ATSETÜÜLTSÜSTEIIN
19. NAATRIUMTIOSULFAAT
20. NALOKSOON
21. NEOSTIGMIIN ja FÜSOSTIGMIIN
22. PRALIDOKSIIM
23. PROTAMIIN
24. PÜRIDOKSIIN
25. RÄSTIKUMÜRGI ANTISEERUMID: European Viper Venous Antiserum; Vipera Tab
26. VITAMIIN K

 

Antitoksiinid ja immuunglobuliinid:
1. Difteeria antitoksiin (Antidiphtheria Serum BUL BIO)
2. Botulismi antitoksiin (Botulismus-antitoxin Behring)
3. Teetanuse immuunoglobuliin (Tetanus Gamma)
4. Tuulerõuge immuunoglobuliin (Varizig)
5. Marutõve immuunoglobuliin (Imogam Rabies Pasteurized)

6. B-hepatiidi immuunoglobuliin (UmanBig)

 

Kogu nimekirja koos informatsiooniga on võimalik vaadata ka siit. 

Kokkuvõttev tabel põhilistest antodoodidest ja nende manustamisaegadest on siin.

 

Täpsema info antidoodidest, nende kasutamisest ja hoiustamisest leiate Mürgistusteabekeskuse koduleheküljelt 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks