Octagami infusioonilahused sisaldavad inimese normaalimmunoglobuliini intravenoosseks manustamiseks (IVIg). Selle manustamisel tuleb lähtuda kindlatest põhimõtetest. Täpsemad juhised on toodud SIIN.

   

Uuendatud: Marika Saar, TÜK apteek, 6.08.2018

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks