Isoptin retard 120 mg (toimeaineks verapamiil) on märgitud Imdur 120 mg. Imdur sisaldab toimeainet isosorbiid mononitraat!)
 
Isoptin retard 120 mg (toimeaineks verapamiil) on märgitud Imdur 120 mg. Imdur sisaldab toimeainet isosorbiid mononitraat!  

 

 

Ühe lahendusena erinevate preparaatide meeldejätmise lihtsustamiseks ja vigade ennetamiseks on mõnes osakonnas tehtud abitabel, kus kirjas toimeained ja seda toimeainet sisaldavate preparaatide nimetused.

 

Liis Kuld 31.10.2016

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks