Infusiooni- ja loputuslahuseid ning teatud ravimeid võib eelsoojendamiseks panna nn kuumakappi.

 

Lahuse kõlblikkus ajad toatemperatuurist kõrgemal temperatuuril on: 

 

 

         KÕLBLIKKUSAEG TEMPERATUURIL 25-40oC

INFUSIOONILAHUSED

BBraun

Ecpflac plus, Ecolav, Ecotainer ja Ecobag pakendites

Fresenius KABI 

KabiPac pudelites

0,9% NaCl lahus

2 NÄDALAT

4 KUUD

Glükoosi lahus (5%) 2 NÄDALAT 4 KUUD

Ringer-Laktaadi lahus

2 NÄDALAT

-

Ringer-Atsetaadi lahus

-

4 KUUD

Süstevesi 2 NÄDALAT -
Gelaspan

30oC - 24 KUUD

40oC - 6 KUUD

-
     
LOPUTUSLAHUSED    

0,9% NaCl loputuslahus

2 NÄDALAT

6 KUUD

 

 

KÕLBLIKKUSAEG TEMPERATUURIL 30-37oC

KONTRASTAINETE LAHUSED

 

Omnipaque süstelahus

1 KUU

Visipaque süstelahus

1 KUU

 

Ravimite säilitamisel kuumakapsi tuleb lahus märgistada kuumakappi panemise ajaga (kuupäevaga) ja uue kõlblikkusajagaKui lahust antud aja jooksul ära ei kasutata loetakse see kõlbmatuks ning tuleb käibelt kõrvaldada.

NB! Keelatud on lahuse mitmekordne ülessoojendamine!

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks