Vastuvõtuajad

Kontaktandmed

 

SA TÜK Kopsukliinik
Riia 167/L. Puusepa 8
51014 TARTU

Tel: +37 2731 8903

E-mail: kopsukliinik@kliinikum.ee

 Pulmonoloogia ja torakaalkirurgia loengute plaan 2017/2018 õ.a

Akadeemilise haigusloo koostamise juhend sisehaigustest arstiteaduse 4. kursusele

Kordamisküsimused arstiteaduse 4.-6. kursuse üliõpilastele pulmonoloogia erialal

Kordamisküsimused arstiteaduse 4.-6. kursuse üliõpilastele torakaalkirurgia erialal

Õppematerjal

 


 

Arstiteaduse IV kursuse loengute ja praktikumide teemad õppeainest “Pulmonoloogia ja torakaalkirurgia” (ARKS.01.024) alates 2015/2016. õppeaastast.

Loengud (9 loengut, à 2 akadeemilist tundi, kokku 18 akadeemilist tundi)

 

Loengute teemad:

1.  Bronhiaalastma: haiguse olemus, patogenees, riskitegurid ja epidemioloogia

2.  Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK): epidemioloogia, riskitegurid, haiguse tekkemehhanismid, diagnostika        ja diferentsiaaldiagnoos

3.  Pneumooniad: liigitus, patogenees, diagnoosimine, diferentsiaaldiagnoos, etioloogia ja ravi põhimõtted

4.  Kopsutuberkuloos: epidemioloogia,  tuberkuloosikontrolli meetmed kaasajal

5.   Nakkuse ülekanne tuberkuloosi korral, aktiivne ja latentne tuberkuloos; profülaktiline ravi, tuberkuloosi ravi                   korraldus

6.   Sarkoidoos

7.   Idiopaatilised interstitsiaalsed pneumooniad

8.   Kopsuvähk

9.   Pleura haigused

Praktikumid [13 praktikumi, à 3 akadeemilist tundi + 1 akadeemiline tund (arvestus), kokku 40 akadeemilist tundi]. Kuna praktikumide aeg on piiratud ning üliõpilased tulevad praktikumidesse teoreetilise ettevalmistusega (suurenenud on iseseisva töö osakaal), kuulub otsustav rõhuasetus praktilistele töödele, demonstratsioonidele ja aruteludele sobivate haigusjuhtude ja/või patsientidega, vastavalt viimaste leidumisele. Viimasel pulmonoloogia praktikumil toimub traditsiooniline arvestus.

            Ühel sisehaiguste erialadest tuleb üliõpilasel koostada vastavalt juhendile (http://www.kliinikum.ee/kopsukliinik/attachments/028_haiguslugu_sisehaigustest_2010.pdf) akadeemiline haiguslugu, ilma milleta ei loeta sisehaiguste praktikume tervikuna sooritatuks; haigusloo hinne (vastavalt ülikoolis kehtivale hindamisskaalale) omab alates 2010/2011 õppeaastast kaalu sisehaiguste eksamihinde kujunemisel.

 1. 1.      Pulmonoloogilise haige uurimine: Põhiküsimused anamneesist. Hingamiselundeid haaravate haiguste sümptomid ja tunnused. Köha, rögaeritus, hingeldus, õhupuudus, tsüanoos, vilistav hingamine, veriköha, striidor, norskamine, päevane unisus, rindkerevalu, jne.: variandid, koosesinemine ja interpretatsioon. Veriköha ja kopsuverejooks – ravitaktika. Vaatlus, palpatsioon, auskultatsioon, perkussioon. Leiu võimalikud variandid, tähendus. Esitluseks (näiteks) KOK haige tsüanoos, emfüsemaatiline rindkere, trummipulksõrmed katkendlik kõne jne. või astmaga, kopsuarteri trombembooliaga, pneumooniaga, mõne idiopaatilise interstitsiaalse pneumooniaga jne..

Hingamiselundite haiguste funktsionaalse diagnostika põhimõtted: spirograafia teostus  ja leiu põhivariandid (obstruktsioon, restriktsioon – alternatiivina peatuda vastavate haiguste käsitlemisel), kopsude difusioonivõime määramine provokatsioontestid, koormustestid. Pulssoksümeetria ja veregaaside analüüsid. Kehapletüssmograafia põhimõtted.

Radioloogilise diagnostika põhimõtted pulmonoloogias (rindkere röntgenogrammide ja CT-uuringu tulemuste analüüsimise põhinõuded ja põhimõtted).

Esitluseks röntgenogrammid erinevat laadi kopsupatoloogiate radioloogilise leiuga.

 1. 2.      Bronhiaalastma. Esialgseks diagnoosiks vajalik teave anamneesist, patsiendi tüüpilised vaevused ja haigustunnused. Astma diagnostika, diagnoosi kriteeriumid. Esitluseks astmapatsiendid, spirogrammid.

Bronhiaalastma ravi: ravimid: raviainete rühmad, toimemehhanismid, seos astma patogeneesiga. Astmeline raviplaan, selle rakendamise põhimõtted. Individuaalne raviplaan ja patsiendikoolituse osa. Inhalatsioonitehnika koolituskabinetis või näidisravimitega. Patsiendikoolituse aspektid.

Astma ägenemine ja astmahoog: raskuse hindamine, diagnostika, esmaabi ja ravitaktika sõltuvalt hoo raskusest. Järelkontroll. Astmahoo tekkepõhjused, vältimise teed. Esitluseks astma (või puudumisel KOK patsient),

 1. 3.      Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus (KOK). KOK jaotus taustahaiguse järgi, kopsuemfüseem ja väikeste hingamisteede haigus. Ekspositsioon KOK riskifaktoritele, esialgseks diagnoosiks vajalik teave anamneesist, patsiendi iseloomulikud vaevused, kliiniline haiguspilt ja haiguskulg. Haiguse avastamine ja diagnostika, vajalikud testid ja uuringud; haiguse raskusastma hindamine. Astma ja KOK võrdlus, Astma ja KOK koosesinemine (ACOS)..

KOK tüsistused (KOK-tekkene pulmonaalhüpertensioon: Cor pulmonale jne.). Esitluseks KOK patsient (spirogramm, kopsude difusioonivõime määramine, EKG, veregaaside analüüsid, koormustaluvuse määramine).

KOK ravi kompleksne käsitlus, rehabilitatsiooni põhimõtted, suitsetamisest loobumine, kodune O2 ravi (põhimõtted, näidustused, vastunäidustused).

Nõustamine suitsetamisest loobumisel.

KOK ägenemine: kliinilised tunnused, ägenemise raskuse hindamine. hospitaliseerimise vajadus, ravitaktika, ägenemise põhjuste selgitamine, ägenemiste ennetamine.

 1. 4.      Pleura haigused. Vedeliku kogunemise põhjused ja mehhanismid. Transudatsioon ja eksudatsioon. Vedelik pleuraõõnes: kliinilised tunnused, haiguspilt, diferentsiaaldiagnoos, interpretatsioon. Diagnostika käik pleuraefusioonide korral. Pleuraefusiooni iseloomulikud iseärasused erinevate põhjuseks olevate haigusrühmade ja -seisundite korral. Diagnostika ja ravitaktika pleuraefusiooni korral. Pleuraefusiooni korduvus.

Pleuraempüeemi ja püopneumotooraksi tekkepõhjused, diagnoosimine ja konservatiivse ravi taktika.

Õhkrind: tekkepõhjused (spontaanne, traumaatiline), ulatus ja pingelisus, selle hindamine. Haigustunnused, diagnoos, diferentsiaaldiagnoos, esmaabi ja konservatiivne ravi. Patsientide demonstratsioon ja/või haigusjuhtude arutelu.

 

 1. 5.      Alumiste hingamisteede infektsioonid. Pneumooniad: haiguspilt ja -kulg, esialgne diagnoos, diagnoosi kinnitamine, diagnostika juurde kuuluvad abimeetodid (mikrobioloogiline diagnoos jne.), raskuse ja hospitaliseerimisvajaduse hindamine pneumooniaga patsiendil. Pneumoonia diferentsiaaldiagnoos. Atüüpiliste pneumooniate ja nosokomiaalpneumooniate iseärasused. Pneumooniate ravi põhimõtted erinevates kliinilistes situatsioonides. Pneumoonia ravi juhtimise põhimõtted. Ravile mittereageerimise põhjused, diagnostika- ja ravitaktika niisugustel juhtudel; erinevate diferentsiaaldiagnoosina arvessetulevate seisundite diagnostika ja ravitaktika.

Pneumoonia enamlevinud tüsistused: tekkepõhjused, diagnostika ja konservatiivse käsitluse/ravi taktika. Esitluseks sobivad tüsistumata või tüsistunud pneumooniaga ja/või kroonilise bronhiidi ägenemise tunnustega (KOK)-haiged, nende röntgenuuringute ja ravi arutelu.

Teised alumiste hingamisteede infektsioonid: äge trahheiit, äge bronhiit, krooniline bronhiit (haiguspilt, kliinilised kriteeriumid diagnoosimiseks).

Kroonilise bronhiidi ägenemine (põhjused, tunnused, klassifikatsioon, ravitaktika, antibakteriaalse ravi kriteeriumid).

Bronhiektaasiatõbi: Olemus, liigitus. Iseloomulik teave anamneesist, kliinilised haigustunnused, diagnoosi kinnitamine. Ravi põhimõtted ja võimalused.

Esitluseks näit. pneumoonia ja/või kroonilise bronhiidi ägenemise tunnustega (KOK)-haiged; võimalusel ka bronhiektaasiatõvega patsiendid, nende röntgenuuringute ja ravi arutelu.

 1. 6.      Kopsude vaskulaarsed haigused. Kopsuembooliad: liigitus. Kopsuarteri trombemboolia (KATE): riskifaktorid, patogenees, kliinilised haigustunnused, nende tähendus, KATE kliinilise tõenäosuse hindamine. Diagnoosimise käik, eriuuringud, diagnoosi kinnitamine. Ravivõimalused (ravi viisid), nende praktiline rakendamine. Kopsuembooliate ennetamine.

Pulmonaalhüpertensioon: olemus, jaotus, tekkepõhjused ja –mehhanismid. Kliiniline haiguspilt. Pulmonaarse arteriaalse hüpertensiooni (PAH) diagnoosimise käik, diagnostilised eriuuringud, raviperspektiivid, prognoos. Patsientide demonstratsioon ja/või haigusjuhtude arutelu.

 1. 7.      Kopsu kasvajad. Kopsuvähk: Kliinilis-patoloogilised vormid. Riskifaktorid. Iseloomulik teave anamneesist. Haigustunnused sõltuvalt kasvaja lokalisatsioonist ja levikust. Kliiniline ja morfoloogiline diagnostika, kopsuvähi staadiumid. Patsientide demonstratsioon ja/või haigusjuhtude arutelu.

Bronhoskoopia: jaotus ja näidustused: diagnostilised, raviotstarbelised. Patsiendi ettevalmistus fiiberoptiliseks bronhoskoopiaks. Visuaalne leid, kasutatavad abiuuringud, –meetodid ja rakendused. Ravibronhoskoopia meetodid, hingamisteede läbitavuse taastamine (stentimine jt. meetodid). Bronhoskoopia tüsistused, vastunäidustused. Osalemine bronhoskoopia ettevalmistusel ja protseduuril.

 1. 8.      1) sarkoidoos, 2) teised i kopsuhaigused (idiopaatilised interstitsiaalsed pneumooniad, hüpersensitiivsuspneumoniit (e. eksogeen-allergiline alveoliit), kopsu eosinofiiliad, kopse haaravad vaskuliidid, kopsumuutused tähtsamate süsteemsete sidekoehaiguste korral), 3) uneaegsed hingamishäired (obstruktiivse uniapnoe-hüpopnoe sündroom: klassifikatsioon, patsientide avastamine, haiguse iseloomulikud vaevused ja anamnees, diagnoosimiseks vajalikud uurimismeetodid, tulemuste interpreteerimine, diagnoosi kinnitamine ja ravi). Sobivate patsientide demonstratsioon või haigusjuhu arutelu (k.a. radioloogilise leiu, funktsionaal-diagnostilise uuringu, uneuuringu, bronhoskoopilise uuringu ja/või patomorfoloogilise uuringu vaatlus või uuringutulemuste analüüs). Alternatiiv: käsitleda (haigusrühmi 1, 2 või 3) muude praktikumide käigus, vastavalt patsientide profiilile osakonnas või ajaressursile.
 1. 9.      Tuberkuloosi avastamine, diagnostika, diagnoosi kinnitamine, tuberkuliin- jt. kaasaegse kliinilis-laboratoorse diagnostika võimalused.Kliinilise tuberkuloosi jaotus kopsu- ja kopsuväliseks tuberkuloosiks. Kopsutuberkuloosi kliinilised vormid. kliiniline pilt, diagnoosimine. Haigusjuhtude arutelu.

 

 1. 10.  Kopsuväline tuberkuloos: jaotus, enamlevinud paikmetega kopsuvälise tuberkuloosi vormide avastamine, haiguspilt, diagnoosimine ja ravi. Tuberkuloosi raviskeemid. Tuberkuloosi ravimresistentsed vormid, nende liigitus (sealh. multiresistentne ja eriti resistentne tuberkuloos), praktiline ravi läbiviimine nendel juhtudel, ravimresistentsuse teke ja selle vältimine. Haigusjuhtude arutelu.
 2. 11. Torakaalkirurgia 1.

  Praktikumiks ettevalmistav kirjandus:

  Laisaar T. Kas pleuradrenaažis on midagi olulist muutumas? Eesti Arst 2013; 92: 180-181

  Laws D et al. BTS guidelines for the insertion of a chest drain. Thorax 2003; 58 Suppl II: ii53-ii59 (http://thorax.bmj.com/content/58/suppl_2/ii53.long)

  deLeyn P, Lerut T. Conventional mediastinoscopy (http://mmcts.oxfordjournals.org/content/2005/0324/mmcts.2004.000158.full.pdf+html)

  deLeyn P, Lerut T. Videomediastinoscopy (http://mmcts.oxfordjournals.org/content/2005/0324/mmcts.2004.000158.full.pdf+html)

   

  Rindkere kirurgiline anatoomia. Skelett, lihased, kopsu anatoomia, mediastiinumi organid. Torakaalkirurgilise haige uurimine. Haiguste riskitegurid, sümptomatoloogia, objektiivne uurimine, radioloogilised uurimismeetodid torakaalkirurgias (kompuutertomograafia, magnetresonantstomograafia, positronemissiontomograafia ja stsintigraafia).

  Invasiivsed diagnostikameetodid torakaalkirurgias (transtorakaalne biopsia, kirurgiline diagnostika). Bronhoskoopia roll kopsu kirurgiliste haiguste diagnostikas, operatsioonijärgses perioodis ja ravitulemuste hindamisel.

  Juurdepääsuteed ja operatsioonimeetodid torakaalkirurgias. Torakoskoopia, mediastinoskoopia, mediastinotoomia, torakotoomia, sternotoomia. Juurdepääsutee valik erakorralises ja plaanilises kirurgias. Minimaalinvasiivse kirurgia kasutusalad ja eelised torakaalkirurgia erialal. Diagnostilised ja raviotstarbelised operatsioonid kopsu, pleuraõõne ja mediastiinumi haiguste korral. Kopsuresektsioonid (atüüpiline resektsioon, segmentektoomia, (bi)lobektoomia, pulmonektoomia, laiendatud resektsioonid kasvajate korral). Anesteesia iseärasused torakaalkirurgias. Valutustamine – interkostaalnärvide blokaad, epiduraalanesteesia. Torakaalsümpatektoomia.

  Pleuraõõne punktsioon ja pleuradrenaaž. Näidustused, vastunäidustused, metoodika ja komplikatsioonid. Pleuradrenaaži “ühe-, kahe- ja kolme pudeli süsteem”, aktiivne aspiratsioon versus passivne pleuradrenaaž. Digitaalne pleuradrenaaž.

  Trahheobronhiaalpuu kirurgilised haigused – etioloogia, sümptomatoloogia, diagnostika ja ravitaktika. Võõrkehad hingamisteedes. Trahheostoomia.

 1. 12.  Torakaalkirurgia 2.

  Praktikumiks ettevalmistav kirjandus:

  Loengukonspekt

  Õppematerjalid Kopsukliiniku kodulehel (http://www.kliinikum.ee/kopsukliinik/oppematerjal)

  Eesti Arsti erinumber „Kopsuvähk“ Eesti Arst 2010; 89 (Lisa 2)

  Laisaar T. Ümarvari kopsus. Ülevaade. Eesti Arst 2008; 87: 260-268

   

  Kopsuvähi kirurgilise ravi näidustused ja võimalused. Kopsuvähi sümptomatoloogia. Patsientide preoperatiivne uurimine, operaabelsuse hindamine (kasvaja leviku hindamine, funktsionaalne diagnostika jne.). TNM klassifikatsiooni tähendus. Haigete elulemus tulenevalt kasvaja staadiumist. Kirurgilise ravi meetodid. Haigete postoperatiivne jälgimine, retsidiivide diagnostika. Kopsuvähi kombineeritud ravi alused. Haigusjuhtude arutelu.

  “Ümarvari” kopsus – mõiste, võimalik etioloogia, diferentsiaaldiagnostika võimalused, patsiendi jälgimise kriteeriumid. Haigusjuhtude arutelu.

  Kopsumetastaaside kirurgilise ravi näidustused ja võimalused.

13. Torakaalkirurgia 3.

Praktikumiks ettevalmistav kirjandus:

Loengukonspekt

Õppematerjalid Kopsukliiniku kodulehel (http://www.kliinikum.ee/kopsukliinik/oppematerjal)

Laisaar T. Spontaanne pneumotooraks: tekkepõhjused ja diagnostika. Eesti Arst 2005; 84: 542-548

Laisaar T. Spontaanne pneumotooraks: ravi. Eesti Arst 2005; 84: 549-557

Ahmed AEH, Yacoub TE. Empyema thoracis. Review. Circulatory, Respiratory and Pulmonary Medicine 2010:4 1–8 (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2998927/pdf/ccrpm-2010-001.pdf)

Davies HE et al. Management of pleural infection in adults: British Thoracic Society pleural disease guideline 2010. Thorax 2010; 65: ii41-ii53 (http://thorax.bmj.com/content/65/Suppl_2/ii41.full.pdf+html)

Weaver E et al. Descending necrotising mediastinitis: two case reports and review of the literatuure. Eur Resp Rev 2010; 19: 116,141-149 (http://err.ersjournals.com/content/19/116/141.full.pdf+html)

 

Pleura haiguste invasiivne diagnostika (pleuraõõne punktsioon, pleura pimebiopsia, diagnostiline torakoskoopia). Pleurodees – näidustused, metoodika, tulemused.

Pneumotooraks – etioloogia, sümptomatoloogia, diagnostikameetodite valik, ravipõhimõtted. Haigusjuhtude arutelu.

Pleuraempüeem – erinevad tekkepõhjused, sümptomatoloogia, diagnostika ja ravitaktika valik (pleuradrenaaž, intrapleuraalne fibrinolüütiline ravi, torakoskoopia ja torakotoomia näidustused, dekortikatsioon, torakoplastika, lihasplastika ja omentoplastika). Postoperatiivne empüeem. Haigusjuhtude arutelu.

Söögitoru kirurgilised haigused. Beniigsete söögitoruhaiguste sümptomatoloogia ja diagnostika – ösofagoskoopia, ösofagograafia. Söögitoru divertiklite kirurgilise ravi näidustused ja võimalused. Söögitoru perforatsioon. Esimesed sümptomid, haiguse kulg, diagnostika ja ravitaktika. Haigusjuhtude arutelu.

Mediastiniit - tekkepõhjused, sümptomid, diagnostika ja ravitaktika valik.

Mediastiinumi tuumorid. Etioloogia tulenevalt tuumori lokalisatsioonist. Sümptomatoloogia. Diagnostika võimalused. Operatiivse ravi põhiprintsiibid.

 

 haiguslugu_sisehaigustest_2010.pdf 

Registreerimine

 

tööpäeviti

7.30–18.00

731 9100

või

tööpäeviti
08.00–16.00

731 8911

Kliinikumi üldinfo

   
731 8111
E-P 08.00–19.00