Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

Apteegipraktika 2018/2019

Tartu Ülikooli proviisoriõppe üliõpilaste apteegipraktika toimub 5. kursusel ja kestab kuus kuud (novembrist maini). Apteegipraktika ülesandeks on ülikoolis proviisoriõppe raames omandatud teoreetiliste teadmiste ja praktiliste oskuste kinnistamine kõikide apteegi töölõikude osas. Ühe osa praktikast viivad läbi ka haiglaapteekrid.

 

Kõikidel tudengitel on kohustuslik viibida Eesti Haiglaapteekrite Seltsi korraldatud haiglafarmaatsia-teemalistel seminaripäeval

Seminaripäevad toimuvad 12-13. novembril 2018 TÜK haiglaapteegi õpperuumis.

Enne seminaripäevale tulemist tuleb kodus läbi lugeda Eesti haiglafarmaatsia head tavad, mis on leitavad nii Eesti Haiglaapteekrite Seltsi (http://www.ehas.ee/haiglafarmaatsia/eesti-haiglafarmaatsia-head-tavad) kui ka Ravimiameti kodulehelt. Lisaks tutvuda ka Euroopa Haiglafarmaatsia tulevikusuundadega, mis on leitav Euroopa Haiglaapteekrite Assotsiatsiooni kodulehelt (http://statements.eahp.eu/statements/european-statements-hospital-pharmacy).

Seminaripäevala tulla õigeaegselt (või natuke varem) ja vahetusjalanõudes. Väisriietes ja -jalanõudes õpperuumi ei pääse.


Lisaks on võimalik soovi korral leppida kokku aeg ekskursiooniks haiglaapteegis

 

 Haiglafarmaatsiast enam huvitatutel on võimalik viibida ka praktikal haiglaapteegis

2018/2017 õppeaastal on praktikakohad järgmised: Tartu Ülikooli Kliinikumi apteek (2 kohta), Põhja-Eesti Regionaalhaigla apteek (2 kohta), Ida-Tallinna Keskhaigla apteek (2 kohta) ja Pärnu Haigla apteek (1 koht).

Praktikakohtade jaotus toimub Farmaatsia Instituudi ja haiglaapteekide koostöös. Seejuures haiglaapteeki praktikale pääsemiseks peab üliõpilane esitama motivatsioonikirja (tähtaeg 20. september 2018), milles toob välja miks ta soovib osaleda praktikal haiglaapteegis. Soovides suunduda just kindlasse haiglaapteeki, märgib ka selle.

Motivatsioonikirjad tuleb saata See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.

   

   


Haiglaapteegis viibimise ajal üliõpilane tutvub:

       

1.   

Haiglaapteegid Eestis ja Euroopas      Tutvumine haiglaapteekide tegevust reguleerivate õigusaktide ja regulatsioonidega. Samuti, milline on kaasaegse haiglaapteegi/haiglaapteekri tegevus ja millised on arengusuunad ning kuidas toimib haiglaapteegi kvaliteedisüsteem ja mis selle tagavad.
     
2.

Haiglaapteegi juhtimine, personal, üldine töökorraldus.

  Tutvumine haiglaapteegi juhtimise, personali, ülesannete ja igapäevase töökorraldusega.
     
3.

Haiglaapteegi ruumid  ja sisseseade

  Tutvumine haiglaapteegi ruumide, sisseseade ja infrastruktuuriga.
   
4. Ravimipoliitika  

Tutvumine millised ravimid ja mille alusel haiglas kasutatakse ning kuidas hinnatakse nende kasutamist.

Tutvumine:

 • Ravimite komitee tegevusega
 • Ravimiformulariga ehk ravimite nimekirjaga,
 • ravimite nimekirja täiendamise põhimõtetega
 • formulariväliste ravimite taotlemine ja nende taotluste menetlemisega
   
5. Haigla varustamine ravimite ja teiste apteegikaupadega  

Tutvumine

 • haiglaapteegis käideldavate erinevate kaubagruppidega
 • kuidas haiglaapteek haiglat ravimite (ja muu kaubaga) varustab
 • ravimite (ja muu kauba) tellimine
 • riigihangete läbiviimine
 • müügiloata ravimite käitlemisega
 • laoprogrammiga ja kuidas toimub ravimite (sh arvestusele ja eriarvestusele kuuluvate ravimite) ja muu kauba arvestus
 • ravimite haiglasisese logistikaga (ravimite tellimine osakondadesse, kauba väljastamine apteegist jne)
   
6. Ravimite käitlemine haigla osakondades  

Tutvumine kuidas haigla osakond ravimeid käitleb:

 • ravimite säilitamine osakonnas,
 • ravimite manustamiseks ettevalmistamine,
 • arvestuslike ja eriarvestuslike ravimite käitlemine, arvestus
 • ohtlike ravimite käitlemine,
 • ravimitega seotud jäätmete käitlemine,
 • apteekri ja õenduspersonali koostöö
   
7. Ravimite valmistamine  

Tutvumine

 • milliseid ravimeid ja miks haiglaapteegis valmistatakse
  • mittesteriilsete ravimite valmistamine,
  • ravimite aseptiline ettevalmistamine (sh ohtlikud ravimid)
 • ravimite valmistamiseks ja aseptiliseks ettevalmistamiseks vajalike tingimuste, töö- ja isikukaitsevahenditega
 • ravimite valmistamisega seotud IT lahendustega
 • substantside ja ravimite kvaliteedikontroll
       
8. Kliiniline farmaatsia  

Tutvumine kliinilise farmaatsiaga

 • haiglaapteegi poolt pakutavad kliinilise farmaatsia teenused
 • meeskonnatöö põhimõtted
 • visiidid osakondadesse
 • raviminfo otsimine ja edastamine
 • raviminfo otsimiseks kasutatavad allikad (andmebaasid, raamatud jne)
 • dokumenteerimine
       
9. Ravimiuuringud  

Tutvumine ravimiuuringutega haiglaapteegis

 • apteekri ja apteegi roll kliinilistes uuringutes,
 • uuringuravimite käitlemine,
 • uuringutega kaasnev dokumentatsioon
       
10. Koolitamine  

Tutvumine koolitussüsteemiga

 • apteegi osa haigla koolitussüsteemis
 • haiglaproviisorite ja -farmatseutide täiendõpe ja koolitusvõimalused
 • Euroopa projektiga Common Training Framework