Panangini tooteinfos (SPC-s) on toodud: Manustatakse ainult veeni. Tavaline annus on 1...2 ampulli (10...20 ml) PANANGINi lahjendatuna 50...100 ml 5%-lise glükoosi lahuses aeglase tilkinfusioonina veeni. Seda annust võib vajadusel korrata iga 4...6 tunni järel. Taoliselt võib ravimi manustamist jätkata, kuni normaalne kaaliumi ja magneesiumi tase seerumis on saavutatud. PANANGIN sobib ka kombineeritud raviks.

 

Kuigi tootja infos ei ole seda kirjas, siis oleme saanud tootja kinnituse, et Panangini süstelahust võib lahjendada ka 0,9%-lise naatriumkloriidi lahusega.

 

Richter Gedeon Eesti filiaal (Thu 12/18/2008 11:54 AM)

"Heade farmatseutiliste tavade järgimiseks soovitame testide tulemuste põhjal manustada Panangini süstelahust koos 50...100 ml infusioonilahusega kohe pärast valmistamist. Valmissegatud lahust ei tohi enne manustamist säilitada kauem kui üks tund. Panangini süstelahust võib segada 0,9% naatriumkloriidi lahusega ja 5% glükoosilahusega. Juhised Panangini süstelahuse manustamiseks on tõendatud."

"Considering the tests results, we recommend that in keeping with good pharmaceutical practice, mixture of Panagin injection with infusions of 50-100 ml should be administered at the time of preparation, and the mixture mustn't be stored before the start of administration longer than 1 hourPanangin injection can be homogenised with Infusio Natrii Chlorati 0.9% and Infusio Glucosi 5%. The instruction for administration of Panangin injection is proven."

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks