Kuna trakroliimus on väga tundlik õhuniiskusele, on Advagraf toimeainet plorongeeritult vabastavad kõvakapslite blisterpakendid lisaks papp-pakendile pakendatud ka fooliumpakendisse.

Fooliumpakendi avamise järgselt võib ravimit kasutada kuni 1 aasta jooksul, seejuures ületamata pakendile märgitud kõlblikkusaega. Selleks, et seda aega oleks võimalik jälgida, tuleb Advagraf fooliumpakendite avamise järgselt märkida pakendile kuupäev, millal on pakend avatud ja kuupäev, milleni võib ravimi kasutada.

 

Selle tegevuse lihtsustamiseks kleebitakse Kliinikumi apteegis edaspidi Advagraf pakenditele vastavasisulise hoiatuskirja koos võimalusega kuupäevade märkimiseks (vt all olevat pilti).

Advagraf 0,5 mg

 

 

 

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks