Füsioteraapia teenuse raames tegeleb füsioterapeut patsiendiga individuaalselt. Teenus sisaldab lapse seisundi hindamist, lapsevanema  nõustamist, vajadusel individuaalse harjutusprogrammi koostamist, selle selgeks õpetamist ja muude füsioteraapiameetodite rakendamist. Füsioteraapia teenusele suunab patsiendi eriarst (lasteneuroloog, lastearst, taastusarst).

fysioterapeudid

 

Füsioterapeudid:

Tagumises reas vasakult: Ingrid Alumaa, Aimi Reimann, Irene Kalju, Külliki Värä, Karin Kangur

Keskmises reas vasakult: Karin Jesse, Ülle Utsal (vastutav füsioterapeut), Reeli Rutens, Piret Suur, Merlin Burov

Ees reas: Eva Rüütel

Pildilt puuduvad: Natalia Garmaš, Karin Tammik, Rutt Hanni

 

 

 

Füsioterapeudi tegevusvaldkonnad Tartu lastekliinikus:

 

Riskivastsündinu sensomotoorse sooritusvõime hindamine:

Eesmärgiks on puude võimalik ennetamine või selle vähendamine.

Teostatavad tegevused:

 • perega õigeaegse kontakti loomine. Füsioterapeut loob kontakti lapsevanemate/hooldajatega juba esmase haiglaravi jooksul, õpetades neile lapse funktsionaalsust parandavat käsitlust (kandmis-, toitmis- ja puhkeasendid ning aktiivtegevused)
 • riskivastsündinu sensomotoorse sooritusvõime hindamine ja tulemuste dokumenteerimine. Füsioterapeut jälgib last paralleelselt lastearstiga, hinnates lapse motoorset sooritusvõimet 40. GNil ja  lapse 2,4 6 9 ja 12 elukuul(vajadusel ka kauem). Esimesel ja teisel eluaastal hinnatakse motoorset sooritusvõimet lapse korrigeeritud vanusest lähtudes erinevate testide alusel
 • tegevuse planeerimine. Sensomotoorse soorituse kõrvalekallete hulga alusel planeeritakse füsioterapeutilise sekkumise vajadus, koostatakse koostöös pereliikmetega asendravi ja abivahendite alal koduprogramm. Füsioterapeutilist ravi võib võimaluse korral teostada elukohajärgses tervisekeskuses.

 

Füsioteraapia neuroloogiliste probleemidega lastele:

 • füsioterapeut hindab motoorset sooritusvõimet ja kõrvalekaldeid erinevates vanuses lastel normsoorituse komponentidest.

Teostatavad tegevused kõrvalekallete korral:

 • lihastoonuse häirete käsitlus, mille tulemusel tagatakse patsiendile parim võimalik liigutuslik toimetulek
 • sihipärase motoorse programmeerimise ja planeerimise õpetamine
 • asendi-, tasakaalu- ja kaitsereaktsioonide arendamine ja kinnistamine
 • lihasjõu ja vastupidavusnäitajate arendamine liikumistegevuste parandamiseks
 • põhiliikumisoskustega seotud ja eakohast kommunikatsiooni võimaldavate asendite kasutamine
 • liikumistegevuste õpetamine, liigutusliku aktiivsuse ja omaalgatuslikkuse stimuleerimine, komplekssete liikumistegevuste arendamine teraapiatunnist igapäevaellu ja seeläbi elukvaliteedi ja iseseisvusastme tõstmine
 • liikumisorientatsiooni ja taju arendame

 

Füsioteraapia pulmonoloogiliste probleemidega lastele:

Hingamisteede ägedate infektsioonide ja nende komplikatsioonide korral :

 • väikelastel eelkõige passiivsete sekreedi väljutamist soodustavate võtete rakendamine
 • suuremate laste puhul nii aktiivsete kui passiivsete sekreedi eliminatsiooni tehnikate kasutamine

Krooniliste kopsuhaiguste korral hõlmab kompleksne füsioteraapia järgnevat:

 • rinnakorvi ja lülisamba liikuvuse parandamine/säilitamine
 • rühihäirete ennetamine/korrigeerimine lihaspingete vähendamine
 • peamiste hingamislihaste lõõgastamine, venitamine ja tugevdamine, vältimaks abilihaste töösse lülitumist
 • sekreedi väljutamise soodustamine (sh ka vibratsioonvesti teraapia)
 • hingamismustri parandamine
 • produktiivse köha saavutamine

 

Lisaks tegeleme:

 • ortopeediliste
 • traumatoloogiliste
 • kardioloogiliste
 • reumatoloogiliste patsientidega

Lapse seisundi hindamisel kasutame erinevaid objektiivseid mõõtmisvahendeid

Füsioterapeut kasutab füsioteraapia läbiviimisel järgmiseid meetodeid

 

Nõuandetelefonid

 

„Lastearst kuuleb“  1599 E-P 08:00-24:00 1 € min

 

Perearsti nõuandetelefon 1220 tasuta 24 h

 

Mürgistuste info 16 662 tavaline operaatori tariif 24 h

 

Lasteabitelefon 116 111  teata abivajavast lapsest, info, nõuanded ja esmane kriisinõustamine.

Registratuur

Registreerimine eriarsti vastuvõtule Interneti teel Interneti teel

Eriarsti vastuvõtuaja tühistamine Interneti teel

Registreerimine
telefoni teel 731 9100

E-R 07.30 - 18.00
Vastuvõtuajast loobumiseks helistage telefonil 731 9099


* registreerimisel on vajalik patsiendi isikukood

Kliinikumi üldinfo

 

Telefon 731 8111
E-P kell 08.00 – 19.00

 

Lastekliiniku koostööpartnerid ja heategevusorganisatsioonid

 MinuUnistusteP2ev LOGO4        srasilmad