Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Ravimiformular

Ravimiformulari kohta saab infot siit.

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)