Info tooteesitlejatele


Kui soovite tulla TÜK Apteeki informatsiooni jagama, siis palun leppige see eelnevalt kokku!

Kontaktid leiad siit

Üldkontakt

 

Apteek töötab: E-R 8-16


SA TÜ Kliinikum APTEEK
L. Puusepa 8,
50406 TARTU

Tel: +372 731 8303
Fax: +372 731 8302

 

töötajate kontaktid

 

Kliiniliste proviisorite tegevused

 

Kliinilise farmaatsia eesmärk on edendada ohutut ja efektiivset ravimite ja meditsiiniseadmete kasutust. Sellega tagatakse patsientidele parim võimalik ravi ja vähendatakse võimalike kõrval- ja koostoimete tekkimist.

 

Küsimuste korral helistada E-R 8-16 telefonil: 731 8333

 

Kliiniliste proviisorite tegevusvaldkonnad:

  • Ravimite alane nõustamine – koostoimete, kõrvaltoimete hindamine
  • Ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs
  • Formulariväliste taotluste menetlemine
  • Haigla formulari koostamises osalemine
  • Ravijuhiste ja haiglas kasutatavate juhendite koostamine
  • Proviisorõppe uurimistööde juhendamine
  • Kliiniliste uuringute läbiviimine
  • Valuravi meeskonna töös osalemine
  • Koolituste läbiviimine
  • Ravimite käitlemise auditeerimine osakondades
juhendid2

RT2

kkk

 

 

 

 

Kliinilised proviisorid

Võta ühendust     

731 8333

Tegevusvaldkonnad:

- nõustamine

- ravimite kasutamise jälgimine ja analüüs

- formulariväliste taotluste menetlemine

- ravimiformulari koostamises osalemine

- ravijuhiste ja juhendite koostamine

- valuravi meeskonna töös osalemine

- ravimite käitlemise auditeerimine

Loe lisaks

Vormid

Erakorraliste formulariväliste ravimite taotlus - DHSis!

Individuaalse suukaudse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-12)

Individuaalse parenteraalse extempore ravimi tellimiseleht (VAP-26)

Lepinguväliste kaupade (nii meditsiiniseadmete kui ravimite) taotlus (VAP-06)

... 

Ravimi lisamiseks ravimiformulari tuleb täita: Tõenduspõhine põhjendus uue ravimi kasutusele võtmiseks (VKL-128)