SORBISTERIT
(kaltsiumpolüstüreensulfonaat, suukaudse/rektaalsuspensiooni pulber)

 

NÄIDUSTUS: hüperkaleemia ravi
ANNUSTAMINE1: 20–60g (suukaudu); 40–120g (rektaalselt) ööpäevas

MANUSTAMINE1:

• suukaudne:

o 20g lahustada 80–150ml vedelikuga (vältida kaaliumi sisaldavate mahlade kasutamist);
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! Suukaudselt manustada vähemalt 3 tundi enne või pärast teisi suu kaudu manustatavaid ravimeid! Gastropareesi korral vähemalt 6 tundi enne ja pärast!
• rektaalne:

o pärast puhastavat klistiiri 40g suspendeerituna 150ml 5% glükoosilahuses;
o manustada 1...3 korda ööpäevas;

NB! rektaalsel manustamisel kiirem toimealgus, kuid väiksem efektiivsus.

OHUTUS
Sagedasemad kõrvaltoimed1:

• elektrolüütide tasakaalu häired: hüperkaltseemia, hüpokaleemia, hüpomagneseemia;
• seedetrakti kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, kõhukinnisus, kõhulahtisus.

Kuna ravim võib suurendada soolenekroosi riski, siis kasutada ettevaatusega järgnevatel juhtudel1,2,3:

• postoperatiivsed patsiendid;
• iileus;
• kaasuvate soolehaiguste korral (nt haavandiline koliit, C.difficile põhjustatud koliit);
• opioide tarvitavad patsiendid.

Vastunäidustatud1:

• hüperkaltseemiaga seotud seisundid (nt hüpertüreoidism, hulgimüeloom, sarkoidoos ja metastaatiline kartsinoom);
• obstruktiivne soolehaigus;
• jämesoole nekroosi risk;
• sorbitooli (ja sorbitooli sisaldavate toodete) samaaegne kasutamine.

NB! Plasma kaaliumi väärtuse >6,5mmol/l korral on Sorbisteriti toime ebapiisav!

 

Allikad:
1kaltsiumpolüstüreensulfonaat (ravimiomaduste kokkuvõte; mai 2020). http://www.ravimiregister.ee/Data/SPC/SPC_1271775.pdf. (Viidatud: 06.01.2022)
2Mount DB. Treatment and prevention of hyperkalemia in adults. Post TW, ed. UpToDate. Waltham, MA: UpToDate Inc. http://www.uptodate.com. (Viidatud: 06.01.2022)
3Parks M, Grady D. Sodium Polystyrene Sulfonate for Hyperkalemia. JAMA Intern Med. 2019;179(8):1023-1024. doi:10.1001/jamainternmed.2019.1291

 

Koostas: Kairi Marlen Antoniak, kliiniline proviisor, apteek (jaan 2022)

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks