Diasepaami on vees halvasti lahustuv ning seetõttu on tema süstelahus valmistatud alkoholilahusena, mille lahjendamine ei ole üldjuhul soovitatav (on suur oht diasepaami lahusest väljasadenemiseks!). 

 

Diasepaami infusioonilahuse valmistamisel tuleb tähelepanu pöörata sellele, et lahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 0,05mg/ml! Seega 10 mg manustamiseks infusioonina tuleb see lisada vähemalt 200ml-le naatriumkloriidi või glükoosi infusioonilahusele (nt ettevalmistamise lihtsustamiseks 10mg diasepaami lisada 250ml 0,9%-lisele naatriumkloriidi lahusele).

Infusioonilahus tuleb ette valmistada vahetult enne manustamist ja püsiinfusiooni asemel on soovitatav kasutada mitut lühiinfusiooni, sest informatsioon lahuse stabiilsuse kohta on limiteeritud. Saadud infusioonilahus peab olema selge ja värvitu (või kergelt kollakas). Sademe tekkimisel ei tohi infusioonilahust patsiendile manustada!

 

Diasepaami boolussüste teostamiseks ei tohi diasepaami süstelahust lahjendada!

 

Injectable Drugs Guide (Pharmaceutical Press, 2011)

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks