Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

 

protseduurid  
PKL-89 Jäätmekäitluseeskiri
PKL-107 Ravimite käitlemise kord
PKL-130 Kliinikumi ravimipoliitika
PKL-133 Antibiootikumide poliitika kliinikumis
   
juhendid  
JKL-70 Ravimite säilitamise juhend

JKL-72

Perioperatiivse antibiootikumprofülaktika juhend
JKL-124 Ravimite manustamise juhend
JKL-140 Ravimite manustamiseks ettevalmistamise juhend
JKL-141 Kasvajatevastaste ravimite käitlemisel tekkinud saastuse likvideerimise juhend
JKL-145 Tsütostaatikumide käitlemise juhend
JKL-219 Eriarvestusele ja arvestusele kuuluvate ravimite käitlemise juhend
   
teatmestud  
TKL-79 Ravimiformular
TKL-98 Antibiootikumiravi juhend
TKL-107 Eriarvestusele kuuluvad narkootilised ja psühhotroopsed ained
TKL-108 Arvestusele kuuluvad narkootilised ja psühhotroopsed ained
TKL-151 Infektsioonivastaste ravimite parenteraalne manustamine
TKL-152 Intravenoosselt manustatavate ravimite sobivus infusiooniliinis
TKL-154 Ohtlike ravimite käitlemine
TKL-156 Ravimite mitmeannuseliste pakendite kõlblikkusaeg
TKL-157 Toimeainete maksimaalsed kontsentratsioonid tsentraalveeni manustamiseks
TKL-217 Patsiendi ravimite kohta käiva info kogumine
TKL-220 Parenteraalsete ravimite manustamine täiskasvanud patsientidele
TKL-227 Ravimite manustamine neelamisraskustega patsientidele ja sondi kaudu
   
vormid  
VKL-106 Ravimite mahakandmise-üleandmise akt
VKL-128 Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks
VKL-277 Kasvajavastaste ravimitega toimunud õnnetusjuhtumi raport
VKL-296 Ravimite säilitustemperatuuri dokumenteerimise vormid 
VAP-06 Lepinguväliste kaupade taotlus SA TÜK Apteegile
VAP-12 Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiselht SA TÜK Apteegile
VAP-26 Aseptiliselt ettevalmistatava ravimi tellimisleht

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)