Lähtuvalt kuulmiskahjustusest tingitud vajadustest ning patsiendi soovidest saab kuulmise ja kõnestamise osakonnast osta (sh riigipoolse soodustusega) ja seadistada:

 • erinevaid kuuldeaparaate
 • raadioülekande süsteeme (FM-süsteemid)
 • sisekõrvaimplantaadi kõneprotsessoreid, nende tagavaraosasid ja lisatarvikuid

 

Tehnilise abivahendi taotlemine alates 01.01.2016
Isikliku abivahendi kaart (edaspidi IAK)

Alates 1. jaanuarist 2016 võtab esmakordse isikliku abivahendi kaardi taotlusi vastu Sotsiaalkindlustusamet (edaspidi SKA). Samuti väljastab Sotsiaalkindlustusamet vajadusel kaardi duplikaate.
Kaardi või duplikaadi taotlemiseks esitage Sotsiaalkindlustusametile vastav taotlus e-posti või posti teel või pöörduge SKA klienditeenindusse.
Taotluse vormi leiate SKA kodulehelt (rubriik: Muud blanketid).
Klienditeeninduste asukohad ning lahtiolekuajad leiate SKA kodulehelt www.sotsiaalkindlustusamet.ee.
Abivahendi saamiseks, mis ei ole otseselt seotud inimese töötamisega töökohal, peab Teil olema õigustatus, arstitõend või rehabilitatsiooniplaan ning kehtiv isikliku abivahendi kaart.

 

Uue IAK saamiseks peab kaardi taotlejal olema

 • kehtiv arstitõend või rehabilitatsiooniplaan, kus on märgitud abivahendi vajadus ISO-koodi täpsusega (enne 01.01.2016 väljastatud tõendil või rehabilitatsiooniplaanil peab olema abivahendi nimetus või kirjeldus);
 • välismaal õppiva 18-26-a isiku puhul ka koolitõend;
 • klienditeeninduses kaardi taotlemisel isikut tõendav dokument.

Kehtiva IAK omanik võib pöörduda abivahendi saamiseks otse abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte poole.
Alates 2016. aastast ei ole maakondlikke piiranguid abivahendeid müüva või üüriva ettevõtte valimisel. Abivahendi saamiseks on inimesel õigus pöörduda enda poolt valitud abivahendeid pakkuva ettevõtte poole, kellega SKA on sõlminud lepingu (sh SA TÜK Kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakond).

Riigipoolse soodustusega kuulmisabivahendite ja heliülekande süsteemide ostmiseks on õigustatud isik, kellel on tuvastatud kuulmislangus alates 30 detsibellist.

 

Järjekord kuulmisabivahendite saamisel

Kui konkreetse abivahendi eelarve on lõppenud, on Teil võimalik ennast ettevõttes suulise sooviavalduse alusel järjekorda lisada. Järjekorra saabumisel saadab SKA Teile posti teel järjekorra saabumise teate. Peate järjekorra teate saamisel 60 päeva jooksul pöörduma endale sobiva abivahendit pakkuva ettevõtte poole ning võtma kaasa:

 • saadud järjekorra teate
 • isikut tõendava dokumendi
 • isikliku abivahendi kaardi
 • arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani

Väljastame abivahendi ainult järjekorra teate esitamisel.

Erandkorras abivahendi ostmisel või üürimisel tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmise taotlemine (edaspidi erimenetlus).
Erimenetluse juhud, kui Te taotlete:

 • omaosaluse vähendamist, kui Teil on tulenevalt majanduslikust olukorrast raske omaosalust tasuda (vajalik isiku selgitus);
 • uut abivahendit enne Teile hüvitatud sama ISO-koodiga abivahendi kasutusaja lõppu (abivahend on sobimatu tervislikel või temast mitteolenevatel põhjustel) – vajalikud isikupoolsed selgitused/põhjendused;
 • abivahendit, mis puudub riigi poolt osaliselt hüvitatavate abivahendite loetelus (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • abivahendit, mille puhul on abivahendite loetelus piirhinna kohta märgitud „eritaotlus“ (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • kasutusaja piirlimiidi suurendamist (põhjendatud vajadus diagnoosist või funktsioonihäirest tulenevalt);
 • abivahendi piirhinna ühekordset suurendamist (lisada kaks võrdsetel alustel hinnapakkumist);
 • erimenetlust mõnel muul juhul.

Erimenetlust taotledes on vajalik esitada arstitõend või rehabilitatsiooniplaan. Erimenetluse taotlus on kättesaadav SKA kodulehel (rubriik: Muud blanketid) ning klienditeeninduses. Taotlust saab esitada posti, e-posti teel või klienditeeninduses. Juhul, kui Te vajate abi abivahendi väljavalimisel, hinnapakkumiste küsimisel, erimenetluse vajaduse täpsustamisel, on Teil õigus pöörduda Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse poole üldnumbril 687 7231 või kirjutada aadressil See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

SKA teeb erimenetluse taotluse osas kas rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse 30 kalendripäeva jooksul. Vajadusel kaasab SKA erimenetluste käigus eksperte (nt Astangu Keskkonnakohanduste ja Abivahendite Teabekeskuse), kes aitab ja nõustab abivahendite vajaduse tuvastamisel ja vajaduse hindamisel.

Erimenetluse otsus saadetakse taotlejale posti teel, mis tuleb ettevõttesse pöördumisel kaasa võtta.

Ilma erimenetluse otsuseta ei saa ettevõte määruse tingimustega mitte kooskõlas olevat abivahendit väljastada. Samuti peab kaasa võtma arstitõendi või rehabilitatsiooniplaani ning isikut tõendava dokumendi.

Infot abivahendite süsteemi kohta, isikliku abivahendi kaardi ja erimenetluste kohta ning sotsiaalministri poolt allkirjastatud määruse riigi poolt hüvitatavate abivahendite ja piirhindade kohta saab:
E-post: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.
Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt: www.sotsiaalkindlustusamet.ee
Sotsiaalkindlustusameti infotelefonilt: 16106

Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik
J. Kuperjanovi 1,
51003 TARTU

 

Sekretär
Tel: +372 731 9772
Fax: +372 731 9774

 

Kõrvakliiniku juurde saab sõita bussidega
kesklinnast nr. 20 ja nr. 7
kesklinna tagasi 20

Asukoht kaardil

Info

Tel: 731 8118
E-R 07:00-19:00

Operatsioonile

Operatsioonile registreerimine ja loobumine
Tel: 731 9790
E-R 08:00-16:00

Unekeskus

Tel: 731 9793
E-R 08:00-16:00
korvakliinik.unekeskus@kliinikum.ee

Kuulmiskeskus

Tasakaalu-uuringud
Tel: 731 9470
Tel: 731 9795

 

Kuulmisabivahendid ning nendega seotud teenused
Tel: 731 9478
E-R 8:00-16:00
katrin.korbun@kliinikum.ee

Rehabilitatsiooniteenus
Tel: 731 9479
mari.reilson@kliinikum.ee

 

Kuuldeaparaatide remont
Tel: 731 9473
E-R 9:00-16:00