Cosmofer (raud(III)hüdroksiidi ja dekstraani kompleks; lühitoimeline)

• Intravenoosne infusioon:

100-200 mg (2-4 ml) võib lahjendada 100ml NaCl 0,9% või Glükoos 5%.
Esmalt 25mg 15min jooksul, edasi 100ml 30min jooksul.

• Kogu annuse infusioon:

Üks infusioon ei tohi ületada 20mg kehakaalu kg kohta nädalas. Kui rauavajadus ületab 20 mg rauda kehakaalu kg kohta, tuleb annus poolitada kahe manustamiskorra vahel intervalliga vähemalt üks nädal.
Ravim lahjendada 500ml NaCl 0,9% või Glükoos 5%.
Esmalt 25mg 15min jooksul, edasi 4-6 tunni jooksul.

 

Venofer (raud(III)hüdroksiid-sahharoos kompleks; lühitoimeline)

• Intravenoosne infusioon:

100–200 mg (5-10ml) manustada 1 kuni 3 korda nädalas.
100mg rauda (5ml) võib lahjendada 100ml NaCl 0,9% ja 200mg rauda (10ml) 200ml NaCl 0,9%.
100mg manustada 15min jooksul, 200mg manustada 30min jooksul.

• Kogu annuse infusiooni tegemise kohta ei ole ravimiomaduste kokkuvõttes infot.

 

Ferinject (raudkarboksümaltoos; pikatoimeline)

• Intravenoosne boolussüste:

Võib kasutada lahjendamata lahust.
Maksimaalne üksikannus on 15 mg rauda/kg kehakaalu kohta, kuid ei tohi ületada 1000 mg rauda.

• Intravenoosne infusioon:

Maksimaalne üksikannus on 20 mg rauda/kg kehakaalu kohta, kuid ei tohi ületada 1000 mg rauda. Ravim lahjendada NaCl 0,9% (min kontsentratsioon 2mg/ml).
Ravim manustada vähemalt 15min jooksul.

 

Monofer (raud(III)derisomaltoos; pikatoimeline)

• Intravenoosne boolussüste:

Kuni 500mg 1-3 korda nädalas.
Ravim manustada lahjendamata või lahjendada kuni 20ml 0,9% NaCl.
Manustada kiirusega kuni 250mg rauda minutis.

• Intravenoosne infusioon:

Üks infusioon ei tohi ületada 20mg rauda kehakaalu kg kohta nädalas. Kui rauavajadus ületab 20 mg rauda kehakaalu kg kohta, tuleb annus poolitada kahe manustamiskorra vahel intervalliga vähemalt üks nädal.
Ravim lahjendada mitte rohkem kui 500ml NaCl 0,9% (min kontsentratsioon 1mg/ml).
≤1000 mg manustada vähemalt 15min jooksul, >1000 mg manustada vähemalt 30min jooksul.

 

Intravenoossed rauapreparaadid on Haigekassa tervishoiuteenuste loetelus kodeeritud järgmiselt:

388R Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg (preparaadid Ferinject ja Monofer), 77.39 EUR
389R Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg (preparaadid Cosmofer ja Venofer), 29.43 EUR

Lisatingimused: Haigekassa võtab koodidega 388R ja 389R tähistatud ravimiteenuste eest tasu maksmise kohustuse üle patsiendilt, kellel on diagnoositud aneemia hemoglobiini tasemega alla 10 g/dl ehk alla 6,2 mmol/l või krooniline neerupuudulikkus (v.a hemodialüüsil olev patsient) või põletikuline soolehaigus, tingimusel, et suukaudne ravi rauapreparaatidega on olnud ebaefektiivne või vastunäidustatud. Haigekassa võtab teenuste eest tasu maksmise kohustuse üle maksimaalselt 12 korra eest patsiendi kohta aastas.„ESPGHAN/ESPEN/ESPR/CSPEN guidelines on pediatric parenteral nutrition: Iron and trace minerals“ 2018. aasta soovituse kohaselt soovitatakse lastel kasutada raud(III)hüdroksiid-sahharoosi (Venofer)

Informatsioon põhineb ravimi omaduste kokkuvõtetel www.ravimiregister.ee ja haigekassa tervishoiuteenuste loetelul https://www.haigekassa.ee/partnerile/raviasutusele/tervishoiuteenuste-loetelu (vaadatud 15.01.2021). Koostanud Liisa Jõhvik ja Marika Saar

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks