Ohtlike ravimite käitlemine TÜ Kliinikumis toimub vastavalt Kliinikumi Tsütostaatikumide käitlemise juhendile (JKL-145).

 

Juhtimaks tähelepanu, et tegemist on käitlejale potentsiaalselt ohtlike ravimitega, sildistatakse Kliinikumi Apteegist väljastatavad ohtlike ravimite kategooriasse kuuluvad ravimid vastavate hoiatustega.

1. Hoiatusega „Tähelepanu! Ohtlik ravim Tsütostaatikum" (must tekst kollasel taustal) sildistatakse tsütostaatikume.

2. Hoiatusega  „Tähelepanu! Ohtlik ravim" (kollasel taustal must kiri) sildistatakse teisi potentsiaalselt ohtlike ravimeid.

 

Ohtlike ravimite manustamiseks ettevalmistamine

Käitlejale potentsiaalselt ohtlike ravimite parenteraalseks manustamiseks ettevalmistamine (lahustamine ja/või lahjendamine) tellitakse eelistatult Apteegi lahustamiskeskusest (esitades Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimislehe (VAP-26)). Erandjuhtudel, kui ohtlik ravim tuleb manustamiseks ette valmistada osakonnas, peab seda tegema bioohutuskappi kasutades.

Suukaudsete ravimite manustamisel eemaldatakse ravim pakendist (nt blisterpakend, ravimipurk) vahetult enne patsiendile manustamist. Suukaudseid ohtlikke ravimeid pole lubatud poolitada ega purustada. Kui patsiendile pole võimalik tablette või kapsleid ilma purustamata manustada, siis personali ohutusest lähtuvalt palume võtta ühendust apteegiga.

 

Tsütostaatikumide ja teiste potentsiaalselt ohtlike ravimite jäätmekäitlus
Kõikide eespool kirjeldatud ohtlike ravimite jäätmeid ja ohtlike ravimitega kokku puutunud tarvikuid käideldakse muust prügist eraldi, pakendades need kas SealSafe prügikasti ja seejärel spetsiaalsesse punasesse prügikotti, millel on märgistus „Tsütostaatilised jäätmed!".
Kui ei ole võimalik kasutada SealSafe prügikasti, siis pakendatakse nimetatud jäätmed tekkekohas punasesse prügikotti („Tsütostaatilised jäätmed!") ning transpordiks täiendavalt pappkasti. Pappkast teibitakse hoolikalt kinni ja markeeritakse kui ohtliku ravimi jäägid.
Täpsemalt vt Kliinikumi Jäätmekäitluseeskirjast (PKL-89).

 

Käitlejaile potentsiaalselt ohtlikud ravimid on ravimid, mis võivad olla mutageensed, kartsinogeensed, teratogeensed või reproduktsiooni häireid põhjustavad.

 

Toimeaine

Preparaat TÜK Kliinikumis

asatsitidiin

Vidaza inj susp 100mg

bendamustiin

Bendit inj subst 100mg

bleomütsiin

Bleomycin medac inj subst 15000TÜ

bortesomiib

Velcade inj subst 3,5mg

busulfaan

Busilvex inf conc 6mg/ml 10ml

dakarbasiin

Dacarbazin medac inf subst 1000mg,500mg

daktinomütsiin

Cosmegen Lyovac inj subst 0,5mg

daunorubitsiin

Daunoblastina inj subst 20mg

doksorubitsiin

Adriblastina PFS inj 10mg/5ml, 50mg/25ml

dotsetakseel

Docetaxel Kabi inf conc 160mg/8ml

epirubitsiin

Epirubicin Actavis inj 50mg/25ml, 100mg/50ml, 200mg/100ml

eribuliin

Halaven inj 0,44mg/ml 2ml

erlotiniib

Tarceva tabl 100mg, 150mg

etoposiid

Etoposid inf conc 100mg/5ml

Vepesid caps 100mg

fludarabiin

Fludara Oral 10mg;

Fludarabine Actavis inf subst 25mg/ml 2ml

fluorouratsiil

Fluorouracil Accord inj 5000mg/100ml

gefitiniib

Iressa tabl 250mg

gemtsitabiin

Gemcitabin Ebewe inf conc 2000mg/50ml

Gemcitabin Accord inf conc 2000mg/20ml

Gemsol inf conc 20000mg/50ml

hüdroksükarbamiid 

Hydrea caps 500mg

idarubitsiin

Zavedos inj subst 10mg

ifosfamiid

Holoxan inj subst 1g

irinotekaan

Irinotecan Actavis inf conc 500mg/25ml

kabasitakseel

Jevtana inf conc 60mg/1,5ml

kapetsitabiin

Xeloda tabl 150mg, 500mg

karboplatiin

Carboplatin Accord inf conc 600mg/60ml

karmustiin

Bicnu inf subst 100mg

Carmubris inj subst 100mg

Carustin inj subst 100mg

kloorambutsiil

Leukeran tabl 2mg

l-asparaginaas

Asparaginase medac inj subst 10000TÜ

l-asparaginaas

Erwinase inj subst 10 000TÜ

lomustiin

Cecenu caps 40mg

melfalaan

Alkeran inj subst 50mg

Alkeran tabl 2mg

merkaptopuriin

Puri-nethol tabl 50mg

metotreksaat

Methotrexat inf conc 100mg/ml 50ml, 10mg/ml 50ml

Trexan inj 50mg/2ml

Trexan tbl 2,5mg

mitoksantroon

Oncotrone inj 20mg/10ml

mitomütsiin

Mitomycin-C Kyowa inj subst 2mg, 10mg; 40mg intravesikaalne

oksaliplatiin

Oxaliplatin Teva inf conc 5mg/ml 40ml

paklitakseel

Paclitaxel-Teva inf conc 100mg/16,7ml, 300mg/50ml

pegaspargaas

Oncaspar inj 3750TÜ/5ml

pemetrekseed

Alimta inj subst 100mg,500mg

prokarbasiin

Natulan caps 50mg

sorafeniib

Nexavar tabl 200mg

talidomiid

Myrin tabl 100mg

Talidex tabl 100mg

temsiroliimus

Torisel inf conc 25mg/ml 1,2ml

tioguaniin

Lanvis tabl 40mg

topotekaan

Topotecan Accord inf conc 1mg/ml, 4mg/ml

treosulfaan

Treosulfan inj subst 1g, 5g

tretinoiin

Vesanoid caps 10mg

tsisplatiin

Cisplatin Accord inf conc 100mg/100ml

tsüklofosfamiid

Endoxan dr 50mg

Endoxan inj subst 1g

tsütarabiin

Cytosar inj subst 1000mg,100mg

vinblastiin

Vinblastin-Teva inj 10mg/10ml

vinkristiin

Vincristin-Teva inj 1mg/ml 1ml

vinorelbiin

Vinorelbin inf conc 10mg/ 1ml, 50mg/5ml

   

mükofenoolhape

Cellcept caps 250mg

Cellcept tabl 500mg

Cellcept inj subst 500mg Myfortic tabl 360mg

   

gantsükloviir

Cymevene inf subst 500mg

valgantsükloviir

Valcyte tabl 450mg

zidovudiin

Retrovir sir 10mg/ml 200ml    

foscarnet

Foscavir inf 24mg/ml 250ml

 

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks