asutati 06.11.2000

Selts on asutatud krooniliste kopsuhaigete, eeskätt õhupuuduse all kannatavate haigete huvide esindamiseks ja kaitsmiseks.

Tartu Kopsuhaigete Seltsi loomise idee sai alguse krooniliste kopsuhaigete esimesest tänapäevasest taastusravist Pühajärve puhkekodus oktoobris 2000. Taastusravi toimumine võiks olla plaanipärane ja kättesaadav kõigile kroonilistele kopsuhaigetele. Lisaks on selge, et paljud majanduslikud ja sotsiaalsed probleemid kopsuhaigusest tingitud abivajaduse suhtes on lahendamata.

Senine seltsi tegevus on loonud kontaktid Tartu Puuetega Inimeste Kojaga (märts 2001), olles seeläbi pidevalt kursis uute lahendustega.

Seltsi eesmärgiks on parandada kopsuhaigete elukvaliteeti ja teadvustada probleemi ühiskonnas, tõhustada ennetustööd.

 

 

Seltsi eesmärgid ja ülesanded (lühendatult põhikirjast):

  1. Sotsiaalsete ja teeninduslike küsimuste aktiivne lahendamine, loomaks optimaalseid tingimusi krooniliste kopsuhaigete meditsiiniliseks teenindamiseks, tööks, väljaõppeks, puhkuseks ja aktiivseks osalemiseks ühiskondlikus elus.
  2. Haiguse ennetamine ühiskonnas, seoses sellega koolitustöö teostamine, haiguse olemuse teadvustamine ühiskonnale, informatsiooni andmine meediale.
  3. Krooniliste kopsuhaigete ja nende perekonnaliikmete väljaõpe sotsiaalseks adapteerumiseks.
  4. Krooniliste kopsuhaigete aktiivse puhkuse ja taastusravi organiseerimine: laagrid, sanatoorne taastusravi jne.


Mittetulundusühing Tartu Kopsuhaigete Selts on kantud 10.01.2001 Tartu Maakohtu registriosakonnas mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse

Kontakt:

Juriidiline aadress: Riia 167 Tartu 51014

Postiaadress: Peetri 29a-18 Tartu

Telefon: 5552 2693

Seltsi sisseastumismaks 50.-krooni ja liikmemaks 25.-krooni/aastas.

Registreerimine

 

tööpäeviti

7.30–18.00

731 9100

või

tööpäeviti
08.00–16.00

731 8911

Kliinikumi üldinfo

   
731 8111
E-P 08.00–19.00