NB! halliga on märgitud tooted, mida hetkel ei kasutata

kood     toote nimetus     tootja                
                     
W04   KÕRGDESINFEKTANDID MEDITSIINILISTELE INSTRUMENTIDELE      
W04AA01   üle 2% glutaaraldehüüdi sisaldavad desinfektandid
    Chemihyd Des   Chemi-Pharm   www   kasutusjuhend   ohutuskaart
    Cidex Opa   Johnson & Johnson   www       ohutuskaart
    Erihyd Forte   KiiltoClean   www   tooteleht   ohutuskaart
    Korsolex ready to use   Bode Chemie       kasutusjuhend   ohutuskaart
                     
W04AA02   Naatrium hüpokloritit sisaldavad desinfektandid
    Canasol 3%   Magnum Dental AS           ohutuskaart (ENG)
    WhiteWash Des   Chemi-Pharm       kasutusjuhend   ohutuskaart
                     
W04AA03   Vabaneva hapniku toimel desinfitseerivad vahendid       
    Sekusept pulver   Ecolab        kasutusjuhend   ohutuskaart
    Sekusept aktiv   Ecolab       kasutusjuhend   ohutuskaart
    Erisan Oxy+   KiiltoClean   www   tooteleht   ohutuskaart