Kontakt

Mai Kaivo (spetsialist)

Gudrun Veldre (direktor)

Müokardiinfarktiregister

TÜ Kliinikum

L. Puusepa 8

Tartu 51014

7 318 459

53 318 459

emir@infarkt.ee

baas

 

Müokardiinfarktiregister (MIR) on Eesti Vabariigi  "Rahvatervise seaduse" §144 alusel

alates 2012. aastast loodud riiklik andmekogu.

 

Registrit peetakse

  • müokardiinfarkti haigestumuse ja müokardiinfarktihaigete elumuse analüüsimiseks,
  • tervishoiuteenuse korraldamiseks,
  • tervisepoliitika väljatöötamiseks,
  • müokardiinfarkti diagnostika ja ravi käsitluse hindamiseks,
  • statistika ja teadusliku uurimistöö, sealhulgas epidemioloogiliste uuringute tegemiseks.

MIR vastutav töötleja on Sotsiaalministeerium ja volitatud töötleja SA Tartu Ülikooli Kliinikum.
MIR vastutava töötleja nõustamiseks on EV Sotsiaalministri käskkirjaga nr 175 moodustatud

10 liikmeline müokardiinfarktiregistri teadusnõukogu.

 

 

Registri alustamisel reguleeris registri pidamist EV peaministri poolt 15. detsembril 2011 allkirjastatud EV valitsuse

määrus nr 156: „Müokardiinfarktiregistri asutamise ja registri pidamise põhimäärus“.

Momendil reguleerib registri pidamist 06. märtsil 2019 vastu võetud Tervise- ja tööministri määrus nr 18: "Müokardiinfarktiregistri põhimäärus".

 

 

Alates 1. veebruarist 2012 on SA TÜ Kliinikumil teenistus - Müokardiinfarktiregister, kes tegeleb riikliku müokardiinfarktiregistri pidamisega.