Ravimite säilitamine TÜ Kliinikumi osakondades peab toimuma vastavalt Kliinikumi Ravimite säilitamise juhendile (JKL-70).

 

PEA ALATI MEELES:

 • Ravimeid säilitatakse selleks ettenähtud kohas.
 • Säilitamisel jälgitakse tegelike säilitustingimuste vastavust ravimile tootja või müügiloa hoidja poolt ettenähtud tingimustele, ravimi väliseid muutusi ning ravimi ja pakendi seisukorda.
 • Ravimite hoiuruum või –koht peab olema lukustatav ning seda ei jäeta järelvalveta või lahkumisel lukustamata.
 • Ravimid säilitatakse tootja originaalpakendis.
 • Teisese(d) pakendi(d) võib eemaldada vaid sellisel juhul, kui esmasele pakendile on märgitud ravimpreparaadi nimi, annus, kõlblikkusaeg ja seeria nurmber.
 • Blisterpakendite väiksemaks lõikamine ei ole lubatud.
 • Erinevatest pakenditest pärit ravimeid ei tõsteta ühte pakendisse kokku.
 • Mitmeannuseliste pakendite (v.a tableti/kapsli purkide) avamisel kirjutatakse pakendile ravimi avamise kuupäev ja kuupäev, milleni on avatud pakend kõlblik.
 • Mitmeannuseliste pakendite avamisjärgse kasutusaja kohta võib lugeda siit ja lisaks on kasutusajad toodud Kliinikumi teatmestus Ravimite mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg (TKL-156). Info puudumisel küsida Apteegist (731 8303).
 • Ravimite säilitustemperatuurid:
  • Toatemperatuur - 15-25oC.
  • Külm - 2-8oC.
 • Erandkorras võib Kliinikumi haiglaapteegi kodulehel toodud info alusel säilitada ravimeid ja lahuseid tavapärastest säilitustingimustest erinevalt:
  • Temperatuuritundlike ravimite säilitamine toatemperatuuril on toodud SIIN
  • Ravimite ja lahuste kõlblikkusajad toatemperatuurist kõrgemal temperatuuril on toodud SIIN
 • Valgustundlikke ravimeid säilitatakse tihedalt suletud valgust mitteläbilaskvas taaras või kinnises pakendis, suletud kapis või pimedas ruumis. Vajadusel kasutatakse valgust mitteläbilaskvat lisapakendit.
 

kkk

toatemperatuuril

soojakapp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks