SORBISTERIT
(kaltsiumpolüstüreensulfonaat, suukaudse/rektaalsuspensiooni pulber)

 

NÄIDUSTUS: hüperkaleemia ravi
ANNUSTAMINE1: 20–60g (suukaudu); 40–120g (rektaalselt) ööpäevas

MANUSTAMINE1:

• suukaudne:

o 20g lahustada 80–150ml vedelikuga (vältida kaaliumi sisaldavate mahlade kasutamist);
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! Suukaudselt manustada vähemalt 3 tundi enne või pärast teisi suu kaudu manustatavaid ravimeid! Gastropareesi korral vähemalt 6 tundi enne ja pärast!
• rektaalne:

o pärast puhastavat klistiiri 40g suspendeerituna 150ml 5% glükoosilahuses;
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! rektaalsel manustamisel kiirem toimealgus, kuid väiksem efektiivsus.

OHUTUS
Sagedasemad kõrvaltoimed1:

• elektrolüütide tasakaalu häired: hüperkaltseemia, hüpokaleemia, hüpomagneseemia;
• seedetrakti kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhulahtisus.

Kuna ravim võib suurendada soolenekroosi riski, siis kasutada ettevaatusega järgnevatel juhtudel1,2,3:

• postoperatiivsed patsiendid;
• iileus;
• kaasuvate soolehaiguste korral (nt haavandiline koliit, C.difficile põhjustatud koliit);
• opioide tarvitavad patsiendid.

Vastunäidustatud1:

• hüperkaltseemiaga seotud seisundid (nt hüpertüreoidism, hulgimüeloom, sarkoidoos ja metastaatiline kartsinoom);
• obstruktiivne soolehaigus;
• jämesoole nekroosi risk;
• sorbitooli (ja sorbitooli sisaldavate toodete) samaaegne kasutamine.

NB! Plasma kaaliumi väärtuse >6,5mmol/l korral on Sorbisteriti toime ebapiisav!

 

Allikad:
1kaltsiumpolüstüreensulfonaat (ravimiomaduste kokkuvõte; mai 2020). http://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_1271775.pdf. (Viidatud: 06.01.2022)
2Mount DB. Treatment and prevention of hyperkalemia in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. (Viidatud: 06.01.2022)
3Parks M, Grady D. Sodium Polystyrene Sulfonate for Hyperkalemia. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1023-1024. doi:10.1001/jamainternmed.2019.1291

 

Koostas: Kairi Marlen Antoniak, kliiniline proviisor, apteek (jaan 2022)

SORBISTERIT
(kaltsiumpolüstüreensulfonaat, suukaudse/rektaalsuspensiooni pulber)

 

NÄIDUSTUS: hüperkaleemia ravi
ANNUSTAMINE1: 20–60g (suukaudu); 40–120g (rektaalselt) ööpäevas

MANUSTAMINE1:

• suukaudne:

o 20g lahustada 80–150ml vedelikuga (vältida kaaliumi sisaldavate mahlade kasutamist);
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! Suukaudselt manustada vähemalt 3 tundi enne või pärast teisi suu kaudu manustatavaid ravimeid! Gastropareesi korral vähemalt 6 tundi enne ja pärast!
• rektaalne:

o pärast puhastavat klistiiri 40g suspendeerituna 150ml 5% glükoosilahuses;
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! rektaalsel manustamisel kiirem toimealgus, kuid väiksem efektiivsus.

OHUTUS
Sagedasemad kõrvaltoimed1:

• elektrolüütide tasakaalu häired: hüperkaltseemia, hüpokaleemia, hüpomagneseemia;
• seedetrakti kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhulahtisus.

Kuna ravim võib suurendada soolenekroosi riski, siis kasutada ettevaatusega järgnevatel juhtudel1,2,3:

• postoperatiivsed patsiendid;
• iileus;
• kaasuvate soolehaiguste korral (nt haavandiline koliit, C.difficile põhjustatud koliit);
• opioide tarvitavad patsiendid.

Vastunäidustatud1:

• hüperkaltseemiaga seotud seisundid (nt hüpertüreoidism, hulgimüeloom, sarkoidoos ja metastaatiline kartsinoom);
• obstruktiivne soolehaigus;
• jämesoole nekroosi risk;
• sorbitooli (ja sorbitooli sisaldavate toodete) samaaegne kasutamine.

NB! Plasma kaaliumi väärtuse >6,5mmol/l korral on Sorbisteriti toime ebapiisav!

 

Allikad:
1kaltsiumpolüstüreensulfonaat (ravimiomaduste kokkuvõte; mai 2020). http://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_1271775.pdf. (Viidatud: 06.01.2022)
2Mount DB. Treatment and prevention of hyperkalemia in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. (Viidatud: 06.01.2022)
3Parks M, Grady D. Sodium Polystyrene Sulfonate for Hyperkalemia. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1023-1024. doi:10.1001/jamainternmed.2019.1291

 

Koostas: Kairi Marlen Antoniak, kliiniline proviisor, apteek (jaan 2022)

Apteek valmistab 20mmol fosfaati sisaldavaid pulbripakke.

 

Soovituslik annustamine:
• Kui seerumi fosfaaditase on > 1.5 mg/dL (0.48 mmol/L), võiks manustada 40 - 80 mmol ööpäevas jagatuna 3-4 annuseks
• Kui seerumi fosfaaditase on < 1.5 mg/dL (0.48 mmol/L), võiks manustada kuni 100 mmol ööpäevas jagatuna 3-4 annuseks
• Tugevalt ülekaalulistele patsientide manustada maksimaalne lubatud annus või arvutada annus kalkulaatori abil: https://globalrph.com/medcalcs/phosphate-dosing/ 
• Neerupuudulikusega patsientidele on soovituslik manustada umbes pool soovitatud annusest

 

Pulber tuleb segada vähemalt 10ml veega.

Info intravenossete ravapreparaatide kohta leiad siit.

 

Amdipharm Erythrocin inj subst 1000mg ravimpreparaat on Eestis registreerimata ravim ja seetõttu ei ole tema pakendiga kaasas eestikeelsed ravimi infolehte. 

 

Ravim infusioonilahus tuleb manustamiseks ette valmistada järgnevalt:

1) Erütromütsiin 1g infusioonilahuse pulber lahustada 20ml süsteveega (kontsentratsioon 50mg/ml).
2) Lahjenda 20ml lahus 0,9% NaCl või süstelahusega või 5% glükoosilahusega kontsentratsioonini 1-5mg/ml. Nt lahjenda 20ml lahus 500ml-s 0,9% NaCl lahuses.

Manustada infusioonina 20-60 min jooksul.

Boolussüste on keelatud!

 

koostaja: Liisa Randmäe, kliiniline proviisor

kasutatud materjal: Trissel's Handbook on Injectable Drugs, 19th Edition; Micromedex;

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks