Eesti Punase Risti Seltsi Tartu komitee peakoosolekul 1. märtsil 1922. a. otsustati asutada Tartu Tiisikuse Nõuandla, mille juhatajaks valiti dr. Klaudia Bezhanitskaja. Nõuandla alustas tööd 1. mail 1922. a. Seda päeva võib pidada Tartu Ülikooli Kopsukliiniku asutamispäevaks.

Tartu Tiisikuse Vastu Vôitlemise Selts ostis 7.a prillil 1927. a. dr Aleksander Eisensmidti pärijatelt maja koos 6,77 tiinu suuruse krundiga Riia maantee ääres. Pärast remonti avati 11. märtsil 1928. a. Tartu Tiisikuse Ravila 25 voodiga, mille juurdeehitus valmis 1939. a. 1978. a. veebruaris valmis teine juurdeehitus, mis ehitati vabariigi ülelaekuvate summade arvelt, kompensatsioonina Veski tänaval paikneva ravikorpuse üleandmisel Põllumajandusülikoolile. 1986. aastani kandis haigla Tartu Linna Tuberkuloosidispanseri, seejärel Tartu Kliinilise Pulmonoloogiahaigla nime. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsusega 2. juulist 1992. a. lülitati haigla Tartu Ülikooli Kliinikumi koosseisu.

Praegu kuuluvad kopsukliiniku struktuuri pulmonoloogia keskus (statsionaarne ja ambulatoorne), torakaalkirurgia keskus ja tuberkuloosiosakond.

Registreerimine

 

tööpäeviti

7.30–18.00

731 9100

või

tööpäeviti
08.00–16.00

731 8911

Kliinikumi üldinfo

   
731 8111
E-P 08.00–19.00