Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

 

Ravimitega seotud riiklik seadusandlus on leitavad Riigi Teataja portaalis. Õigusaktid koos Ravimiametipoolsete juhenditega on toodud välja ka Ravimiameti kodulehe Õigusaktide rubriigis.

 

Haiglaapteegi tegevusest ja ravimite käitlemisest lähtuvalt olulisimad seadused:

Ravimiseadus

Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus

 

ja määrused:

Sotsiaalminister      19       Ravimite säilitamise ja transportimise tingimused ja kord 
Sotsiaalminister 20   Ravimialase arvestuse eeskirjad tervishoiuteenuse või veterinaarteenuse osutamisel ning hoolekandeasutuses 
Sotsiaalminister 21   Tervisekaitsenõuded apteekidele ja nende struktuuriüksustele
Sotsiaalminister 23   Ravimi kliinilise uuringu teostamise tingimused ja kord
Sotsiaalminister 24   Apteegiteenuse osutamise tingimused ja kord
Sotsiaalminister 30   Ravimite väljakirjutamise ja apteekidest väljastamise tingimused ja kord ning retsepti vorm 
Sotsiaalminister 31   Ravimiameti eriluba nõudva kauba sisse- ja väljaveo ning ravimite isiklikuks tarbimiseks kaasavõtmise või saatmise tingimused ja kord, erilubade vormid ning Ravimiameti eriluba nõudvate kaupade loetelu
Sotsiaalminister 73   Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete meditsiinilisel ja teaduslikul eesmärgil käitlemise ning sellealase arvestuse ja aruandluse tingimused ja kord ning narkootiliste ja psühhotroopsete ainete nimekirjad
Tervise ja tööminister 69   Ravimite apteegis valmistamise, jaendamise ja kontrollimise tingimused ja kord ning apteegis seeriaviisiliselt valmistatavate ravimite loetelu

Tellimine ja info

APTEEGI

TELLIMISSÜSTEEM

Ravimite info ja tellimine

731 8303

Tarvikute info ja tellimine

731 8304

Extempore ravimite info ja tellimine

731 9558

AP-extempore@kliinikum.ee

Ravimite aseptiliste ettevalmistamise info ja tellimine

731 8336

731 9509

apkemoapteek@kliinikum.ee

Kliinilised proviisorid

731 8333

Formulariväliste ravimite tellimine