Solitaarne sõlm (nn. "ümarvari") kopsus – radioloogiline leid -  tavaline probleem kliinilises praktikas

 

Sageli asümptomaatiline, juhuleid rindkere röntgenogrammil või CT uuringul

 

Alati vaja jõuda diagnoosini!

 

 • 35-40% maliigsed kasvajad - primaarne kopsuvähk või teiste kasvajate metastaasid
 • Maliigsuse tõenäosus <1%, kui patsient on alla 35 a. ja mittesuitsetaja

 

Patsiendi uurimine

 

 • Anamnees, objektiivne staatus

 

 • Röntgenogrammide analüüs:
 • Kui ei ole tehtud, siis vajalik külgröntgenigramm selgitamaks asukohta ja veendumaks, et lesioon asub kopsus
 • Kui perifeerne leid, siis tüüpiliselt:
  • Intrapulmonaalne protsess moodustab kopsu kontuuriga terava nurga
  • Mediastinaalsed ja ekstrapleuraalsed lisamassid aga nüri nurga
  • Suurus, kuju, arv, kaltsifikatsioonid, kavitatsioonid (destruktsioonid):
   • <1cm l="" bim="" dus="" solitaarsed="" varjustused="" ei="" ole="" tavar="" ntgenogrammidel="" teravalt="" n="" htavad="" li="">
   • Tähelepanu muule kaasuvale leiule (pleuraefusioon, kopsu osa kollaps, septaalsed jooned, lümfisõlmede suurenemine jne.)
 • Võrdlus varasemate röntgenogrammidega lisamassi olemasolu, kasvu kiiruse jt. parameetrite osas
  • Mõõtmete kahekordistumiseks kuluva aja määramine

 

Kaviteerunud (destruktsiooniga) varjustused:

 • Perifeersed pahaloomulised kasvajad (eeskätt epidermoidne kartsinoom)
 • Infektsioonid
   • Tuberkuloos
   • Abstsess
   • Mükoosid
 • Paksem sein – kahtlustada maligniteeti!

 

Mitmed ümarvarjud:

 • Metastaasid?
 • Granulomatoosne haigus?
 • Mükoos?

 

Healoomulisuse kasuks räägib:

 • Kaltsifikatsiooni olemasolu (ei välista maligniteeti)
  • Enamikul kasvajatest kaltsifikaate ei esine!
   • Healoomuline – kaltsifikaadid suured, selgepiirilised
   • ("popcorn ball" – popcorni meenutav kaltsifikatsioon è tõenäoliselt hamartoom)
   • Pahaloomuline – kaltsifikaadid väikesed, rohkearvulised, ebakorrapärase kujuga
   • Mõõtmete kahekordistumiseks kuluv aeg >18 kuud
   • Kasvu puudumine 2 aastaga
   • Kontuur selgelt nähtav
   • Ebakorrapärase kuju puhul kontuurid ümarad või sagarjad (ei ole absoluutne)
   • Reumatoidsõlmed (reumatoidartriidi manifestatsioon) on valdavalt subpleuraalselt
   • Arteriovenoossed malformatsioonid – mõnikord näha dilateerunud juurdetoovad arterid ja dreneerivad veenid
   • Bronhogeensed tsüstid enam kopsude alaosades, intrapulmonaalselt

 

Pahaloomulisuse poolt räägib:

 • Patsient >35 aastat vana
 • Suurus >2,5-4 cm
 • Ogaline (spikulaarne) või teravalt ebakorrapärane kontuur
 • Leiu esinemine suitsetajal (>10 pakkaastat)
 • Leid ülasagaras
 • Mõõtmete kahekordistumiseks kuluv aeg 1-6 kuud
 • Väiksem leid või leiu puudumine varasematel röntgenogrammidel
 • Kasvajate metastaasid on tihti erineva suurusega
 • Pahaloomulisuse teisesed tunnused:
  • Pleuraefusioon
  • Keskseinandi laienemine
  • Roide destruktsioon jne.

 

 • Rutiinsed laboratoorsed testid
 • Bronhoskoopia:
  • Lavaaž: tsütoloogia, bakterioloogilised analüüsid, sealh. segamikrofloora, tuberkuloositekitajad
  • Kaugbiopsia – röntgenoskoopilise kontrolli all, kui mass piisavalt suur

 

 • Diagnostika valikmeetod – transtorakaalne peennõelbiopsia röntgenoskoopilise või CT kontrolli all
 • Diagnostiline operatsioon - resektsioon videotorakoskoopial või torakotoomia kaudu

 

Peamised ümarvarju põhjused

 1. Pahaloomulisd kasvajad: perifeerne kopsuvähk (sageli epidermoidne või adenokartsinoom, sealh. bronhioloalveolaarne kartsinoom), lümfoomid; metastaasid
 2. Tuberkuloos (sageli tuberkuloom)
 3. Healoomulised kasvajad (sealh. hamartoom, bronhiaalne kartsinoid), granuloomid, hüdatiidtsüst
 4. Sarkoidoos
 5. Hemosideroos
 6. Kopsuabstsess
 7. Bronhotseele või kopsutsüst
 8. Kopsuinfarkt, rasvemboolia
 9. Kopsu sekvestratsioon
 10. Süsteemsed sidekoehaigused: sagedaim – reumatoidartriit
 11. Vaskuliidid: Wegeneri granulomatoos
 12. Allergilised kopsuhaigused: hüpersensitiivsuspneumoniit, kopsude ravimkahjustused
 13. Alveolaartasandi varjustused: infektsioonid, alveolaarne hemorraagia, kopsuturse, hüaliinmembraanide haigus
 14. Mütsetoom (seenepall)
 15. Kopsu osa ümaratelektaas
 16. Lokaalne fibroos
 17. Pleura kasvajad
 18. Lokaalne pleuraefusioon (sealh. näit. Interloobiumis)
 19. Artefaktid (nahamuutused – neurofibromatoos, mamillid, ehted, riietusesemete osad jne.

 

Vaja teha otsus: resetseerida või jälgida

 

Resektsiooni otsust toetab:

 • suitsetamine
 • vanus >35 a.
 • suhteliselt suur sõlm
 • kaltsifikatsiooni puudumine
 • kaasuv adenopaatia, pneumoniit, atelektaas
 • kasv võrreldes varasema röntgenleiuga

 

Taktika solitaarse sõlme korral:

 

Mittesuitsetajad vanuses <35 a="" :="" span="">

 • Korduvad rönrgenülesvõtted 3 kuu tagant 1 a. vältel, seejärel edasi 1 kord aastas
 • Kui kasvu näha, kohe vajalik histoloogiline diagnoos

 

Patsiendid >35 a. või suitsetajad:

 • Resektsioon (torakotoomia või VATS)
 • Kui risk operatsiooniks - transtorakaalne peennõelbiopsia röntgenoskoopilise, CT või (subpleuraalse lesiooni korral) sonograafilise kontrolli all

 

 • Negatiivse transtorakaalse biopsia vastuse korral – diagnostiline operatsioon koos operatsiooniaegse kiiruuringuga
 • Vastavalt histoloogilisele leiule sobiva radikaalsusega resektsioon

 

Registreerimine

 

tööpäeviti

7.30–18.00

731 9100

või

tööpäeviti
08.00–16.00

731 8911

Kliinikumi üldinfo

   
731 8111
E-P 08.00–19.00