Info tooteesitlejatele


Kui soovite tulla TÜK Apteeki informatsiooni jagama, siis palun leppige see eelnevalt kokku!

Kontaktid leiad siit

Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

1. MITMEANNUSELISTE PAKENDITE AVAMISJÄRGNE SÄILITAMINE (vt ka JKL-70)

Mitmeannuseliste pakendite (v.a tableti/kapsli purkide) avamisel kirjutatakse pakendile ravimi avamise kuupäev ja kuupäev, milleni on avatud pakend kõlblik.
Mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg on toodud Kliinikumi teatmestus Ravimite mitmeannuseliste pakendite avamisjärgne kasutusaeg (TKL-156). Info puudumisel küsida Apteegist (731 8303)

 

 

2. SÜSTE JA INFUSIOONRAVIMITE AVAMISJÄRGNE KASUTAMINE (vt ka JKL-140)

 1. ampullide kasutamine

Ampullid on üheannuselised pakendid, mille avamisjärgne säilitamine ei ole lubatud. Avamisjärgselt võetakse ampullist vajaminev ravimi annus ning jääki käideldakse kui kõlbmatut ravimit.

 2. viaalide kasutamine

Viaalid võivad olla nii ühe- kui ka mitmeannuselised pakendid;
Mitut annust sisaldav (mitmeannuseline) viaal märgistatakse kasutusele võtmise kuupäeva ja kellaajaga. Ravimit võib kasutada tootja poolt nimetatud perioodi vältel, kui seda on säilitatud ettenähtud tingimustes ja annused on viaalist võetud:

- eelistatult: pudelinõelaga (nt BBraun Mini-Spike või Fresenius-Kabi Extra-Spike Plus), mis on märgistatud viaalile paigutamise kuupäeva ja kellaajaga;
- süstlanõelaga, mis eemaldatakse pakendist vahetult enne ravimi võtmist ja mida kasutatakse viaali sisenemiseks ja ravimi võtmiseks ühe korra.

Ühte annust sisaldavat (üheannuseline) viaali kasutatakse ainult avamise järgselt ega säilitata. Jäägi säilitamine viaalis (mitte kauem kui 24 tundi) on lubatud vaid juhul, kui see on kooskõlas tootja ja Apteegi antud infoga.

 

Lisainfo:

- Heparine Sodium 5000IU/ml 5ml (Panpharma) süstelahuse säilitamine

- Humulin R 100TÜ/ml 3ml (Lilly) süstelahuse säilitamine

 

 

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)