1. MITMEANNUSELISTE PAKENDITE AVAMISJÄRGNE SÄILITAMINE (vt ka JKL-70)

Mitmeannuseliste pakendite (v.a tableti/kapsli purkide) avamisel kirjutatakse pakendile ravimi avamise kuupäev ja kuupäev, milleni on avatud pakend kõlblik.
Mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg on toodud Kliinikumi teatmestus Ravimite mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg (TKL-156). Info puudumisel küsida Apteegist (731 8303)

 

 

2. SÜSTE JA INFUSIOONRAVIMITE AVAMISJÄRGNE KASUTAMINE (vt ka JKL-140)

 1. ampullide kasutamine

Ampullid on üheannuselised pakendid, mille avamisjärgne säilitamine ei ole lubatud. Avamisjärgselt võetakse ampullist vajaminev ravimi annus ning jääki käideldakse kui kõlbmatut ravimit.

 2. viaalide kasutamine

Viaalid võivad olla nii ühe- kui ka mitmeannuselised pakendid;
Mitut annust sisaldav (mitmeannuseline) viaal märgistatakse kasutusele võtmise kuupäeva ja kellaajaga. Ravimit võib kasutada tootja poolt nimetatud perioodi vältel, kui seda on säilitatud ettenähtud tingimustes ja annused on viaalist võetud:

- eelistatult: pudelinõelaga (nt BBraun Mini-Spike või Fresenius-Kabi Extra-Spike Plus), mis on märgistatud viaalile paigutamise kuupäeva ja kellaajaga;
- süstlanõelaga, mis eemaldatakse pakendist vahetult enne ravimi võtmist ja mida kasutatakse viaali sisenemiseks ja ravimi võtmiseks ühe korra.

Ühte annust sisaldavat (üheannuseline) viaali kasutatakse ainult avamise järgselt ega säilitata. Jäägi säilitamine viaalis (mitte kauem kui 24 tundi) on lubatud vaid juhul, kui see on kooskõlas tootja ja Apteegi antud infoga.

 

Lisainfo:

- Heparine Sodium 5000IU/ml 5ml (Panpharma) süstelahuse säilitamine

- Humulin R 100TÜ/ml 3ml (Lilly) süstelahuse säilitamine

 

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks