Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

 
protseduurid  
PKL-04 Apteegi põhimäärus
PAP-13 SA TÜK Apteegi kvaliteedi tagamise protseduur
PAP-14 SA TÜK Apteegi ekstemporaalsete ravimite valmistamise kord
PAP-15 Aseptilise valmistamise kvaliteedi tagamise protseduur
   
   
juhendid  
JAP-01 SA TÜK Apteegi töösisekorra eeskirjad
JAP-10 SA TÜK Apteegi töövahendite, abimaterjali ja taara töötlemise juhend
JAP-13 SA TÜK Apteegi substantside ja ekstemporaalsete ravimite analüüsi juhend
JAP-14 Ravimite ja apteegikaupade käitlemine, arvestus ja aruandlus SA TÜK Apteegis
JAP-21 SA TÜK Apteegi ravimite säilitamise juhend
JAP-22 Aseptiliste ravimite valmistamise juhend Apteegis
JAP-24 SA TÜK Apteegi puhasruumide koristamise juhend
JAP-25 Tsütostaatikumide ja potentsiaalselt ohtlike ravimite ohutu käitlemise juhend Apteegis
JAP-26 SA TÜK Apteegi laminaarkapi Kojair XF-130 Biowizard/Biohazard Xtra tööohutusjuhend
JAP-28 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete käitlemise, arvestuse ning aruandluse juhend SA TÜK Apteegis
JAP-29 Tegevusvaru ravimite ja meditsiiniliste tarvikute käitlemine, arvestus ja aruandlus SA TÜK Apteegis
JAP-30 Riikliku tuberkuloositõrje programmi ravimite käitlemine, arvestus ja aruandlus SA TÜK Apteegis
JAP-31 SA TÜK Apteegi puhasruumide bioohutuskappide puhastamise juhend
JAP-32 SA TÜK Apteegi destillaator RO 1033 kasutusjuhend 
JAP-34 Bioohutuskapi BERNER CLAIRE (bioohutuskapp tsütostaatikumidele C-3-130) tööohutusjuhend
JAP-35 SA TÜK Apteegi desinfitseeriv pesumasin DEKO 2000 tööohutusjuhend
JAP-36 SA TÜK Apteegi Köttermanni tõmbekapi ohutusjuhend
JAP-37 Ravimite transport apteegist osakondadesse
JAP-38 Kliiniliste uuringute ravimite käitlemise juhend SA TÜK Apteegis
JAP-39 Ravimite ehtsuse kontroll TÜK Apteegis
JAP-40 Temperatuuritundlike ravimite pakkimine
JAP-41 Ekstemporaalsete ravimite valmistamise juhend SA TÜK Apteegis
JAP-42 Suomen Lämpömittari digitaalse termomeetri kasutusjuhend
   
teatmestud  
TAP-01 Apteegi ravimite säilitamise teatmestu 
TAP-02 SA TÜK Apteegis kasutatavad ohtlikud kemikaalid
TAP-12 SA TÜK Apteegi juhtimissüsteemi dokumentide register
TAP-13 SA TÜK Apteegi valmistamisruumides teostatavad mikrobioloogilised analüüsid
TAP-14 SA TÜK Apteegi puhasruumide õhus lenduvate osakeste arvu loendamine 
TAP-15 TÜK Apteegi inventari hooldus (Yhendapteegi võrgukettal)
TAP-16 SA TÜK apteegi ekstemporaalsete ravimite retseptid
TAP-17 Aseptiliselt ettevalmistatavate standardsete ravimite retseptid
TAP-18 Tsütostaatikumide ja bioloogiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamine ja säilitamine
   
vormid  
VAP-06 Lepinguväliste kaupade taotlus SA TÜK Apteegile
VAP-09 SA TÜK Apteegis läbiviidud kontrolli registreerimine
VAP-10  SA TÜK Apteegi defektse kauba käitlemise akt 
VAP-11  SA TÜK Apteegis kauba kontrollimisel ilmnenud probleemide registreerimise vorm 
VAP-12 Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiselht SA TÜK Apteegile
VAP-14 SA TÜK Apteegi aseptiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamise ruumi J0110 koristamine
VAP-16 SA TÜK Apteegi koristuslahuste valmistamine 
VAP-17 SA TÜK Apteegis teostatud mikrobioloogilised analüüsid
VAP-18 SA TÜK Apteegi tsütostaatiliste ravimite manustamiseks ettevalmistamise ruumi J0120 koristamine
VAP-19 SA TÜK Apteegi puhasruumide lüüside J0111, J0112, J0118, J0119 koristamine
VAP-20 SA TÜK Apteegi puhasruumide (J0110 ja J0120) inventari sisepindade puhastamine
VAP-22 SA TÜK Apteegi ruumide temperatuuri ja õhuniiskuse registreerimise vorm
VAP-23 SA TÜK Apteegi külmkappide temperatuuride registreerimise vorm
VAP-26 Aseptiliselt ettevalmistatava ravimi tellimisleht
VAP-27  Toorainete organoleptiline samastamine pakendi esmasel avamisel SA TÜK Apteegis 
VAP-28 SA TÜK Apteegis Manustamiseks ettevalmistatud ravimite üleandmise leht
VAP-29 SA TÜK apteegi puhasruumide osakeste arvu loendamine
VAP-30 SA TÜK Apteegi valmistamisruumidest mikrobioloogiliste analüüside proovide võtmine
VAP-31 Aseptiliselt ettevalmistatava ravimi tööleht
VAP-32 Apteegi ravimiuuringu infoleht
VAP-33 Ravimite ehtsuse kontrolli käigus ilmnenud probleemide dokumenteerimise vorm (Yhendapteegi võrgukettal)
VAP-34 TÜK Apteegi Termomeetrite kalibreerimise protokoll
VAP-35 Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ainete ja ravimite arvestuse ja hävitamiseks üleandmise akt (Yhendapteegi võrgukettal)
VAP-36 Apteegisisese eriarvestusele kuuluvate ravimite üleandmise/vastuvõtmise dokumenteerimise vorm
   

 

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)