SA Tartu Ülikooli Kliinikumi kõrvakliiniku rehabilitatsioonimeeskond

 • koostab isiklikke rehabilitatsiooniplaane
 • osutab rehabilitatsiooniteenuseid

kõigile kuulmis- ja/või kõnehäirega puuet taotlevatele või puuet omavatele lastele.

 

Rehabilitatsioonimeeskonda kuuluvad:

Arstid - Katrin Kruustük, Reet Tikk, Ljudmila Fjodorova
Logopeedid - Anneli Ojaste, Reet Veenpere, Ege Sprenk
Sotsiaaltöötaja - Mari Reilson
Psühholoog - Külli Muug
Õde - Tiia Johannes

Rehabilitatsioonteenusele registreerimine toimub telefoni või emaili teel, mille käigus rahaliste vahendite olemasolul lepitakse kliendiga teenusele tulekuks kokku kindel aeg ning rahaliste vahendite puudumisel pannakse klient ootejärjekorda.

Teenusele registreerumiseks peab olema väljastatud suunamiskiri Sotsiaalkindlustusametilt.

Teenusele saab registreeruda:

telefonil 7319 479

või e-maili aadressidel:

Mari Reilson (See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud.)

 

Juhul, kui sõidate rehabilitatsiooniteenusele väljapoole elukohajärgset kohalikku omavalitsust kompenseeritakse sõidukulud (nii puudega inimesele kui vajadusel tema saatjale) Sotsiaalkindlustusameti poolt.

Rehabilitatsiooniteenus toimub koos kliendi ja/või tema seadusliku esindajaga. Teenus on suunatud kuulmis- ja/või kõnehäirega isikule eesmärgiga parandada isiku igapäevaeluga toimetulekut.

SA TÜK kõrvakliiniku kuulmise ja kõnestamise osakonnas toimub ainsana Eestis sisekõrvaimplantaati vajavate inimeste (re)habilitatsioon.

 

Asukoht

Vastavalt teenusele ja kliendi vajadustele toimub kliendi hindamine või teenuse osutamine spetsialisti(de) poolt Kuperjanovi 1, kuulmiskeskuses (Kõrvakliiniku juurde saab sõita kesklinnast bussidega nr. 20 ja 7; tagasi kesklinna bussiga nr 20).
Kuperjanovi 1 juures parkimine 90 minutit tasuta.

 

Kõrvakliiniku poolt osutatavad rehabilitatsiooniteenused:

 • Rehabilitatsioonivajaduse hindamine ja rehabilitatsiooni planeerimine – tegevusvõime, osalusvõime, kõrvalabi ja abivahendite vajaduse ning sotsiaalse ja füüsilise keskkonna ressursside hindamine, hinnangu koostamine koostöös isiku või isiku esindajaga, vajaduse korral motiveerimine rehabilitatsiooniprotsessis osalemiseks.
  Vajaduse korral hindamine isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, vaba aeg, avalik ruum).
  Hindamise ja hindamistulemuste ja/või planeeritavate tegevuste fikseerimine rehabilitatsiooniplaani või -programmi tegevuskavas.
 • Ööpäevaringne majutamine - majutus toimub Kuperjanovi 1 asuvas kuulmiskeskuses, kus on olemas 2 kööginurga ja tualet/duššiga varustatud perepalatit. Majutusteenusel olevate puudega laste järelevalve ja hoolduse rehabilitatsiooniteenuse ajal tagavad vanemad.
 • Sotsiaaltöötaja teenus (individuaalne-, pere- ja grupinõustamine) - nõustamine (informeerimine, juhendamine, jõustamine, motiveerimine) ja teenuste koordineerimine sotsiaalsete probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks, et toetada/soodustada isiku edaspidist funktsioneerimist, tegevus- ja osalusvõimet. Isiku lähivõrgustiku aktiveerimine, kogukonna ressursside vahendamine, avalike teenuste osutajate ja teiste formaalse võrgustiku liikmete (tööandjad, haridustöötajad, Töötukassa juhtumikorraldajad) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Psühholoogi teenus (individuaalne-ja grupinõustamine) - Isiku nõustamine terviseolukorrast, isiksusest ja suhetest tingitud probleemide ennetamiseks ja lahendamiseks. Isiku psühholoogiliste probleemide, seisundi ja tegevusvõime hindamine. Isiku potentsiaali ja valmisoleku arendamine eakohasteks tegevusteks, töötamiseks, õppimiseks ja iseseisvaks elamiseks. Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
 • Eripedagoogi teenus (individuaalne- ja grupinõustamine) - kognitiivsete, kommunikatsiooni-, sotsiaalsete, õpi- ja muude oskuste arendamine eripedagoogiliste võtetega. Võrgustikuliikmete eripedagoogiline nõustamine, sealhulgas isiku tegevuskeskkonnas (lasteaed, kool, kodu, töö, avalik ruum). Orienteerumis- ja liikumisõpetus (sh valge kepi kasutamine, marsruutide õpetamine jm), punktkirja õpetamine, meelepuudega isikutele igapäevatoimingute õpetamine, kommunikatsioonioskuste õpetamine ja arendamine ning abivahendite vajaduse hindamine ja kasutamise õpetamine, vajaduse korral võrgustikuliikmete osavõtul. Abivahendite vajaduse tuvastamisel, kui puudub õigus abivahendit määrata, vajaliku spetsialisti soovitamine.
 • Logopeedi teenus (individuaalne- ja grupinõustamine) - kõne-eelse kommunikatsiooni arendamine. Verbaalse (suulise, kirjaliku) ja/või alternatiivsekommunikatsiooni arendamine või taastamine. Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Isiku ja/või tema võrgustikuliikmete nõustamine kommunikatsioonioskuste arengut või taastamist toetava keskkonna kujundamisel.

 • Õe teenus - tervise ja enese eest hoolitsemisest teavitamine, nõustamine, haigusteadlikkuse hindamine, haiguse ja sümptomitega toimetuleku õpetamine, riskikäitumise juhtimine, isiku lähivõrgustiku nõustamine isiku või tema esindaja juuresolekul/loal terviseprobleemidega toimetulekuks ja toetamiseks. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete nõustamine ja motiveerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel.
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine.
  Teenus ei sisalda täiendavatele uuringutele saatmist, raviprotseduuride tegemist ega retsepti väljastamist.
 • Arsti teenus - isiku terviseolukorra hindamine ja terviseolukorrast lähtuv nõustamine rehabilitatsiooniprotsessi vältel. Rehabilitatsioonispetsialistide nõustamine valitud meetmete ja sekkumiste rakendamisel (sobivate ja mittesobivate kindlakstegemine, lähtudes terviseolukorrast).
  Võrgustikuliikmete (sh pere) konsulteerimine, et toetada isikut rehabilitatsiooni eesmärkide saavutamisel (arst konsulteerib isikut ja tema võrgustikuliikmeid isiku terviseolukorrast rehabilitatsiooniprotsessi vältel, sh tulenevalt rehabilitatsiooni tulemustest ja mõjust terviseolukorrale).
  Abivahendite vajaduse hindamine, sobiva abivahendi soovitamine ja kasutama õpetamine. Teenus ei sisalda arstliku raviplaani koostamist, diagnoosi määramist, raviprotseduuride tegemist, retsepti väljastamist, eriarsti vastuvõtule ega täiendavatele uuringutele suunamist.

 

Kontaktandmed

SA TÜ Kliinikumi Kõrvakliinik
J. Kuperjanovi 1,
51003 TARTU

 

Sekretär
Tel: +372 731 9772
Fax: +372 731 9774

 

Kõrvakliiniku juurde saab sõita bussidega
Kesklinnast nr. 3 ja nr. 25
Kesklinna tagasi nr. 3 ja
nr. 25

Asukoht kaardil

Info

Tel: 731 8118
E-R 07:00-16:00

Õe iseseisev vastuvõtt

Registreerimine telefonidel

731 8591
731 9100
731 9785
731 9796

Operatsioonile

Operatsioonile registreerimine ja loobumine
Tel: 731 9790
E-R 08:00-16:00

Unekeskus

Tel: 731 9793
E-R 08:00-16:00
korvakliinik.unekeskus@kliinikum.ee

Kuulmiskeskus

Tasakaalu-uuringud
Tel: 731 9478
Tel: 731 9795

 

Kuulmisabivahendid ning nendega seotud teenused
Tel: 731 9478
E-R 8:00-16:00
katrin.korbun@kliinikum.ee

 

SI Implantatsioon
Tel: 731 9474
Elisabet Rivis (programmeerija)
elisabet.rivis@kliinikum.ee

 

Rehabilitatsiooniteenus
Tel: 731 9479
mari.reilson@kliinikum.ee